VILÁG

ÚT

VÁLTÓ

ÉRTÉK

MOST

Belépés | Regisztráció

Ma

Támogatásod? Számít!

 

Merj tudni! A te tudásod a te hatalmad!

Szimeonov Todor

 

A TUDÁS

365+1 NAPJA

2020, XIX. évfolyam

 

 

Szeptember 28.

A benchmarking módszerről I.

 

 

   

 

 

 

 

 

Életrajzok

 

Net-Nyelv-Kultúra

  

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

 

 

A benchmarking mint módszer - első közelítésben - fordítható "versenyelemzésnek", de e módszer lényegesen több annál, amit a magyar megfelelője kifejez. "A benchmarking általános összehasonlítás: mások eredményeinek kritikus értékelése, önmagunk erényeinek és erős pontjainak keresése, ami nyitottsággal, őszinteséggel és a folyamatos, alkotó tanulás szándékával és gyakorlatával párosul." Mivel e módszer viszonylag frissnek számít és a hazai gyakorlatban kevéssé ismert, célszerűnek látszik az eljárás legalább vázlatos bemutatása. A módszer jobb megértését néhány - gyakorlati életből vett, részben a hivatalos (tehát bárki által hozzáférhető) - statisztikai adatokra épülő, a KTI Közlekedésgazdasági tagozatán végzett kutatás eredményeinek az ismertetése segíti elő.

A benchmarking helye és szerepe a közgazdasági vizsgálatokban

A benchmarking lényege a saját cégünknél alkalmazott megoldásoknál lényegesen jobb megoldások állandó, folyamatos keresése és e megoldások bevezetése a versenyképesség javítása érdekében. A következők - Csath M. cikke [1], Ph. Kotler [2] és Bauer A. - Berács J. [3] könyve nyomán - röviden, de még az érthetőség határain belül ismertetik az eljárás lényegét. A benchmarkinggal kapcsolatos tévhitek és a valóság összevetését az 1. táblázat tartalmazza.

A cég feladata minden értéktermelő folyamatban megvizsgálni a költségeket és a teljesítményt, valamint felkutatni azokat a lehetőségeket, módokat, amelyek azok javítására alkalmasak. A költségeket, fajlagos értékeket, teljesítményeket - amennyiben lehetséges - meg kell határozni a versenytársakra is, amelyek bázisértékeknek (benchmarks) tekintendők; a vizsgált cég azokat viszonyítja a saját költségeihez és eredményeihez. A benchmarking tehát egy mérési, tanulási és hasznosítási folyamat, ennek egyik lépése az összehasonlítás, a vizsgált vállalat helyének, pozíciójának (bázisértékeinek) a meghatározása.

1. táblázat

A benchmarkinggal kapcsolatos tévhitek és a valóság

Tévhitek

Valóság

A benchmarking egyszerű másolás.

A benchmarking megfigyelés, összehasonlítás, tanulás másoktól.

Az élvonalbeli cégek pénzügyi eredményeinek figyelemmel kísérése, és törekvés ezen eredmények elérésére.

Sokkal több, mint a pénzügyi mutatók elemzése. Célja a kiváló eredmények okainak a megismerése.

Legfontosabb célja a termelési folyamatok "karcsúsítása".

A cég valamennyi folyamatának hatékonyabbá tételét segíti. A cél a lehető legjobb gyakorlatok megkeresése, elemzése és lehetőség szerinti hasznosítása.

Ha sikerült megismerni a legjobb gyakorlatot, akkor hosszú ideig nincs mit tenni.

Nem "egyszeri feladat", hanem folyamatos elemző munka.

 

A benchmarking eljárás lényeges szempontjai a következőképpen foglalhatók össze:

1)       Mire összpontosítsunk?

Nem a felszínen jól látható pénzügyi eredményeket, hanem e módszer segítségével azok kiváltó okait akarjuk megismerni.

2)       Mit akarunk javítani?

Nemcsak a termelő, vagy a szolgáltatási folyamatok, hanem a cég vagy vállalat valamennyi tevékenységének hatékonyabbá tétele érdekében is alkalmazzuk.

3)       Hányszor végezzük el?

Tartós és kiemelkedő sikerre többnyire csak azok a vállalkozások számíthatnak, amelyek készek és képesek a folyamatos megújulásra, az állandó tanulásra és változásra, ezért a benchmarking folyamatosan végzendő tevékenység.

