VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Ma  

Támogatásod?

Számít!

 

Lettország

Dolgozni, vállalkozni, élni Lettországban

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Egyetlen értelmes ember barátsága többet ér, mint az összes értelmetleneké.

Démokritosz görög filozófus (i. e. 460 kör.–370)

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

 

Európai Unió

Tanulni, dolgozni, vállalkozni, élni

LETTORSZÁGBAN

Dolgozni | Vállalkozni | Élni | Hasznos címek | Ajánlott irodalom

 

Változó Világ Mozgalom – az élet közössége

 Tudás, közösség, öröm

 

   

Dolgozni

   

 

 

Európai Unió, Lettország

 

Lettország

 

Job.lv

 

Az EU története

 

SZTAKI-szótárak

 

Eurorégiók

 

 

 

 

A munkanélküliség: 12,4%

(EU-átlag: 11%, adatok:Ecostat, 2013 első félév)

 

Munkavállalás esetén a tartózkodás engedélyezéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek

- A Lett Köztársaság által elismert úti okmány, valamint az alábbi dokumentumok:

- Tartózkodási engedély iránti kérelem hivatalos űrlapja

- Igazolványkép

- Munkaszerződés másolata, vagy más jogi megállapodás, mely a munkavállalás alapjául szolgál.

Az EU állampolgár családtagjainak (házastárs; saját és a házastárs 21. életévét be nem töltött vagy gyámság alatt álló eltartott családtagja) a tartózkodási engedély megszerzéséhez a következő dokumentumokra van szükségük:

- A Lett Köztársaság által elismert úti okmány

- Tartózkodási engedély iránti kérelem hivatalos űrlapja

-  Igazolványkép

- A kérelmező és a munkavállaló, vagy a munkavállaló házastársa közötti rokonsági kapcsolatot igazoló dokumentum másolata

- Gyámsági dokumentum másolata (amennyiben a munkavállaló, vagy házastársa a kérelmező gyámja)

- A tartózkodási engedéllyel kapcsolatos díjak befizetését igazoló bizonylat, amennyiben a kérelmező harmadik ország állampolgára 

 

Állások Careerjetről

 

 

 

Események, rendezvények, ünnepek

 

Lettország telefonkönyve

  

 

X

 

Hirdessen 4625 magyar oldalon fix kattintási díjon a Netadclikkel! Csak az eredményekért fizet!

Hirdetés X

 

 

1949

1980

2008

Az év könyve

 

 

   

Vállalkozni

 

 

 

 

Tanulmányok

Tanulmányokat kínálunk,

keresünk,

közvetítünk,

bármilyen témában!

 

 

Net-Nyelv-Kultúra

 

 

 

 

Magyar vállalkozók mindennemű korlátozás nélkül az adott tagország által szabályozott feltételekkel indíthatnak vállalkozást az EU tagországaiban. A vállalkozásokra vonatkozó letelepedési jog szabadságának biztosítása érdekében a tagállamoknak lehetővé kell tenniük, hogy azok a gazdasági társaságok, amelyek valamely tagállam rendelkezései szerint alapítottak, és amelyek alapszabály szerinti székhelye az unión belül van, szabadon végezzenek gazdasági tevékenységet bármely tagállamban.

A szabad vállalkozás a jogosultak részére a következő jogokat biztosítja:

1. önálló keresőtevékenység megkezdése és gyakorlása másik tagállam területén;

2. vállalkozások alapítása és irányítása másik tagállam területén;

3. leányvállalatok, ügynökségek, fióktelepek, irodák létesítése másik tagállam területén.

A társaságalapítási feltételek tagállamonként eltérőek, de egyik tagállam se tehet különbséget olyan cégek között, amelyeket saját állampolgárai, illetve más tagállamok állampolgárai jegyeztettek be. Ha a társaság tulajdonosai a társaság megalakításakor és bejegyzésekor teljesítik a tagállami szabályokat (amelyek a cégbejegyzés feltételeiben pl. azonosak), akkor a társaságok egyforma jogokat élveznek és ugyanolyan kötelezettségek is terhelik őket, függetlenül az alapítók nemzetiségétől. A tagállamonkénti eltérő társaságalapítási feltételek természetesen szükségessé teszik azt, hogy a társaságot alapítók tájékozódjanak az idegen tagállam nemzeti jogáról. 

