VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Ma  

Támogatásod?

Számít!

 

Litvánia

Dolgozni, vállalkozni, élni Lítvániában

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Egyetlen értelmes ember barátsága többet ér, mint az összes értelmetleneké.

Démokritosz görög filozófus (i. e. 460 kör.–370)

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

 

Európai Unió

Tanulni, dolgozni, vállalkozni, élni

LITVÁNIÁBAN

Dolgozni | Vállalkozni | Élni | Hasznos címek | Ajánlott irodalom

 

Változó Világ Mozgalom – az élet közössége

 Tudás, közösség, öröm

 

   

Dolgozni

   

 

 

Európai Unió, Litvánia

 

CV Market

 

Az én helyem...

 

SZTAKI-szótárak

 

Universitas Vilnensis

 

 

 

Litvánia 2004-es csatlakozásakor korlátozások nélkül megnyitotta munkaerőpiacát valamennyi EGT tagország állampolgára számára, így a magyar munkavállalók szabadon, munkavállalási engedély nélkül vállalhatnak munkát az országban.

A Litvániában érvényben lévő munkajogi szabályozás értelmében teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a munkaidő nem haladhatja meg a 8 órát egy nap, valamint a 40 órát egy héten. A túlórát is beleszámítva az alkalmazott legfeljebb 48 órát dolgozhat 7 munkanap alatt.Azon munkavállalóknak, akik több helyen dolgoznak, vagy két vagy több munkakört töltenek be ugyanazon a munkahelyen, a munkaidejük nem lehet hosszabb 12 óránál.

A munka típusától függően, a munkáltatónak biztosítania kell dolgozói számára az ebédszünetet, illetve a pihenőidőt.

 

Szabadság

Litvániában a minimum éves fizetett szabadág 28 nap.Azoknak a munkavállalóknakazonban, akik speciális munkakörülmények között dolgoznak, magasabb mentális, idegi vagy érzelmi stressznek vannak kitéve a munkájuk során, évi 58 nap fizetett szabadság jár. A litván kormány kiadott egy listát, amely tartalmazza az ide tartozó munkák körét.

Az éves szabadság az első munkaévben, az első ledolgozott hat hónap után jár a munkahelyeken. A második ledolgozott év után, az éves szabadság az év bármely időszakában kivehető. Az éves szabadságokról munkaszerződésben egyeznek meg a felek.

Fizetés nélküli szabadság a munkavállaló kérésére a következő esetekben adható ki:
- 14 éven aluli gyermek nevelése esetén- összesen 14 nap

- 18 éven aluli fogyatékkal élő gyermek nevelése esetén- összesen 30 nap.

- Egy családtag esküvője vagy temetése esetén-összesen 3 nap.

- A szülési szabadság és a szülői szabadság alatt mielőtt a gyermek betölti a három éves kort, az apa kérésére- nem lehet több három hónapnál. 

 

Állások Careerjetről

 

 

 

Események, rendezvények, ünnepek

 

Litvánia telefonkönyve

 

 

X

 

Hirdessen 4625 magyar oldalon fix kattintási díjon a Netadclikkel! Csak az eredményekért fizet!

Hirdetés X

 

 

1949

1980

2008

Az év könyve

 

 

   

Vállalkozni

 

 

 

Tanulmányok

Tanulmányokat kínálunk,

keresünk,

közvetítünk,

bármilyen témában!

 

 

Net-Nyelv-Kultúra

 

 

 

 

 

A litván társasági törvény az alábbi vállalati formákat különbözteti meg:

 

Részvénytársaság

Részvénytársaságot zártkörűen és nyilvánosan lehet alapítani és működtetni. A nyilvánosan alapított részvénytársaság alaptőkéje minimálisan 150.000 LTL (43,443 euró), míg zártkörű részvénytársaság esetén minimum 10.000 LTL (2,896 euró). A zártkörű részvénytársaságnak maximálisan 250 részvényese lehet. A részvénytársaságok jogi személyek, melynek részvényesei korlátozott felelősséggel rendelkeznek. A társaság kötelezettségvállalásaiért csak vagyonának mértékéig felel. A részvényesek csak a társaság rendelkezésére bocsátott összeg erejéig felelnek. Személyes vagyoni felelősség csak speciális esetben merül fel.

 

Egyéni vállalat

Az egyéni vállalatnak egy tulajdonosa van. Az egyéni vállalat korlátlan felelősséggel rendelkező jogi személy. A tulajdonos a vállalat valamennyi kötelezettségéért teljes személyes vagyonával felel.

 

Közkereseti társaság

A közkereseti társaság magánszemélyek vagy jogi személyek által kötött társasági szerződésen alapuló vállalat. A közkereseti társaság korlátlan felelősséggel rendelkező jogi személy. A társaság tagjai üzletszerű közös gazdasági tevékenységet folytatnak, és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátják.

 

Betéti társaság

A betéti társaságoknak bel- és kültagjai vannak. A beltagok korlátlanul, míg a kültagok vagyoni hozzájárulásuk erejéig felelnek a társaság kötelezettségvállalásáért. A betéti társaság jogi személy.

 

Állami és önkormányzati vállalatok

Az állami és önkormányzati vállalatok korlátozott felelősséggel rendelkező jogi személyek. Az állam vagy önkormányzat nem felel a vállalat kötelezettségvállalásaikért, míg a vállalat nem felel az állam vagy önkormányzat kötelezettségvállalásaiért.

 

Szövetkezet

A szövetkezetek változó összetételű és tőkéjű gazdasági egységek. A szövetkezeteket önkéntes alapon természetes személyek, illetve természetes személyek és jogi személyek alapíthatnak közös üzleti, gazdasági és szociális érdekeik megvalósítása céljából. A szövetkezetek korlátolt felelősséggel rendelkező jogi személyek.

