VILÁG

ÚT

VÁLTÓ

ÉRTÉK

MOST

Belépés | Regisztráció

Ma

Támogatásod? Számít!

 

Merj tudni! A te tudásod a te hatalmad!

Szimeonov Todor

 

A TUDÁS

365+1 NAPJA

2020, XIX. évfolyam

 

 

Július 22.

A strukturális előcsatlakozási eszköz (ISPA)

 

 

   

 

 

 

 

 

Életrajzok

 

Net-Nyelv-Kultúra

  

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

 

 

Az ISPA (angolul: Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) kialakítására a Kohéziós Alap mintájára, jogilag az EK Szerződés 235. cikkére alapozva tett javaslatot a Bizottság. Az ISPA-támogatásból 2000-2006 között nyílik lehetőség tíz tagjelölt ország (Ciprus és Málta nem részesül belőle) részére. Az ebben az időszakban az EU-hoz csatlakozó tagjelölt országok a támogatástól csatlakozásuk időpontjában elesnek, s az így felszabaduló összegek a még nem csatlakozott országok között kerülnek felosztásra. Az ISPA-forrás 1999-es árakon számolva évente 1,04 milliárd eurót tesz ki. Az összeg tagjelölt országok közötti felosztásának három kritériuma van: az összlakosság, az egy főre jutó GDP (vásárlóerő paritáson számolva) és az adott ország területe. Figyelembe veszik azonban azt is, hogy egy adott ország fejlettségét tekintve mennyire van rászorulva a támogatásra, illetve a későbbiekben azt is, hogy a korábbi években milyen eredményességgel használta fel az ISPA-forrásokat.

Az ISPA-források várható megoszlása a tagjelöltek között:

Bulgária

8 – 12 %

Csehország

5,5 – 8 %

Észtország

2 –  3,5 %

Magyarország

7 – 10 %

Litvánia

4  –  6 %

Lettország

               3,5 –  5,5 %

Lengyelország

30 –  37 %

Románia

20 –  26 %

Szlovénia

1 –  2 %

Szlovákia

     3,5 – 5,5%

Az ISPA által támogatott projekteknek hozzá kell járulniuk a Csatlakozási Partnerségben, illetve a közösségi vívmányok átvételéről szóló nemzeti programban foglalt célok teljesítéséhez, meg kell felelniük az Európai Megállapodás előírásainak, beleértve az állami támogatásokra vonatkozó végrehajtási szabályokat is. A Közösség nagy hangsúlyt kíván fordítani arra is, hogy megakadályozza a különböző támogatási formák (PHARE, ISPA, SAPARD) közötti átfedéseket.

Az ISPA forrásaiból két típusú projekt finanszírozható:

  • Környezetvédelmi beruházások, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a tagjelölt országok megfeleljenek a Közösség környezetvédelemre vonatkozó jogszabályainak, emellett pedig a Csatlakozási Partnerségben lefektetett céloknak. Ezen belül is főként a levegő- és vízszennyezés, illetve a szennyvíztisztítással kapcsolatos beruházások támogathatók. A fő szempont, hogy a beruházásnak a közösségi jogszabályok követelményeinek való megfelelést kell támogatnia, tehát például szennyezett talaj megtisztítása nem támogatható.

  • Közlekedési infrastrukturális beruházások, különös tekintettel a Transz-Európai Hálózatokhoz kapcsolódó projektekre.

Az ISPA folyósításakor egy-egy projekt esetében a Közösség a költségek 85 százalékig vállalja a finanszírozást. Emellett lehetőség van egyéb pénzügyi források igénybevételére is, elsősorban az EBRD, az EIB vagy a Világbank jöhet szóba. A közösségi finanszírozási arány azonban csak a nemzeti költségvetési, illetve önkormányzati kiadásokra vonatkozik, az egyéb pénzügyi forrásokra nem. Az ISPA továbbá elsősorban a legalább 5 millió euró értéket meghaladó projektek finanszírozását részesíti előnyben.

