VILÁG

ÚT

VÁLTÓ

ÉRTÉK

MOST

Belépés | Regisztráció

Ma

Támogatásod? Számít!

 

Merj tudni! A te tudásod a te hatalmad!

Szimeonov Todor

 

A TUDÁS

365+1 NAPJA

2020, XIX. évfolyam

 

 

Július 26.

A hospice

 

 

   

 

 

 

 

 

Életrajzok

 

Net-Nyelv-Kultúra

  

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

 

 

A hospice latin eredetű angol szó, menedékházat jelent. Németül pedig a das Hospiz jelentése hasonló: zarándokszállás, protestáns családi szálloda. A latin hospitium vendégbarátságot, vendéglátást, szállást, vendégszobát jelent. A latin hospes jelentése: vendégül látott, idegen. A latin hospitalitás: vendégszeretetnek fordítható. E szóból származik sok nyelvben ennek megfelelője: hospital, Spital, magyarul: hospitály, azaz kórház. Innen eredeztetjük a magyar ispotályt, az ispotályos lovagot, azaz irgalmasrendi szerzetest. A nemzetközien használt hotel, hostel is ebbe a szóbokorba tartozik.

A hospice vázolt eredeti értelmezésre (menedékház) új jelentésrétegek rakódtak. Az angol hospice szót megközelítőleg „halálig való elkísérés”-ként írhatjuk körül. Mivel nincs a magyarban megfelelő szó, ami jól visszaadná e szolgálat és egyben gondolkodásmód lényegét, az angol szót használjuk mi is. (Kiejtése: haszpisz). A németek „hospic”-nak ejtik. Zavaró, hogy nálunk az angol és a német szó kiejtése és írásmódja is – sokszor következetlenül – keveredik. Legcélszerűbb volna az eredeti, latin „hospitium”, vagy a magyar ispotályocska használata. Mivel ez önmagában nem fejezi ki a „halálig való elkísérés” szolgálatát és filozófiáját, magunk is – jobb híján – az angol írásmódot és kiejtést részesítjük előnyben.

A hospice szó eredete a középkorra nyúlik vissza, amikor a kifejezést a menedék és egyben a mennyország leírására használták a kimerült utazó számára. (A keresztes lovagok útvonalán található vendégházak voltak a hospitiumok, a haldoklókat ápoló, a mennyországba elkísérő kórházacskák.) A mai hospiceban a haldoklást az élet természetes részének tekintik. A hospice segít a betegnek és családjának, hogy pozitív módon készüljenek fel a halálra. A hospice olyan menedék, amely békés haldoklást igyekszik biztosítani a beteg számára. Tehát a hospice nem csupán helyszín, hanem a beteget és családját is figyelembe vevő, szeretetteljesen gondoskodó filozófia. Egyik alapelve, hogy az élet minősége sokkal fontosabb, mint a mennyisége, s a hangsúly inkább a gondoskodáson van, mint a gyógyításon. A betegnek és családjának szeretetteli meghallgatása az egyik legfontosabb módszer a hospice-ellátás során. A munkatársak ingyenes szolgálatot nyújtanak.

Ideálisan a hospice-nak van egy családias jellegű épületben lévő ápolási részlege (ispotályocska), és egy otthonápolási szolgálata is, vagy szükség esetén a beteget csupán a nap egy meghatározott időszakára fektetik be az ispotályocskába. A beteg lakásán tehát ugyanaz a munkatársi csapat szolgál, azonos gondolatvilággal, mint az ápolási egységben. A beteg állapotától, a beteg és a család közös megegyezésétől függ, hogy a beteg éppen az ispotályocskában vagy otthonában kap szeretetteli ellátást. A leggyakrabban daganatos betegek kerülnek hospice-ba, de egyéb súlyos, végállapotú betegek is, életkori határok nélkül. A hospice-csapat munkatársai a segítő foglalkozásúak igen széles palettáján mozognak: otthoni gondozó, házi segítségnyújtó, szakápoló, gyógytornász, foglalkozás-terapeuta, dietetikus, lelkipásztor, diakónus, szociális munkás, közösségi munkás, logopédus, jogtanácsos, önkéntes stb. Az ápolás egyik célja a szociális elszigetelődés oldása, a fájdalom csillapítása, tüneti kezelés, az élet értelmének szeretetteli megértetése, a békés haldoklás elérése. Vannak a humánum elveit valló hospice-ok, és a keresztyén értékrend szerint élő és szolgáló hospice-ok is, gyakran pedig keveredik a két értékrend. A mi Bethesda Kórházunkban nyílt az első gyermek-hospice részleg, ahol főleg leukémiában (fehérvérűség), egyéb daganatokban szenvedő gyermekeket ápolunk.

Hazánkban a Magyar Hospice Egyesület a következőképpen határozza meg a hospice fogalmát: „A hospice a haldokló – elsősorban daganatos – betegek humánus gondozását végző szervezet. A hospice gondozás célja a betegek életminőségének javítása (testi és lelki szenvedéseik enyhítése, fizikai és szellemi tevékenységük támogatása), valamint a hozzátartozók segítése a betegség és a gyász terheinek viselésében. A hospice politikailag és felekezetileg független szervezet, amely ingyenes segítséget nyújt a haldokló betegeknek és családtagjaiknak, függetlenül azok származásától, világnézetétől és anyagi helyzetétől. A hospice gondozásban orvosok, nővérek, gyógytornászok, pszichológusok, lelkészek, szociális munkások, dietetikusok és képzett önkéntes segítők vesznek részt. A munkacsoport tagjai így összetett (testi, lelki, szociális, és spirituális) támaszt tudnak nyújtani. A hospice szemlélet a halált az élet természetes részének tekinti. Ennek megfelelően elutasítja az eutanázia alkalmazását, csakúgy, mint az élet mesterséges és gyötrelmes meghosszabbítását. A hospice-ban dolgozók tapintatosan, de őszintén beszélnek gondozottaikkal betegségükről és állapotukról.

