VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Ma  

Támogatásod?

Számít!

 

Románia

Dolgozni, vállalkozni, élni Romániában

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Egyetlen értelmes ember barátsága többet ér, mint az összes értelmetleneké.

Démokritosz görög filozófus (i. e. 460 kör.–370)

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

 

Európai Unió

Tanulni, dolgozni, vállalkozni, élni

ROMÁNIÁBAN

Dolgozni | Vállalkozni | Élni | Hasznos címek | Ajánlott irodalom

 

Változó Világ Mozgalom – az élet közössége

 Tudás, közösség, öröm

 

   

Dolgozni

   

 

 

Európai Unió, Románia

 

JobBank

 

Az én helyem...

 

SZTAKI-szótárak

 

Eurorégiók

 

 

 

 

 

 

 

A munkanélküliség: 7,3%

(EU-átlag: 11%, adatok:Ecostat, 2013 első félév)

 

A magyar állampolgárok szabadon, munkavállalási engedély nélkül vállalhatnak munkát Romániában. A munkáltatónak a munkavállalót regisztráltatnia kell az illetékes munkaügyi központnál.

Uniós állampolgárok bármely romániai munkahelyet betölthetnek, kivéve az államigazgatás pozícióit, melyek esetén a román állampolgárság alapkövetelmény.

A romániai munkavállalás minden esetben munkavállalói szerződés aláírásához van kötve. Munkavállalói szerződést határozatlan és határozott időre is lehet kötni. Határozott idejű munkaviszony-szerződést maximum 12 hónapra lehet kötni (egyes esetekben meghosszabbítható 18 hónapra). A munkaviszonyban történő változásokról a munkavállalót írásban értesíteni kell.

A munkavállalói szerződéseket Munkaügyi Felügyelőségnél (Inspectia Muncii) is regisztráltatni kell.

A Munkaügyi Felügyelőség honlapja: http://www.inspectmun.ro/

A teljes munkaidős foglalkoztatás napi 8 órányi munkaidőt jelent, heti 40 órában.

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén legalább 2 munkanapot vagy heti 10 munkaórát kell ledolgozni. Törvényileg meghatározott, hogy túlórával együtt, a heti munkaidő maximum 48 óra lehet.

A román munkaügyi törvény szerint az önálló munkavégzés korhatára 16 év. Szülői beleegyezéssel a 15 év feletti személyek is dolgozhatnak. Nehéz fizikai és kockázatos munkakörök betöltése csak 18 éven felüliek számára lehetséges.

18 év alattiak maximum naponta 6 órát, illetve hetente 30 órát dolgozhatnak. A 18 év alattiak nem túlórázhatnak.

A munkaszerződés aláírásakor a felek próbaidőben állapodhatnak meg. A próbaidő időtartama operatív munkakör esetén max. 30 nap, vezetői megbízatás esetén max. 90 nap.

Szakképzetlen munkaerő foglalkoztatása esetén ez az időtartam 5 munkanapra rövidül.
Felsőfokú diplomával rendelkező munkavállaló számára a próbaidő 3-6 hónapig tarthat.

A munka törvénye alapján a romániai munkavállalókat átlagban évente 20 nap szabadság illeti meg.

Romániában jogszabály által meghatározott minimálbér van érvényben, melynek mértéke 500 román lei.

Romániai állásokról a nemzeti munkaügyi központnál érdeklődhet: http://www.anofm.ro/

 

Állások Careerjetről

 

 

 

Események, rendezvények, ünnepek

 

Románia telefonkönyve

  

 

X

 

Hirdessen 4625 magyar oldalon fix kattintási díjon a Netadclikkel! Csak az eredményekért fizet!

Hirdetés X

 

 

1949

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

   

Vállalkozni

 

 

 

 

 

Társasági adó

A Romániában letelepedett gazdasági társaságok tevékenységük folyamán realizált profitjuk után 16 %-os társasági adó fizetésére kötelezettek.

Az adó alapja a társaságnál az adott évben realizált nyereség.

