VILÁG

ÚT

VÁLTÓ

ÉRTÉK

MOST

Belépés | Regisztráció

Ma

Támogatásod? Számít!

 

Merj tudni! A te tudásod a te hatalmad!

Szimeonov Todor

 

A TUDÁS

365+1 NAPJA

2020, XIX. évfolyam

 

 

Szeptember 30.

A benchmarking módszerről III.

 

 

   

 

 

 

 

 

Életrajzok

 

Net-Nyelv-Kultúra

  

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

 

 

 ·         Likviditás:

*         Likviditás I.: a mutató ideális értéke 1-nél (vagy 100%-nál) nagyobb, a GySEV Rt. esetében azonban a kötelezettségek gyorsabban emelkednek, mint a forgóeszközök, tehát a likviditás folyamatosan romlik.

*         Dinamikus likviditás: a rövid lejáratú kötelezettségek alig vagy nem fedezhetők az üzemi tevékenységek eredményéből, ezért e mutató értéke a 0-hoz esik közel (1996-ban és 1997-ben negatív előjelű) és ingadozó jellegű.

*         Gyorsráta: ugyanilyen kedvezőtlen a gyorsráta egyre csökkenő értéke, azaz a GySEV Rt. nagyon likvid pénzeszközei egyre kisebbek, és azt valószínűsítik, hogy - amennyiben e tendencia folytatódik - az a gazdálkodást, a működést a jövőben erősen megnehezítheti: az ideális értékhez (100%) képest 1997-1999 között mindössze 0,1% volt.

·         Adósság és hitelképesség:

*         Eladósodottság mértéke: a mutató értéke akkor optimális, ha a kötelezettségek aránya a saját tőkéhez képest elenyésző nagyságú, a GySEV Rt. az eladósodottság egyik évről a másikra is számottevően emelkedik, 1995-től 1999-ig a négy és félszeresére emelkedett (14,5%-ról 65,1%-ra).

*         Hitelfedezettség: bár lényegesen kedvezőbb, de az előbbivel összhangban tendenciájában romló jellegű a hitelfedezettség, hiszen a vizsgált időszakban több mint 26 százalékponttal csökkent.

·         Hatékonyság és jövedelmezőség:

*         Befektetett eszközök aránya: a többi értékelési szemponttól eltekintve e mutató értéke "határeset", csak viszonylag kedvező, mert a befektetett eszközök aránya nincs közel az 1-hez (vagy 100%-hoz); viszont az 1995. évi adathoz képest romló, az 1996. évihez képest azonban javuló irányzatú (attól függ, mit tekintünk bázisnak). Természetesen ez csak mennyiségi szempontból igaz, mivel a számítás nem veszi figyelembe az eszközök minőségi és korösszetételét.

*         Tárgyi eszközök hatékonysága: az előbbivel, valamint a megtérülési mutatóval összhangban kedvező a tárgyi eszközök hatékonyságának a változása is, hiszen azokra vetítve növekvő jellegű a nettó árbevétel értéke is.

*         Értékesítési költségszint: itt jegyzem meg, hogy az eszközök hatékonysága csak a valóság egy részét tükrözi, hiszen e mutatók nem tartalmazzák a költségek arányát és mozgását. Az értékesítési költségszint - mint már említettem - akkor fogadható el, ha a nettó árbevétel minél kisebb ráfordítással érhető el, hiszen - értelemszerűen - a tevékenység ekkor rentábilis. E mutató értéke a GySEV Rt. esetében túlságosan magas (a hányados sokkal közelebb van az 1-hez, mint a 0-hoz), bár irányzata csökkenő.