A projektek megvalósítását előkészítő és támogató tanulmányok, technikai segítségnyújtás esetében a közösségi finanszírozás részaránya 100 százalék is lehet, ezek azonban az ISPA forrásainak összesen legfeljebb 2 százalékát tehetik ki. Az ISPA által finanszírozott intézkedésekről a Bizottság dönt, míg a pályázatokat a kedvezményezett országok terjesztik be. A kedvezményezett országoknak 2000. január elsejéig fel kellett állítaniuk egy működtetési és ellenőrzési rendszert. Az ISPA végrehajtását egy Tanácsadó Bizottság felügyeli, melynek tagjai a Bizottság és a kedvezményezett ország képviselői, elnöke a Bizottság képviselője.

Miután az ISPA-t a kohéziós alap mintájára hozták létre, így ennek keretei között a strukturális alapok által támogatott 1. célkitűzés jellegű támogatás, komplex regionális fejlesztés nem jelenhet meg. Az ahhoz való fokozatos közelítésnek továbbra is a PHARE-program marad az eszköze.

Az ISPA kohéziós alap jellege révén megfelelő eszköz lehet arra, hogy a hazai végrehajtó (és ellenőrző) hatóságok megismerjék és alkalmazzák a kohéziós alap finanszírozási és végrehajtási gyakorlatát. Az ISPA-források igénybevételéhez minden tagjelölt országnak létre kell hoznia legkésőbb 2002 elejéig a megfelelő intézményeket, amelyek a projektek végrehajtásához, ellenőrzéséhez és utólagos értékeléséhez szükségesek. Ilyenek például azok a kifizető ügynökségek, amelyeken keresztül a pénzügyi transzferek megvalósulnak. Az ellenőrzést és az utólagos értékelést az adott ország és az Unió közösen végzi egy a Bizottság, a tagállamok és az érintett ország képviselőiből álló tanácsadó bizottság közreműködésével.

Az ISPA-keretből rendelkezésre álló évi 1,04 milliárd euróból Magyarország részaránya - a 7-10 százalékos, azaz 70 és 100 millió euró közötti sávon belül - becslésünk szerint mintegy 86-88 millió euró körül alakulhat, itt azonban figyelembe kell venni azt, hogy ha egyes országok nem képesek megfelelő projektek kialakításával és lebonyolításával felhasználni a nekik jutó összeget, akkor arra a támogatási keretre a többiek igényt tarthatnak. Ezért ez az összeg módosulhat annak fényében, hogy Magyarország, illetve a többi kedvezményezett állam mennyire hatékonyan tudja igénybe venni az ISPA-forrásokat, azaz milyen projekteket tud beterjeszteni.

2000 elejéig Magyarország hivatalosan 5 közlekedési és 2 környezetvédelmi projekttervezetet adott át a Bizottságnak. Ezek a következők:

  • A Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza vasútvonal rekonstrukciója

  • A Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója

  • A Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal rekonstrukciója

  • Az M3 autópálya Füzesabony-Polgár közötti szakaszának megépítése

  • Az M7 autópálya Budapest-Zamárdi közötti szakaszának rekonstrukciója és megépítése

  • Szennyvíztisztító építése Győrben

  • Hulladékgyűjtő létesítése Debrecenben

A rendelkezésre álló ISPA-források hatékony és maradéktalan kihasználásához még további projektek elkészítésére és átadására van szükség, amelyek között várhatóan olyan rendkívüli horderejű és költségigényűek fognak szerepelni, mint például a budapesti szennyvíztisztító megépítése.

 

Hetényi Géza és mások [Változó Világ 42.]

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 42.

Az EU támogatási politikája

 K     R     M 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül. Tankönyvkiadó, Budapest 1983

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

A TUDÁS 365+1 NAPJA

 

 

A tudás | A tudományok

Enciklopédiák | Kompetencia

Pályázatok

Olvasó világ | Az olvasás

A könyvek | A te könyvtárad?

Könyvrendelés

 

 

 

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2022