A társasági adó szabályozásáról ill. az adólevonási jog feltételeiről az alábbi oldalon található információ:
http://arisinvest.ro/en/investment-legal-framework/taxation/taxation-of-corporations/

 

Magyar-Román Tagozat
Elnök: Dr. Orosz Tivadar
Titkár: Rák János
e-mail: janos.rak@bmkik.hu
Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Tel: (66) 324-976
Fax: (66) 451-775

 

Magyar-Román Kereskedelmi és Iparkamara
Camera de Comercia i Industrie Româno-Maghiarã Carpatia
Elnök: Kiss Ervin
Ügyvezető: Csigi Levente
Kereskedelemfejlesztési menedzser: Farkas Csongor
Cím: Str. Horea nr. 3, et. 2, cam. 208
400174 Cluj Napoca (Kolozsvár), Cluj, Romania
Tel: +40-364-405793
Fax: +40-364-405794
Email: office@ccirm.com
Honlap: www.ccirm.com

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

   

Élni

 

 

 

 

Magyar iskolák a világon

 

 

Családi támogatások

Romániában a családi ellátásokra jogosultakká válhatnak a román állampolgárok, illetve más tagállam állampolgárai és a hontalan személyek is, ha állandó vagy ideiglenes lakóhelyük van az országban.
 

Szülési segély (alocatia pentru copii nou-nascuti)

A szülési segély az első 4 gyermek születése után igényelhető, összege 230 lej (2009. január).

A segély iránti igényt a lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani.

Gyermeknevelési szabadság és juttatás (indemnizatia pentru cresterea copilului)

Azok a román állampolgár, illetve külföldi vagy hontalan szülők, akik állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek Romániában, gyermeknevelési szabadságra és juttatásra lehetnek jogosultak.

A gyermeknevelési szabadságot és juttatást a gyermek bármelyik szülője igényelheti. A kedvezményt igényelhetik örökbefogadó szülők is, illetve olyan személyek, akiknek gondozásában van a gyerek.

Jogosultság feltételei:

 • a szülő a gyermek születését megelőző 12 hónapban munkaviszonyban állt (adóköteles jövedelme volt)

 • a gyermekkel egy háztartásban él

 • csak az első három gyermek születése után jár

A jogosultság megállapításakor a 12 hónapnál a munkaviszony mellett figyelembe veszik a következőket is:

 • állandó külföldi kiküldetésen kísérte házastársát;

 • munkanélküli segélyben részesült;

 • betegszabadságon volt;

 • a nyugdíjtörvény által elismert, hozzájárulás nélküli, biztosított időszakokat (katonaság, előzetes nyugdíj - pl. gyám esetében, stb.);

 • a kollektív elbocsátás utáni időszakot

 • gyermeknevelési szabadságban és juttatásban részesült (előzőleg született gyermeke után);

 • betegnyugdíjas volt;

 • a munkáltató beleegyezésével fizetés nélküli tanulmányi szabadságon volt;

 • külföldön dolgozott hivatalos munkaszerződéssel és a két ország között létezik ilyen értelemben kétoldalú egyezmény (az uniós koordinációs rendeletek értelmében a más uniós tagállamban megszerzett biztosítási idő is beleszámíthat a 12 hónapba);

 • időszakos kényszerszabadságon van, munkaszerződés felbontása gazdasági, technikai, szervezeti átszervezés miatt;

 • ha a gyermek az egyetem vagy főiskola elvégzése utáni 60 nap alatt születik, és a szülő egyetemi záró, vagy államvizsgát tett.

A juttatás értéke havonta 600 lej (167 euró), vagy választás szerint az utolsó 12 hónap átlagfizetésének 85 százaléka. Az összeget a szülést követő két évben folyósítják. Erre az időszakra (azaz amíg a gyermek be nem tölti a 2 éves kort) a gyerekpénz nagysága 200 lej (a 200 lei gyerekpénzre két éves korig minden gyermek jogosult, akkor is, ha a szülő nem jogosult a gyermeknevelési szabadságra).
 

A gyermeknevelési támogatás iránti igényt a kérelmező a lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatalhoz nyújthatja be.


Családi pótlék, avagy "gyerekpénz" (alocaţia de stat pentru copii)

Jogosultak:

 • azok a gyermekek, akik állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek Romániában

 • a gyermekek 18 éves korig, illetve 18 év feletti fiatalok, amíg befejezik középiskolai tanulmányaikat

 • I-II. kategóriába tartozó fogyatékos, illetve mozgássérült gyerekek, 18 éves korig

A gyerekpénzt a helyi polgármesteri hivatalban igényelheti bármelyik szülő, vagy a gyám, akinek felügyelete alá tartozik a gyermek.

A gyerekpénz összege: havi 42 lej (2009 januárjától). A fogyatékos gyerekek esetében ennek a duplája. A támogatást a gyermek születése utáni hónaptól folyósítják, postahivatalokon vagy bankon keresztül. Visszamenőleg legfeljebb egy évre igényelhető.