*         Árbevétel-arányos eredmény: Az előbb leírtakat jól jellemzi, hogy az árbevétel-arányos eredmény két évben is negatív (1996-ban és 1997-ben), azaz a nettó árbevétel kedvező irányú tendenciáját a ráfordítások gyors emelkedése esetenként lerontja. Az lenne az ideális, ha a mutató értéke nagyobb lenne 0-nál, és minél magasabb értéket érne el (jelezve, hogy a gazdálkodás folyamatosan jövedelmező), szemben a jelenlegi állapottal, amikor a főtevékenységből származó eredmény erősen hullámzó.

Összefoglalva a hatékonysági és mérlegelemezési mutatók értékeléséből kapott összefüggéseket a következők állapíthatók meg:

·         A GySEV Rt. áruszállítását kiemelkedően jó termelékenységi mutatók jellemzik,

·         de a megtérülés a magas termelékenységi szint ellenére - az infrastrukturális tevékenységből adódóan - rendkívül alacsony.

·         A GySEV Rt. egyre kedvezőtlenebb likviditási feltételek mellett kénytelen tevékenységét folytatni.

·         Eladósodottsága és hitelképessége folyamatosan romlik.

·         Főtevékenységének hatékonysága az árbevétel oldaláról ingadozó, hullámzó, ami erőteljesebb, saját forrásból történő fejlesztésre - java részben az alacsonyan tartott díjszint miatt - nem nyújt lehetőséget.

 

Az adatok jelentése az alábbi:

·         Vagyoni helyzet:

*         Megtérülés: a költségeket nem tartalmazó mutató értéke rendkívül alacsony, bár 1995-ről 1999-re határozottan igen enyhe javulás érzékelhető, az egységnyi - növekvő jellegű - saját tőkére valamivel több nettó árbevétel jut.

*         Hatékonyság: sajnos a hatékonysági mutató a MÁV Rt. esetében sem tükrözi ezt a kedvező jelenséget, mivel a költségnövekedés meghaladja az árbevétel emelkedését, így 1996 és 1999 között a gazdálkodás már egyre inkább veszteséges. Járható út e vállalatnál is a költségek drasztikus csökkentése vagy a teljesítmények fokozása, valamint egyidejűleg a díjszint jelentős növelése lehetne, amire a MÁV Rt.-nél ugyancsak nincs esély.

·         Likviditás:

*         Likviditás I.: a mutató ideális értéke 1 (vagy 100%), a MÁV Rt. esetében a kötelezettségek gyorsabban emelkednek, mint a forgóeszközök, tehát a likviditás folyamatosan romlik.

*         Dinamikus likviditás: a rövid lejáratú kötelezettségek a veszteséges gazdálkodás miatt nem fedezhetők az üzemi tevékenységek eredményéből, ezért e mutató értéke a MÁV Rt.-nél 0 vagy annál lényegesen rosszabb
(-78 és -39% között).

*         Gyorsráta: ugyanilyen kedvezőtlen a gyorsráta egyre csökkenő értéke, azaz a MÁV Rt. nagyon likvid pénzeszközei egyre kisebbek, szinte elolvadni látszanak, ami a gazdálkodás, ezáltal a működtetés, üzemeltetés ellehetetlenülése felé vezet.

 

·         Adósság és hitelképesség:

*         Eladósodottság mértéke: a mutató értéke akkor optimális, ha a kötelezettségek aránya a saját tőkéhez képest elenyésző nagyságú, a MÁV Rt. esetében az eladósodottság egyik évről a másikra is számottevően emelkedik, hiszen például 1995-től 1999-ig az eladósodottság több mint a kétszeresére növekedett, bár az 1998. évi szanálás eredményeképpen az eladósodottság átmenetileg az 1995. évi szint alá esett vissza.

*         Hitelfedezettség: az előbbitől némileg eltérően változik e mutató, mivel 1995-ről 1997-re mintegy 30 (!) százalékponttal csökkent (ami kedvezőtlen jelenség), a szanálás eredményeképpen az 1999-es érték már meghaladja a bázisnak tekintett 1995. évi értéket, így a hitelképesség javulása csupán átmeneti állapotnak tekinthető.