4)       Etikus-e a benchmarking?

A versenytársak vevőinek, beszállítóinak a kikérdezése etikai kérdéseket is felvethet, de törekedni kell a csak legális és etikus eljárások alkalmazására.

5)       Melyik területre, folyamatra végezzük?

Például valamely közlekedési vállalatra, azon belül annak áru- vagy személyszállítási tevékenységére. E cikkben elsősorban a vasúti áruszállításra koncentrálunk.

6)       Mit és hogyan mérünk?

Olyan mértéket és mutatószámokat kell meghatározni, amelyek lehetővé teszik az egyértelmű összevetést.

7)       Kihez, mihez hasonlítunk?

A hasonlítás tárgya, vagyis az a cég vagy vállalkozás, amelyhez magunkat mérjük a "benchmark" (a bázisérték), amely mintának is nevezhető. Pl. egy külső mintához hasonlítás esetén a versenytársakhoz, ezen belül hazai vagy külföldi cégekhez viszonyítunk.

8)       Más hogyan csinálja?

E szakasz adatgyűjtést és elemzést jelent. A felhasználható információk gyűjthetők szakfolyóiratokból, napilapokból, Internetről, kérdőíves felméréssel, statisztikai kiadványokból.

9)       Mit kezdjünk az eredményekkel?

A saját adottságok és környezet, valamint a lehetőségek és célok figyelembevételével új ötletek, lehetőségek kereshetők.

A benchmarking egyik alapkérdése, hogyan határozzuk meg a versenytársakat, a "legjobb gyakorlatú" vállalatokat. "Jó kiindulópont a vevők, a szállítók és közvetítők kikérdezése, kiket tartanak ők a legjobbnak. Ezen kívül nagy tanácsadó cégeket is megkereshetünk, akik adatbázisokba gyűjtik a legjobb módszereket. Hogy a költségeket ellenőrizhessük, célszerű a kritikus pontokra összpontosítani, amelyek a fogyasztói elégedettséget és a vállalati költségeket leginkább meghatározzák, illetve amelyekről tudjuk, hogy lényegesen jobb teljesítmény is létezik."

A benchmarking közel áll a SWOT elemzéshez (erős-gyenge pont, lehetőség-veszély elemzése), hiszen ott is viszonyítási alapot kell keresni, de a viszonyítási alap gyakorta nincs nevesítve. A benchmarking annyiban tér el a hagyományos versenyelemzéstől, hogy nem feltétlenül versenyelemzés, valamint folyamatorientált és a legjobbhoz mér.

Abból a szempontból sem feltétlenül versenyelemzés, hogy nemcsak a versenytársak termelési, szolgáltatási folyamatához lehet hasonlítani a vizsgált céget, hanem bármelyikhez, ami - kitekintve az alágazat határain kívülre - segíti a stratégiaalkotás kreativitásának fokozását. A módszer folyamatorientáltsága jól szolgálja a vevők érdekeit, mert a folyamatok mentén keresi a javítási lehetőségeket, és így hozzájárul a különféle tevékenységek költségeinek és értéknövelési lehetőségeinek átfogó értékeléséhez. Mivel a legjobbhoz mérés magasra teszi a mércét valamennyi munkatárs és alkalmazott számára, csökkenti a túlzott önbizalmat, szélesíti a látókört és ösztönzi a jobb eredmények elérésére való törekvést. Végül is nevezhetnénk a módszert szintfejlesztésnek is, hiszen lényegében arról van szó, hogy „belőjjük”: a vizsgált cég hol helyezkedik el a piacon a többiekhez képest, és mit kell tennünk ahhoz, hogy szintmutatói javuljanak, tehát a piachoz való alkalmazkodási vagy adaptációs képessége jobb legyen.

 

Pálfalvi József [Közlekedéstudományi Intézet 2002.]

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 7.

A vasút

 K     R     M 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül. Tankönyvkiadó, Budapest 1983

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

A TUDÁS 365+1 NAPJA

 

 

A tudás | A tudományok

Enciklopédiák | Kompetencia

Pályázatok

Olvasó világ | Az olvasás

A könyvek | A te könyvtárad?

Könyvrendelés

 

 

 

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2022