VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Az Alkotmánybíróság

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

...A hatalomgyakorlást... belső szervi tagozásával kell arra kényszeríteni, hogy a maga helyessége feletti ítélkezésnek tényleg alávesse magát.

Bibó István

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG 15.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Írta Holló András

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

   

 

 

 

 

Jogi Útmutató és Címtár

 

 

 

 

 

 

 

Beadvány vagy indítvány?

 

Az Abtv. szóhasználata egyértelmű: az alkotmánybírósági eljárás megindítására írásbeli indítvány szolgál. Az indítványt közvetlenül az Alkotmánybíróságnak kell címezni. Több indítvány (beadvány) érkezik az elnök, a főtitkár – jóval kisebb arányban – az egyes alkotmánybírók részére. Nem elvitatva az állampolgárok jogát, hogy indítványát (beadványát) az Alkotmánybíróságon belüli tisztségviselőket kiválasztva címezze meg, ennek azonban eljárási szempontból semmi jelentősége nincs. Az elnök és az alkotmánybírák ugyanis a főtitkárhoz küldik az indítványokat (beadványokat) az előzetes igazgatási eljárás lefolytatása végett.

Az Abtv. előírásainak megfelelő kérelem az indítvány; ez alapozza meg az alkotmánybírósági eljárást. A jogilag meg nem felelő kérelem, a beadvány, amely

– vagy hiánypótlásra szorul és annak teljesítése esetén már mint indítvány funkcionál, vagy

– olyan kérelmet tartalmaz, ami nem tartozik az Alkotmánybíróság hatáskörébe.

Az indítványnak tartalmaznia kell (az előterjesztő neve, lakcíme, illetőleg székhelyének feltüntetése mellett): az alkotmánybírósági eljárásra alapul szolgáló ok és a vonatkozó (sérelmezett) jogszabályi rendelkezések pontos megjelölését, valamint azokat az alkotmányi rendelkezéseket, illetőleg az Abtv-nek azokat a rendelkezéseit is, amelyeken az indítvány alapul; végezetül: az Alkotmánybíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

Példaként bemutatom egy utólag normakontrollra és alkotmánysértő mulasztás megállapítására irányuló indítvány vázlatát:

– címzés;

– az Abtv. 1.§ b/ pontja, valamint a 37. és 40.§-ai alapján történő indítványozás a ...... törvény ...... §-ai alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére; s egyben az alkotmánysértő mulasztás megállapítására;

– a hivatkozott törvény egyben azt is kimondja, hogy a ...... tárgyában törvénynek kell rendelkeznie.

– Indokolás: a felülvizsgálni kért ...... törvény ...... §-ai alkotmányellenesek, mert ütköznek az Alkotmány ...... tételeibe.

(Amennyiben van hasonló, az adott témakörbe vágó alkotmánybírósági döntés, ennek felhívása még meggyőzőbbé teheti az indítványt.);

– a jogalkotó nem tett eleget a ...... törvény ...... §-ában előírt jogalkotói kötelezettségének, amivel alkotmányellenes helyzetet idézett elő;

– nem szükséges csupán esztétikai jelentőségű (záró) kérelem-összegzés: a fentiekben kifejtett indokaim alapján ismételten kérem ...... stb.

(A konkrét indítványt lásd a mellékletben.)

 

Az indítvány (beadvány) sorsa...

 

Az Alkotmánybírósághoz érkező valamennyi indítvány (beadvány) megvizsgálása, elemzése – abból a szempontból, hogy alkalmas-e az alkotmánybírósági eljárás megindítására – az Alkotmánybíróság főtitkárának a feladata.  Azokat a beadványokat, amelyek tartalmuk szerint nem alkalmasak az alkotmánybírósági eljárásra, a főtitkár ún. rendes eljáráson (azaz: alkotmánybírósági eljáráson) kívüli elintézés keretében kezeli.

a/ Tájékoztatja az indítványozót arról, hogy a beadvány alapján alkotmánybírósági eljárás megindítására nincs törvényes lehetőség, mert nem minősül indítványnak (e körbe tartoznak például a jogerős bírói ítéleteket megtámadó beadványok...).

b/ A beadványt megküldi a hatáskörrel rendelkező szervnek (pl. Legfőbb Ügyészségnek, az Országgyűlés Parlamenti Biztosának, a Kárpótlás- és Kárrendezési Hivatal elnökének, a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának, Polgármesteri Hivatalnak). Ha a tartalmából megállapítható, hogy az ügyben melyik szervnek van intézkedési lehetősége, az áttételről a beadványozó természetesen tájékoztatást kap.

c/ Ha a beadványból egyértelműen megállapítható, hogy az abban részletezett problémák tárgyában az Alkotmánybíróság már döntött és az Alkotmánybíróság határozata közzétételre került a Magyar Közlönyben, erről a kérelmezőt tájékoztatja.

Abban az esetben, ha a határozat csak az Alkotmánybíróság Hivatalos Lapjában jelent meg, a főtitkár a határozat másolatát megküldi a beadványozónak.

d/ Ha a beadvány – tartalmilag – érdemi eljárási lehetőségre utal, ugyanakkor nem felel meg a törvényben előírt alaki vagy tartalmi követelményeknek – határidő megjelölésével (jellemzően 15 nap) – felhívja a beadvány készítőjét (megfelelő tájékoztatás kíséretében) a hiánypótlásra.

A felhívás eredménytelen volta esetében tájékoztatást ad a kérelmező számára, hogy az eljárás lefolytatására nincs törvényes lehetőség.

A Főtitkárság kialakult gyakorlata, hogy differenciál a kérelmek, a beadvány szerkesztői között. Laikus beadványozó esetében, ha a beadvány tartalmából kikövetkeztethető a jogi probléma, a megcélzott alkotmányi rendelkezés – ez jellemzően az egyenjogúságra vonatkozó tétel (Alk. 70/A.§) – a beadványt a főtitkár indítványként befogadja.

Megjegyzem, ilyen esetben néhányszor már előfordult, hogy az előadó alkotmánybíró kért hiánypótlást, amire neki az Ideiglenes Ügyrend lehetőséget biztosít. Az ügyvédek által jegyzett saját, vagy jogi képviselőként benyújtott kérelmeket a Főtitkárság igen szigorúan vizsgálja, s a legkisebb formai hiányosság miatt is – hiánypótlásra – visszaadják.

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

 

KVÍZ

Idegen szavak

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023