·         Hatékonyság és jövedelmezőség:

*         Befektetett eszközök hatékonysága: a többi értékelési szemponttól függetlenül elemezve e mutatót értéke viszonylag kedvező (bár romló tendenciájú), hiszen a befektetett eszközök aránya közel van az 1-hez (vagy 100%-hoz). Természetesen ez - ahogyan a GySEV Rt.-nél is érintettem - csak mennyiségi szempontból igaz, mivel a számítás nem veszi figyelembe az eszközök minőségi és korösszetételét.

*         Tárgyi eszközök hatékonysága: az előbbivel, valamint a megtérülési mutatóval összhangban kedvező a tárgyi eszközök hatékonyságának a változása is, hiszen azokra vetítve növekvő jellegű a nettó árbevétel értéke is.

*         Értékesítési költségszint: mint ismeretes, e mutatók nem tartalmazzák a költségek arányát és mozgását. Az értékesítési költségszint - az említettek szerint - akkor elfogadható szintű, ha a nettó árbevétel minél kisebb ráfordítással érhető el, hiszen - értelemszerűen - a tevékenység ekkor rentábilis; e mutató értéke a MÁV Rt. esetében túlságosan magas (a hányados sokkal közelebb van az 1-hez, mint a 0-hoz), bár irányzata csökkenő.

*         Árbevétel-arányos eredmény: A fentieket jól jellemzi, hogy az árbevétel-arányos eredmény negatív, azaz a nettó árbevétel kedvező irányú tendenciáját a ráfordítások gyors emelkedése rendre lerontja. A MÁV helyzete abból a szempontból is egyre kedvezőtlenebb, hogy a veszteség (a negatív előjelű nettó üzletei eredmény) fokozatosan közelít a nettó árbevételhez. Az lenne az ideális, ha a mutató értéke nagyobb lenne 0-nál, és minél magasabb értéket érne el (jelezve, hogy a gazdálkodás jövedelmező), szemben a jelenlegi állapottal, amikor a veszteség már akkora, hogy magát a vállalkozást lehetetleníti el.

Összefoglalva a mérlegelemezési mutatók értékeléséből kapott összefüggéseket a következők állapíthatók meg:

- A MÁV Rt. egyre kedvezőtlenebb likviditási feltételek mellett kénytelen tevékenységét folytatni; ennek következtében eladósodottsága és hitelképessége - még eseti szanálások ellenére is - gyorsuló ütemben romlik.

- Bár tevékenységének hatékonysága az árbevétel oldaláról javuló tendenciát követ, jövedelmezőségének negatív előjele - magyarán veszteségessége a ráfordítások gyorsuló emelkedése miatt - olyan irányú elmozdulást hoz létre, ami a tevékenység folytatását néhány éven belül lehetetlenné teheti.

- Ebben az összefüggésben a MÁV Rt. eseti szanálása csupán tüneti kezelés, e probléma megoldására gyökeres változtatásokra lenne szükség, részben azért is, mert az uniós csatlakozás pecsétje egyben a magyar vasút halálos ítéletének a pecsétje is lehet.

Érdemes lenne alaposabban megvizsgálni, hogy a kihelyezések (outsourcing) a MÁV Rt. esetében hogyan érintették a jövedelmezőséget, emelkedett-e a korábban a MÁV-hoz tartozó cégek díjszintje a "hajdani" önköltséggel szemben, ha igen, akkor milyen mértékben.

  

 Pálfalvi József [Közlekedéstudományi Intézet 2002.]

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 7.

A vasút

 K     R     M 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül. Tankönyvkiadó, Budapest 1983

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

A TUDÁS 365+1 NAPJA

 

 

A tudás | A tudományok

Enciklopédiák | Kompetencia

Pályázatok

Olvasó világ | Az olvasás

A könyvek | A te könyvtárad?

Könyvrendelés

 

 

 

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2021