A hospice gondozás történhet fekvőbeteg intézményekben (szervezetileg önálló hospice otthonban, vagy egy kórház részét képező palliatív – tünetkezelő – osztályon), ambuláns formában (ún. nappali kórházban), vagy a beteg otthonában (házigondozás formájában). A fekvőbeteg intézmények családias berendezéssel kívánják elősegíteni a beteg kényelmét, s lehetővé teszik a hozzátartozók ott tartózkodását is. Az intézményi ellátás általában rövid (legfeljebb néhány hetes) időtartamú, ezt követően a gondozás ambuláns formában, ill. a beteg otthonában folytatódik. A hospice munkatársai arra törekednek, hogy a beteg utolsó időszakát hozzátartozói körében tölthesse.”

E kötet kereteit meghaladja a nemzetközi hospice-mozgalom ismertetése, a halál kultúrájának összetett kérdésköre. A hospice-mozgalom hazai múltját így fogalmazza meg ugyanez az egyesület: „Az elmúlt évtizedekben a világ számos országában alakultak – azonos alapelvek alapján működő – hospice szervezetek. Magyarországon ez a gondozási forma 1991-ben jelent meg, a Magyar Hospice Alapítvány megalakulásával. 1999-ben már 14 hospice házigondozói csoport és 6 hospice palliatív terápiás részleg működött az országban. Kialakult a hospice képzések rendszere, számos szakirányú tanulmány és könyv jelent meg magyar nyelven. A hospice fogalma bekerült az új egészségügyi törvénybe, és megkezdődött a hospice szervezetek egészségügyi integrációja is. A hazai média is nagy figyelmet szentel a hospice gondozásnak, a társadalom érdeklődéssel és szimpátiával fordult a hospice felé, az egészségügyben egyre elterjedtebbé válik a hospice gondozás szemlélete.”

A modern kor embere megrettent az „elfekvők” embertelenségétől. Az emberiség keresi a visszautat ahhoz, amikor a haldoklót szerettei vették körül és megszokott kulturális hagyományok, rítusok szerint búcsúztatták el, kísérték el. Sokan úgy vélik, hogy a vallásos gondolkodás háttérbe szorult, s a „modern” ember életének minden áron való meghosszabbítását várja el az orvostudománytól. Ugyanakkor, szemben a középkori felfogással, meghalni váratlanul, fájdalmak nélkül szeretne. A modern orvostudomány késleltetni tudja a halál bekövetkeztét, de a megnyújtott haldoklás folyamán az emberi szenvedéssel keveset törődtek, és a beteg személye, életminősége háttérbe került. Ennek a folyamatnak a humanizálása céljából alakult ki ellenhatásként a hospice-mozgalom, amelynek célja a hosszú lefolyású, halálhoz vezető betegségben szenvedő személy testi, lelki, ápolása, életminőségének javítása, szenvedéseinek enyhítése és emberi méltóságának halálig való megőrzése. A hospice-ellátást a beteg családja körében kell nyújtani, s ez magában foglalja a haldokló beteg hozzátartozóinak segítését is a beteg ápolásában, továbbá lelki gondozásukat a betegség fennállása alatt és a gyász időszakában. Magyarországon a Magyar Hospice Egyesület által nyilvántartott hospice-beteggondozást végző szervezeteket és adataikat a kötet végén soroljuk fel.

Az új egészségügyi törvényben és a már idézett 15/1999. (VI. 9.) EüM rendeletben is szerepel a hospice-ellátás, amelyet már ismertettünk. Jeleztük, ez a finanszírozás elégtelen, a hospice szellemiségéhez nem méltó megoldás. Ebből nem lehet gazdaságilag megoldani a fent vázolt összetett interdiszciplináris hospice ellátást, még annak otthoni szakápolásra jutó hányadát sem, amiről a rendelet szól. Reméljük, hogy ez irányban kedvező össztársadalmi folyamatok mozdulnak meg – az otthonápoláshoz hasonlóan.

A halál „redomesztikálása” nem megy egyik napról a másikra. Sok társadalmi változás szükséges még ahhoz világszerte, hogy az értékek a helyükre kerüljenek, a haldoklás folyamatát ismét kellően tisztelje az emberiség. A hospice-mozgalom egy új típusú lehetőséget és szemléletet kínál urbanizált civilizációnkban. Messzemenően figyelembe kell/kellene vegyük a beteg és a hozzátartozók igényeit, amikor a hospitiumról gondolkozunk. Egy humanista elveket valló család rosszul érezné magát egy erőszakosan misszionáló keresztyén filozófiájú hospice-ban és megfordítva. Tiszteljük egymást és egymás nézeteit. A nem sokat filozofálgató állampolgár pedig majd eldönti, melyik lehetőséget választja. Bárcsak ott tartanánk, hogy a bőség zavara lenne a gond.

 

Fazakas László [Változó Világ 41.]

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 41.

Az otthoni betegápolás

 K     R     M 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül. Tankönyvkiadó, Budapest 1983

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

A TUDÁS 365+1 NAPJA

 

 

A tudás | A tudományok

Enciklopédiák | Kompetencia

Pályázatok

Olvasó világ | Az olvasás

A könyvek | A te könyvtárad?

Könyvrendelés

 

 

 

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2022