VILÁG

ÚT

VÁLTÓ

ÉRTÉK

MOST

Belépés | Regisztráció

Ma

Támogatásod? Számít!

 

Merj tudni! A te tudásod a te hatalmad!

Szimeonov Todor

 

A TUDÁS

365+1 NAPJA

2020, XIX. évfolyam

 

 

Május 12.

A görög idegenforgalom

 

 

   

 

 

 

 

 

Életrajzok

 

Net-Nyelv-Kultúra

  

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

 

 

A turizmus jelentősége Görögországban a 20. század utolsó három évtizedében rohamosan nőtt. Az ötvenes években 210 ezer, a hatvanas évek végén 1 millió, a kilencvenes évek végén évente 10–11 millió turistát regisztráltak. Az idegenforgalom, amely 3,5–4 milliárd dollár bevételt jelent az országnak, mintegy 350 ezer főt, az összes munkavállaló 9%-át foglalkoztatja. A látogatók 88%-a európai államokból érkezik: a német és brit turisták száma kétmillió fő körül mozog, őket az olaszok, svédek, hollandok, franciák, osztrákok, dánok, svájciak követik.

 

Görögország bővelkedik látnivalókban: Athéntól Thesszalonikiig, Krétától Thaszoszig, Levkásztól Rodoszig az országnak majd minden négyzetkilométerén találunk olyan emlékeket, amelyekre feltétlenül érdemes legalább egy pillantást vetni, de sokkal inkább alaposan szemügyre venni.

 

Athénban a látnivalók jelentős része a város ókorban játszott szerepével kapcsolatos. Kiemelkedik közülük az Akropolisz, amely az ókori város központja volt, már i. e. 5. századi fénykorát megelőzően is. A Fellegvár legmonumentálisabb épülete a dór stílusban, pentelikoni márványból épült fogadalmi templom, a Parthenón, amelyet a város a perzsák elleni győzelem emlékére, védőistene, Athéné tiszteletére emelt i. e. 448–447 és i. e. 438–437 között, Iktinosz és Kallikrátész tervei alapján. Pallasz Athéné aranyelefántcsont szobrát és a szobordíszeket Pheidiász készítette. A kereszténység térnyerését követően a templomot keresztény templommá alakították, az oszmánok pedig lőport tároltak falai között, amely 1687-ben felrobbant. Szintén az Akropolisz területén található az ugyancsak pentelikoni márványból, dór stílusban, i. e. 437–432 között épült díszes bejárati kapuépítmény, a Propülaia. A munka a peloponnészoszi háború miatt félbeszakadt és sohasem fejeződött be, a későbbi századok során bizánci, firenzei palotaként és oszmán lőporraktárként is funkcionált. A bejárati kapu mellett található Athéné Niké-temploma, amely a város fénykorát követően, az i. e. 420-as években készült el. A többi épülettel ellentétben nem lőportoronynak, hanem tüzérségi állásnak használták, ám ez sem mentette meg a pusztulástól. A Fellegvár északi oldalán áll a jón építészet jegyeit magán viselő kultuszhely, az i. e. 421–406 között épült Erektheion. A görögök szerint ide hozta Athéné az első olajfát. A középkor századaiban az épület keresztény templommá, majd oszmán háremmmé vált.

 

Az Akropolisz közelében található az ókori Agóra, a piactér, amely a közélet központja volt. A tér legfontosabb ókori épületei a a tíz sztratégosz testületének hivatala – a Sztratégeion, a prütaniszok, az ötszázak tanácsának az év egytized részében szolgálatban lévő tagjainak hivatali helyisége – a Tholosz, az ötszázak tanácsának épülete – a Régi Buleutérion, a Héphaisztosz és Athéné istenek tiszteletére épített Héphaiszteion és a pergamoni király, II. Attalosz által emelt Attalosz-sztoa, amely vásárcsarnokként működött.

 

A Nemzeti Régészeti Múzeum épülete 1866–1889 között épült, ám a II. világháborút követően már bővítésre került sor. A múzeumban – a krétai bronzkori civilizáció kivételével, amelynek leletanyaga Iraklionban található – fellelhető az ókori Hellász minden történeti periódusának művészete. Híresebb kincsei a Szantorini szigetének házaiból előkerült freskók, a Heinrich Schliemann által feltárt – Agamemnónnak tulajdonított – mükénéi arany halotti maszk, a háromágú szigonyát elhajítani készülő Poszeidón-szobor és a püloszi lineáris B agyagtáblák.

