VILÁG

ÚT

VÁLTÓ

ÉRTÉK

MOST

Belépés | Regisztráció

Ma

Támogatásod? Számít!

 

Merj tudni! A te tudásod a te hatalmad!

Szimeonov Todor

 

A TUDÁS

365+1 NAPJA

2020, XIX. évfolyam

 

 

Augusztus 7.

A kollégiumi kultúra III.

 

 

   

 

 

 

 

 

Életrajzok

 

Net-Nyelv-Kultúra

  

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

 

 

A kollégiumi irodalom forrásai és műfajai

A diák-kéziratoknak két nagy csoportját lehet elkülöníteni: az egyik az énekeskönyvek csoportja, amelyben énekszövegek és kották találhatók, s amelyeknek egyértelmű forrása a Kollégium, mivel a Kollégiumok énekkara által énekelt énekeket jegyezték le bennük; a másik csoportba a verses gyûjtemények tartoznak.

A verses kéziratok szépsége, hogy mindegyik egy-egy életnek, egy-egy gondolkodásmódnak a tükre. A diákok a kollégiumi éveik alatt kezdték írni, s falura kikerülve folytatták a „gyûjtögetést”. Sok kézirat éppen ezért nem homogén tartalmú: a szerkesztõk a fontosnak vélt információkat gyûjtötték össze. Ezeknek csak egy részét képezi a kollégiumi irodalom. A gyûjteménybe belekerültek késõbbi munkák is, sõt receptek, kuruzslások, feljegyzések fontosabb családi vagy történelmi eseményekrõl, de találkozhatunk gazdasági jegyzetekkel, összeírásokkal is szép számmal. Sokat elárulnak a kéziratok a gazdáikról: milyen volt az érdeklõdésük, mit tartottak fontosnak, lejegyezni valónak, milyen volt az irodalmi kultúrájuk stb. Nem elég tehát csak egy szempontú (irodalmi, zenei, néprajzi stb.) megközelítésbõl vizsgálni ezeket a köteteket. Érdemes komplex vizsgálat tárgyává tenni a kéziratokat, hogy teljes képet kaphassunk a XVIII. századi kollégiumi irodalomról – s ami alapja ennek, a kollégiumi diákkultúráról. A XVIII. század második felébõl, a XIX. század elsõ felébõl szép számmal maradtak ránk verses kéziratok és énekeskönyvek. Számarányairól elég annyit megjegyezni, hogy Stoll Béla 1963-ban megjelent kézirat-bibliográfiájában közel 900 kézirat adatait közölte, amelyben benne vannak ugyan a katolikus könyvtárakban õrzött szövegek is, hozzá kell tenni azonban, hogy mind a mai napig bukkannak fel újabb kéziratok magánkönyvtárakban, antikváriumokban és nyilvános könyvtárakban (lásd Stoll Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyûjtemények bibliográfiája [1565–1840.], Budapest, 1963.). Ez egyfelõl megkönnyíti a kutatást, hiszen sok szöveg több kéziratban is elõfordul, s gyakoriak az olyan versek is – elsõsorban az iskola és az alkalmi versek csoportjában –, ahol néhány vers alapján már teljes képet kaphat a verstípusról az érdeklõdõ, mivel mind ugyanarra a sémára készült. Másfelõl viszont a nagyszámú kézirat lehetetlenné teszi a teljes feldolgozást, mert hatalmas mennyiségû adatot kellene feldolgozni és kiértékelni. A kéziratok unicumok, mindegyik egyedi, mindegyikbõl csak egy van, ha lemásolták õket, akkor sem egy az egyben, hanem némi módosítással. Tehát minden kéziratból csak egy van, esetleg mikrofilm készült róluk, és az országban 2-3 gyûjteményben, egyszóval alig lehet hozzájuk férni. A kutatás tehát költséges, s nehezíti az utazás is.

A református kollégiumok közül elsõsorban Debrecenben és Sárospatakon alakult ki a versek gyûjtésének hagyománya, a kutatások tehát ennek a két kollégiumnak és partikuláinak kéziratanyagára koncentrálhatók. A két kollégiumban született alkotások között nagyon sok a hasonlóság, azonban – elsõsorban formai – eltérések is elõfordulnak, amelyek az iskola oktatási szerkezetébõl és az eltérõ gondolkodásmódból fakadnak. A pataki kéziratok elején például nincsen elõszó, ami a debreceni kéziratokban szokásos volt, de különbség van a kották lejegyzésének módjában is. A kéziratirodalom vizsgálata során a legcélszerûbb, ha ezeket a köteteket egy egységes egészként vizsgáljuk az eseti eltérések alkalomszerû jelölésével.

A kéziratok többségének lejegyzõi vidéki rektorok voltak. Csak néhány példa: Veress Márton Debrecenben és Pápán tanult, majd három évig Pátkán volt rektor. Kézirata énekeket és verseket is tartalmaz. Mólnárnak csak a vezetéknevét ismerjük, a keresztnevét nem tudjuk, de tudjuk róla, hogy lelkes pedagógus és versíró volt, kéziratos könyvének nagy részét iskolai versek, másik részét köszöntõk teszik ki. De megemlíthetõ Szabó Dávid is, aki az 1790-es években a pataki kollégium praeceptora volt, s az énekeskönyve végére köttette azokat a lapokat, amelyet ma Szabó Dávid toldalékának nevezünk. Mivel fõképp tanítók írogatták össze a munkákat, nagyon sok az iskolai alkalomra írott ének és vers. Ezeket, noha a népnevelés egyik eszközének számítottak, még nem vizsgálták sem pedagógiai, sem irodalmi szempontból. Hasonlóképpen az iskoladrámáknak is a népnevelõ funkciója az elsõdleges a reformátusoknál, mégis csak irodalmi szempontból kutatták eddig a drámaszövegeket is. A kollégiumi évek szentenciáihoz szorosan kapcsolódnak a temetési énekek és versek, amelyek a kollégiumi irodalom eléggé tetemes részét képezik. A kollégiumi irodalom meghatározó részét alkotják a világi versek is, amelyek témája elsõsorban a szerelem, a nõkkel való viszony. A magánélet egyéb szféráiról, a barátságról, a felettesekkel, támogatókkal való kapcsolatról elsõsorban a világi alkalmi szövegekbõl kaphatunk ízelítõt, ezek legnagyobb hányada névnapi köszöntõvers. A kollégiumi kultúra és irodalom a XIX. század elsõ felében nagyon érdekes változáson ment át. Jobbára megtartották a régi mûfajokat, eszközöket az önnevelésben, önmûvelésben, de új tartalmakat kaptak a régi formák. A változás hosszú folyamat volt, amelynek jelei az 1790-es években jelentek meg, s a reformkor második szakaszában teljesedett ki, nagyjából az 1830-as évek végére, 40-es évek elejére. A XIX. század második felében mûködõ különbözõ egyletek mûködéséhez köthetõ a folyamat továbbélése.

 

Nagy Júlia [Változó Világ 38.]

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 38.

Református kollégiumi irodalom

 K     R     M 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül. Tankönyvkiadó, Budapest 1983

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

A TUDÁS 365+1 NAPJA

 

 

A tudás | A tudományok

Enciklopédiák | Kompetencia

Pályázatok

Olvasó világ | Az olvasás

A könyvek | A te könyvtárad?

Könyvrendelés

 

 

 

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2021