 

 
   

Élni

 

 

 

 Magyar iskolák a világon

 

 

 

 

Lettországban az óvoda nem, ám iskola előtti képzés kötelező az 5 és 7 éves korú gyermekek számára. Az iskola előtti képzésre óvodákban, illetve egyéb előkészítő intézményekben kerülhet sor. A képzés célja, hogy elősegítse a gyermekek fejlődését, és felkészítse őket az általános iskolai oktatásra. A tankötelezettségi kor 5 évestől 16 éves korig tart.

 

Általános iskolai képzés

A lett oktatási rendszer alapképzése 9 év. Az általános iskolát a gyermekek 7 éves korukban kezdik. A tananyagot a nemzeti képzési program határozza meg. Az általános iskolai képzés általános záróvizsgával végződik, amit az Oktatási és Tudományos Minisztérium felügyel. Azon diákok, akik valamennyi kötelező tantárgyat teljesíttetek, valamint záróvizsgát tettek, bizonyítványt kapnak, mely alapján tanulmányaikat középiskolában folytathatják. Azon diákok, akik nem teljesítették valamennyi kötelező tantárgyat és/vagy nem tettek záróvizsgát, iskolai jelentést kapnak, mellyel tanulmányaikat 2, illetve 3 éves szakmunkás program keretében folytathatják.

 

Középiskola

A középiskolai képzési programoknak két nagy csoportját kell megkülönböztetnünk: a gimnáziumi, valamint a szakiskolai képzést. A középiskolák felvételi vizsgát tarthatnak.

 

Gimnázium

A három éves gimnáziumi képzés tananyaga 8 kötelező és 3-6 választható tantárgyból tevődik össze. Az iskolák további választható tantárgyakat kínálhatnak a diákok számára, ami azonban nem haladhatja meg az összes tanidő 10-15 százalékát. A gimnáziumok az általános képzés mellett három képzési területre szakosodhatnak: humán, reál és szakmai (művészetek, zene, sport) képzésre. Az iskola befejeztével a diákoknak legalább 5 központi vizsgát kell tenniük. Az iskola végeztével a diákok érettségi bizonyítványt kapnak. A gimnázium sikeres befejeztével a diákok a felsőoktatásban folytathatják tanulmányaikat.

 

Szakiskolák

4 éves szakközépiskolai képzésben azon diákok folytathatják tanulmányaikat, akik sikeresen befejezték az általános iskolát. A képzés végén érettségi vizsgát és szakvizsgát tehetnek a hallgatók.

3 éves szakképzési programban azon diákok folytathatják tanulmányaikat, akik sikeresen befejezték az alapképzést. Az iskola szakvizsgával zárul, ugyanakkor lehetőség van rá, hogy további egy vagy két éves képzést követően érettségi bizonyítványt szerezzenek.

2, illetve 3 éves alap szakképzési programot biztosítanak azon diákok számára, akik nem szereztek bizonyítványt az általános iskolában. A diákok jelentkezésének a feltétele, hogy legalább hét osztályt elvégeztek az általános iskolában, s nem töltötték be 15 életévüket. A szakképzési program befejezésével alap képzési bizonyítvány megszerzése mellett szakvizsgát tehetnek.

 

Felsőoktatás

2004-től a felsőoktatási intézményekbe a középiskolai tanulmányokat záró központi vizsgák eredménye alapján lehet bekerülni. A felsőoktatási rendszer kettős: megkülönböztetik a tudományos és a szakmai felsőoktatási képzést, ugyanakkor ez a kettősség külön nem intézményesült. Az egyetemek egyaránt folytatnak tudományos és szakmai felsőoktatási képzéseket.