 

Közép-Görögország egyik legfontosabb látnivalója Delphoi, amelynek szentély-együttesét, az Apollón-szentélyt, az ókori görögök a világ köldökének, az omphalosznak tartották. A szentély elsősorban jósdája miatt vált híressé, ám ehhez hozzájárult a négyévente sorra kerülő Püthia-ünnep is, amely az ókori sport- és kulturális rendezvények egyike volt. Az i. e. 12. és az i. sz. 4. század között működő delphoi jósda homályos jóslatai révén, hosszú időn keresztül az ókori görög bel- és külpolitika egyik legfontosabb formálójává vált. A „Szent Kerületet" az i. e. 6. században épített fal vette körül. A bejárat után a „Szent út" vezet az együttes leghíresebb épületéhez, Apollón templomához. Az út két oldalán található az Epigonok és az Argoszi királyok emléke, valamint a különböző városállamok kincsesházai, amelyek a fogadalmi ajándékok tárolására épültek. A terület legfontosabb épülete a dór stílusban épült Apollón-templom, amelynek szentély-belsejében állt az omphaloszkő, emellett itt mondta ki Püthia papnője minden hónap hetedik napján kétértelmű jóslatát. A templom felett az i. e. 4. században épült, 5 ezer néző befogadására alkalmas színház, ennek közelében pedig 7 ezer nézőt befogadó stadion állt, ahol a Püthia-ünnep játékai kerültek megrendezésre.

 

Larisszától nyugatra találjuk a meredek sziklaoszlopokra épült Meteóra-kolostorokat. A legenda szerint a sziklaoszlopokat az égből hajította le egy kéz, hogy a szerzeteseknek megfelelő helyet teremtsen a félrevonuláshoz, míg a geológusok szerint a földtörténeti harmadkor folyóinak deltatorkolata által lerakott hordalék megszilárdulása és az azt követő szeizmikus mozgások alakították ki. Az első közösséget a 14. század folyamán hozták létre a belső válságok által sújtott Bizánci Birodalom központjától távol eső helyen menedéket kereső szerzetesek. A 14. század derekán egy, az Athosz-hegyről érkező szerzetes, Athanasziosz, akit később szentté avattak, kolostort alapított a Plathys Lithoson, a Nagy Sziklán. A Nagy Meteóronnak vagy az Úr Színeváltozásának nevezett kolostor közössége felemelkedését és kiváltságos helyzetét Epirusz és Thesszália despotája – a szerb származású, anyai ágon a bizánci Palaiologosz-dinasztia rokona, Uros Simeon – fiának, Uros Jánosnak köszönhette, aki Joaszaf szerzetes néven vonult vissza a kolostorba a század utolsó negyedében. Az uralkodói adományoknak és kiváltságleveleknek köszönhetően a közösség hatalmas vagyonra és politikai befolyásra tett szert. A többi kolostor és egyházi közösség, amelyek száma a 15. századra elérte a 25-öt, szintén komoly vagyonhoz, ezen keresztül pedig  politikai befolyáshoz jutott. A 15. század folyamán erőteljesebbé váló oszmán előretörés annyiban érintette a kolostorokat, hogy a szultán, a vallási tolerancia jegyében megerősítette kiváltságaikat. A helyzetükkel elégedetlen közösségek sorsát állandósuló rivalizálásuk pecsételte meg. A 17. században a hanyatlás jelei a szerzetesek számának rohamos csökkenésében és a kolostorok gazdátlanná válásában mutatkoztak meg. A 19. században a kolostorok már csak az utazók számára jelentettek érdekességet. A 20. század végére fennmaradt kolostorokban alig néhány tucatnyi szerzetes és apáca él.

 

A Peloponnészosz-félszigeten fekvő Epidauroszban található a világ egyik legszebb görög színháza, amelyet 1900-ban tártak fel. Az i. e. 4. század végén épült 55 soros, 14 ezer nézőt befogadó színház kiváló akusztikájának köszönhetően a legfelső sorokban is hallani lehet a legkisebb színpadi hangeffektust. A város két–három évszázaddal a színház építése előtt is fontos kultuszhelynek számított: Apollón fiának, Aszklépiosznak a szentélye állt itt. Ennek környékén gyógyításhoz értők tevékenykedtek, amelynek köszönhetően az Aszklépion jelentősége fokozatosan nőtt: a felépült betegek ajándékokkal, kötelező adományokkal halmozták el, így a szentély egyre gazdagodott. Bár I. Theodosziosz bizánci uralkodó 393-ban betiltotta a pogány kultuszokat, a szentély jelentősége fennmaradt.

 

Pintér Attila [Változó Világ 45.]

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 45.

Görögország

 K     R     M 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül. Tankönyvkiadó, Budapest 1983

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

A TUDÁS 365+1 NAPJA

 

 

A tudás | A tudományok

Enciklopédiák | Kompetencia

Pályázatok

Olvasó világ | Az olvasás

A könyvek | A te könyvtárad?

Könyvrendelés

 

 

 

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2021