Kiegészítő családi pótlék (alocatia familiala complementara)

Azok a családok jogosultak kiegészítő családi pótlékra, ahol a háztartásban 18 évnél fiatalabb gyermek(ek) van(ak) és az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a minimálbért.

 

 
   

Hasznos címek

 

 

 

 

 

  

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

Ausztria + A + B | Belgium + A + B | Bulgária + A + B | Ciprus + A + B | Csehország + A + B | Dánia + A + B | Egyesült Királyság + A + B | Észtország + A + B | Finnország + A + B | Franciaország + A + B | Görögország + A + B | Hollandia + A + B | Horvátország + A + B | Írország + A + B | Lengyelország + A + B | Lettország + A + B | Litvánia + A + B | Luxemburg + A + B | Magyarország + A + B | Málta + A + B | Németország + A + B | Olaszország + A + B | Portugália + A + B | Románia + A + B | Spanyolország + A + B | Svédország + A + B | Szlovákia + A + B | Szlovénia + A + B

Európa enciklopédia | E-Útmutató | Euroutazások | Eurorégiók | Europályázatok | Euro Press Publica | Euro-Váltó | Euxinos

 

 

 
   

Célunk: jobban segíteni

 

 

 

 

 

Az alábbi kérdőív kitöltésével segíthetsz abban, hogy a Változó Világ segíthessen jobban, neked is, másoknak is. De talán arra is jó lehet, hogy magad is átgondold tapasztalataidat, terveidet, gondolataidat.

 

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

Új fejezet a könyvkiadásban! Felejtsük el azt a szót: „elfogyott”!

A  VÁLTOZÓ VILÁG

kötetei mindig kaphatók, vagy rövid határidővel rendelhetők,

könyv alakban vagy elektronikusan,

akár személyre szabva is.

Könyvrendelés

 

 

 

 

 

A világ helyzete, 2008

Babits Mihály: Az európai irodalom története, 1943

Elena Csobai: Din istoricul românilor din Ungaria, Gyula

Iosif-Ioan Ardelean: Monographia comunii Chitichaz, Arad, 1893.

Erdély története I.–III., Főszerk.: Köpeczi Béla, Budapest, 1986.

Együtt élő népek a Kárpát-medencében, Budapest, 1994. Szerk: Ács Zoltán

Hunfalvy Pál: Az oláhok története, I–II, Budapest, 1894.

Jancsó Benedek: A román nemzetiségei törekvések története és jelenlegi állapota, I–II, Budapest, 1899

Szász Zoltán: A románok története, Budapest, 1992

Berényi Mária: A Gozsdu Alapítvány története (1870–1952) Bp., 1999.

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

 

   

 

   
         

 

 

 

 

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

Keresés az érvényes pályázatok között a Pályázatfigyelőben

 

X

Hirdetés X

 

Kihívások? Nagy tervek? Kockázatok? Fejlesztés? Pályázat? Befektetés? Válságmenedzselés? Stratégiatervezés?

Alapozd a sikert dinamikus modellel!

Ha ide kattintasz, Solipolis lakossága gyarapszik. Idővel ez emelheti a munkanélküliséget. De ha most ide klikkelsz, bővül Solipolis gazdasága, csökken a munkanélküliség. Csakhogy elégtelen lesz a tömegközlekedés. Persze, erre is van megoldás: kattints ide.

A játék szórakoztató dolog, de ha komoly a feladat, keresd meg a Változó Világ modellező műhelyét!

A sorozat katalógusából kiválaszthatod, és akár személyre szabott vagy céges kivitelben megrendelheted:

  SAJÁT VÁLTOZÓ VILÁG-KÖTET

Főleg budapesti cégek, szervezetek, intézmények részére:

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR 

Cégek, szervezetek, intézmények részére:

  SAJÁT ÉVKÖNYV

Magánszemélyek, cégek, szervezetek, intézmények részére:

SAJÁT NAPTÁR 

(1, 12 vagy 365 lapos is, idézetekkel!)

Mindenféle papíralapú vagy elektronikus kiadvány elkészítéséhez  – évtizedes tapasztalatok, meggyőző referenciák birtokában – készséggel biztosítjuk professzionális szolgáltatásainkat

Kiadói szolgáltatások

Ki mit tud? Azt nem tudom.

De azt igen, hogy

ÉN MIT TUDOK!

Idegrendszeri sérült, mozgásfejlődésben elmaradt koraszülöttek, csecsemők DÉVÉNY módszer (DSGM) szerinti gyógyítása. Felnőtteknél komplex mozgás rehabilitáció, www.dsgm.eu

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori akadémia

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2019