VÁLTOZÓ VILÁG

Merj tudni! A te tudásod a te hatalmad!

Szimeonov Todor író, könyvkiadó (1947)

 

A TUDÁS 365+1 NAPJA

2020, XIX. évfolyam

 

 

Február 2.

Az Európai Unió intézményei és a tagállamok közötti viszony

 

 

   

 

 

 

 

 

Életrajzok

 

Net-Nyelv-Kultúra

  

 

X

 

Hirdessen 4625 magyar oldalon fix kattintási díjon a Netadclikkel! Csak az eredményekért fizet!

Hirdetés X

 

 

1949

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

 

Az Európai Unió tagállamai – népességük és gazdasági fejlettségük alapján – eltérő politikai súlyt képviselnek az egyes intézményekben.

 

Ország

Lakosság (1000 fő)

Szavazatok a Tanácsban

Tagok száma -

Bizottság

Képviselők száma – Parlament

Németország

 82.000

 10

2

99

Franciaország

 58.900

 10

2

87

Egyesült Királyság

 59.200

 10

2

87

Olaszország

 57.600

 10

2

87

Spanyolország

 39.300

 8

2

64

Hollandia

 15.700

 5

1

31

Belgium

 10.200

 5

1

25

Görögország

 10.500

 5

1

25

Portugália

 9.900

 5

1

25

Dánia

 5.300

 3

1

16

Írország

 3.700

 3

1

15

Luxemburg

 400

 2

1

6

Svédország

 8.800

 4

1

22

Ausztria

 8.000

 4

1

21

Finnország

 5.100

 3

1

16

Összesen

374.600

 97

20

626

 

A fenti adatokból is megállapítható, hogy az Uniót alkotó nemzetek demográfiai arányaikat tekintve igen eltérőek. Az intézményi reform egyik alapeleme, hogy a népesség létszáma nagyobb szerephez jusson a jövőben, de a kis nemzetek – pusztán kisebb lélekszámuk miatt – ne kerülhessenek hátrányosabb helyzetbe. Ezt a célt szolgálja a súlyozott döntések bonyolult rendszere, amelyeket a Nizzai Kormánykonferenciára dolgoztak ki, s amelyek megvalósítása a 2004-ig terjedő időszakra vár. E döntéseknél nemcsak az adott tagállam Tanácsban vagy Parlamentben elfoglalt helyei szerint számítanak a szavazatok, hanem azt is figyelembe kell majd venni, hogy az adott szavazatok az Unió összlakosságának mekkora hányadát képviselik.

Az Európai Unió bővítésével kapcsolatosan számos nézet s ezek eltéréseiből számos vita alakult ki. A legfontosabb kérdés, hogy vajon a bővítésnek kell-e előbb megtörténnie, és ezt kövesse-e az intézmények reformja, vagy előbb alakuljanak át az intézmények és csak ezután kerülhessen sor új tagok felvételére.

Nyilvánvaló, hogy mindkét megoldásnak vannak előnyei és hátrányai. Ha az új tagok részt vehetnek a reformfolyamatban, beleszólhatnak a parlamenti, tanácsi helyek szétosztásába, maguk is alkotó részesei lehetnek az új Európa kialakításának, akkor nagyobb az esélye annak, hogy konszenzuson alapuló, működőképes rendszer jöjjön létre. Ugyanakkor a csatlakozási kérelmet benyújtott államok belépésével az intézményrendszer működtetése lehetetlenné válna. Nagy kérdés, hogy milyen irányú legyen a továbbfejlődés. Ha ütőképes, hatékony szervezetrendszer kiépítése mellett döntenek a tagállamok, akkor ez a legitimáció szintjét csökkenti; ha centralizált szervezetet hoznak létre, akkor a helyi és regionális érdekek sérülnek. Ha viszont áttekinthető, ellenőrizhető, demokratikusan működő szervezetrendszer mellett döntenek, a cselekvési lehetőségek válnak mind időben, mind térben korlátozottá; a decentralizált szervezetrendszer szintén a hatékonyság ellen hat.

A századfordulón működő döntési mechanizmusok a hatásköri és illetékességi problémák tömegét vetik fel. A szervek többsége túlterhelt, a bürokraták száma egyre nő, a szervezet hatékonysága ezzel együtt csökken. Az Unió, a tagállamok és a tagállamon belüli regionális-helyi igazgatási szervek közötti munkamegosztás rendjét nem lehet a hatályos szerződések alapján egyértelműen meghatározni. A Római Szerződés és kiegészítései, módosításai, az ezekből fakadó bírósági ítéletek szövevényében kiigazodni szinte lehetetlenség. A jövő 27 tagállamból álló Európai Uniója kormányozhatatlanná válhat, az újonnan csatlakozó államok pedig nem lesznek képesek a csatlakozáskor vállalt feltételek teljesítésére, ha nem teremtődnek meg az áttekinthető szabályozás feltételei. Mindezek megalapozottan vethetik fel az integráció lazításának, a folyamatok lassításának és a helyzet stabilizálásának gondolatát.

Egyes politikai nézetek szerint az Unió továbbfejlődésének lehetséges variánsa a tagállamok közös föderációs államszervezetének kiépítése és szövetségi alkotmány elfogadása. Ebben az esetben a szervezeti-intézményi hatáskörök alkotmányosan, legitim módon rendezhetők lennének, a különféle szintek közötti munkamegosztás is szabályozhatóvá válna. A föderatív állam létrehozása azonban a tagállamok részéről a szuverenitás feláldozását jelentené.

Más gondolkodók azt mondják, hogy a mostani, elmélyített szabadkereskedelmi övezet fokán nincs már továbbfejlődési lehetősége az Uniónak. Ezen a ponton véget ér a gazdasági integráció, politikai integrációra pedig nincs szükség. Harmadik útként felvethető, hogy kiválasztott tagállamok képeznének egyfajta belső magot az Unión belül, ahol akár a politikai egység is megvalósítható. Az e körbe nem tartozó tagállamokkal lazább lenne az együttműködés. Végső esetben az is elképzelhető, hogy az Európai Unió – mint politikai alapját vesztett, korszerűtlen képződmény – ebben a formában nem tartható fenn. Az Európai Unióhoz vezető út első lépései a két politikai tábor szembenállásából fakadtak; lehet, hogy a szembenállás, a gazdasági ellenség megszűnésével az Unió is elveszíti létjogosultságát.

Arra sem tud az Európai Unió századvégi modellje választ adni, hogy miként tud majd a teljes európai térség gazdasági problémáival megküzdeni: a munkanélküliséggel, a fejletlenebb régiók egyensúly-hiányaival, a felzárkóztatás tőkeigényével – az ilyen problémák kezeléséből a fejlettebb részeken jelentkező társadalmi feszültségekről nem is szólva. A 15 tagállamon belül sincs egyetértés a jövőt illetően. Ismét felerősödtek a nemzetállami önállóságot pártoló, vagy legalábbis a már elért integráció-fokot továbbmélyíteni nem kívánó vélemények.

A Nizzai Kormánykonferenciától sokan azt várták, hogy e kérdésekre egyértelmű válasz születik és megmutatkozik az európai összefogás ereje. Ez egyelőre még várat magára.

 

Hernádi Eleonóra [Változó Világ 51.]

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 51.

Az EU intézményei

 K     R     M 

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül. Tankönyvkiadó, Budapest 1983

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

 

A TUDÁS 365+1 NAPJA

    

 

 

A tudás

A tudományok

Enciklopédiák

Kompetencia

Pályázatok

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

A te könyvtárad?

Könyvrendelés

 

 

 

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori akadémia

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2020