A képzési programoknak három fő formáját különböztetik meg:

-  a tudományos képzés tudományos diplomával

- szakmai képzés, amely lehetőséget biztosít a későbbi tudományos képzésben való résvételre

- szakképzés, amely nem jogosítanak fel a tudományos képzésbe való továbblépésre

 

 
   

Hasznos címek

 

 

 

 

 

  

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

Ausztria + A + B | Belgium + A + B | Bulgária + A + B | Ciprus + A + B | Csehország + A + B | Dánia + A + B | Egyesült Királyság + A + B | Észtország + A + B | Finnország + A + B | Franciaország + A + B | Görögország + A + B | Hollandia + A + B | Horvátország + A + B | Írország + A + B | Lengyelország + A + B | Lettország + A + B | Litvánia + A + B | Luxemburg + A + B | Magyarország + A + B | Málta + A + B | Németország + A + B | Olaszország + A + B | Portugália + A + B | Románia + A + B | Spanyolország + A + B | Svédország + A + B | Szlovákia + A + B | Szlovénia + A + B

Európa enciklopédia | E-Útmutató | Euroutazások | Eurorégiók | Europályázatok | Euro Press Publica | Euro-Váltó | Euxinos

 

 

 
   

Célunk: jobban segíteni

 

 

 

 

 

Az alábbi kérdőív kitöltésével segíthetsz abban, hogy a Változó Világ segíthessen jobban, neked is, másoknak is. De talán arra is jó lehet, hogy magad is átgondold tapasztalataidat, terveidet, gondolataidat.

 

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

Új fejezet a könyvkiadásban! Felejtsük el azt a szót: „elfogyott”!

A  VÁLTOZÓ VILÁG

kötetei mindig kaphatók, vagy rövid határidővel rendelhetők,

könyv alakban vagy elektronikusan,

akár személyre szabva is.

Könyvrendelés

 

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Babits Mihály: Az európai irodalom története, 1943

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Pevsner, Nikolaus: Az európai építészet története, 1972

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

 

   

 

   
         

 

 

 

 

 

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

Keresés az érvényes pályázatok között a Pályázatfigyelőben

 

X

Hirdetés X

 

Kihívások? Nagy tervek? Kockázatok? Fejlesztés? Pályázat? Befektetés? Válságmenedzselés? Stratégiatervezés?

Alapozd a sikert dinamikus modellel!

Ha ide kattintasz, Solipolis lakossága gyarapszik. Idővel ez emelheti a munkanélküliséget. De ha most ide klikkelsz, bővül Solipolis gazdasága, csökken a munkanélküliség. Csakhogy elégtelen lesz a tömegközlekedés. Persze, erre is van megoldás: kattints ide.

A játék szórakoztató dolog, de ha komoly a feladat, keresd meg a Változó Világ modellező műhelyét!

A sorozat katalógusából kiválaszthatod, és akár személyre szabott vagy céges kivitelben megrendelheted:

  SAJÁT VÁLTOZÓ VILÁG-KÖTET

Főleg budapesti cégek, szervezetek, intézmények részére:

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR 

Cégek, szervezetek, intézmények részére:

  SAJÁT ÉVKÖNYV

Magánszemélyek, cégek, szervezetek, intézmények részére:

SAJÁT NAPTÁR 

(1, 12 vagy 365 lapos is, idézetekkel!)

Mindenféle papíralapú vagy elektronikus kiadvány elkészítéséhez  – évtizedes tapasztalatok, meggyőző referenciák birtokában – készséggel biztosítjuk professzionális szolgáltatásainkat

Kiadói szolgáltatások

Ki mit tud? Azt nem tudom.

De azt igen, hogy

ÉN MIT TUDOK!

Idegrendszeri sérült, mozgásfejlődésben elmaradt koraszülöttek, csecsemők DÉVÉNY módszer (DSGM) szerinti gyógyítása. Felnőtteknél komplex mozgás rehabilitáció, www.dsgm.eu

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori akadémia

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2019