 

Agrárvállalat

Az agrárvállalat olyan vállalat, melynek bevételeinek legalább 50 százaléka agrár termékek értékesítésből származik. Az agrárvállalat korlátozott felelősséggel rendelkező jogi személy. A vállalat vagyona elkülönül az egyéni tulajdonosok vagyonától, s a vállalat kötelezettségvállalásaiért csak a vállalat tőkéjének erejéig felelnek. 

 

 
   

Élni

 

 

 

 

 Magyar iskolák a világon

 

 A litván múzeumok

 

 

Tanulmányok

Tanulmányokat kínálunk,

keresünk,

közvetítünk,

bármilyen témában!

 

 

Net-Nyelv-Kultúra

 

 

 

 

 

A gyermekek egy és hat éves koruk között járhatnak óvodába, amely azonban nem kötelező.

A gyermekek 6 éves koruktól, illetve a szülők döntése alapján, akár 5 éves kortól iskola előtti felkészítő képzésben vehetnek részt. Az előkészítő nem kötelező, ugyanakkor az állam lehetőséget biztosít rá, hogy bárki részt vehessen a képzésben. A képzés célja a gyermekek felkészítése az iskolára. A foglalkozások kerete nem intézményesült központilag, így az történhet a külön e célra létrehozott intézményekben, általános iskolákban, de akár a gyermekek otthonában is.

 

Általános iskola

Az iskolai oktatás első állomása az általános iskola, mely 4 tanévet ölel fel. Az oktatási törvény szerint a gyermekeknek abban a naptári évben kell megkezdeniük tanulmányaikat, amikor betöltik hetedik életévüket. Szülők döntése alapján a gyermekek azonban korábban is megkezdhetik a tanulást, feltéve, hogy az oktatáshoz szükséges fejlettségi szintet elérik. Az oktatás célja a morális, kulturális és szociális alapok megteremtése, valamint alapműveltség elsajátítása. Az általános iskolában a gyerekek nem kapnak érdemjegyeket. A tanárok évente két vagy három alkalommal konzultálnak a szülőkkel és tanulókkal a tanulmányi folyamatról. A képzésre speciális módszerek (Mari Montessori, Waldorf, Suzuki) alapján is sor kerülhet.

 

Alapképzés

Az alapképzés célja az alap műveltség és készségek elsajátítása mellett a továbbtanulás. Az alapképzés 6 évet ölel fel, mely két szakaszra oszlik: 5.-8. és a 9-10. osztályra, melyben eltérő tananyagot tanulnak a diákok.

A diákoknak a második tanegységben kötelezően két idegen nyelvet kell tanulniuk.

 

Középiskola

A középiskolai képzés lehetősége azon diákok számára nyílik meg, akik sikeresen elvégezték az alapképzést. A középiskolai képzés 2 év időtartamú, s folyhat gimnáziumban és szakközépiskolában is. Az egyes középiskolák humán, reál, technikai és művészi képzésre specializálódhatnak.

A középiskolai tananyag egyrészről az állam által meghatározott kötelező tananyagra, másrészről fakultatív tantárgyakra épül. A középiskolai tanulmányok végeztével a diákok érettségi vizsgát tesznek 4 tantárgyból. A litván vizsga kötelező, míg emellett három másik tantárgyat választhatnak a diákok.

A középiskolai tanulmányaikat sikeresen záró diákok tanulmányaikat a felsőoktatásban, felsőfokú szakképzési programokban, illetve szakiskolákban folytathatják. A szakiskolai képzés egy és két év közötti időtartamot ölel fel.

 

Felsőoktatás

A felsőoktatási rendszerben 3 szintet kell megkülönböztetni: a bachelor-, a master- és a doktori képzést. A bachelor képzés ideje 4 év, amelyre épül a master képzés, melynek időtartama 1,5-2 év.

A litván parlament 2002-ben eltörölte az államilag finanszírozott egyetemi képzést. Az állami finanszírozás csak a legjobban teljesítő diákoknak jár, míg a többi diáknak tandíjat kell fizetnie.

 

Litvániában számos versenyképes képzési programot indítnak, elérhető áron.A kiválasztott programtól függően a képzési díj, illetve tandíj összege 30 ezer és 300 ezer litas között mozog.

 

 
   

Hasznos címek

 

 

 

 

 

  

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

Ausztria + A + B | Belgium + A + B | Bulgária + A + B | Ciprus + A + B | Csehország + A + B | Dánia + A + B | Egyesült Királyság + A + B | Észtország + A + B | Finnország + A + B | Franciaország + A + B | Görögország + A + B | Hollandia + A + B | Horvátország + A + B | Írország + A + B | Lengyelország + A + B | Lettország + A + B | Litvánia + A + B | Luxemburg + A + B | Magyarország + A + B | Málta + A + B | Németország + A + B | Olaszország + A + B | Portugália + A + B | Románia + A + B | Spanyolország + A + B | Svédország + A + B | Szlovákia + A + B | Szlovénia + A + B

Európa enciklopédia | E-Útmutató | Euroutazások | Eurorégiók | Europályázatok | Euro Press Publica | Euro-Váltó | Euxinos

 

 

 
   

Célunk: jobban segíteni

 

 

 

 

 

Az alábbi kérdőív kitöltésével segíthetsz abban, hogy a Változó Világ segíthessen jobban, neked is, másoknak is. De talán arra is jó lehet, hogy magad is átgondold tapasztalataidat, terveidet, gondolataidat.

 

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

Új fejezet a könyvkiadásban! Felejtsük el azt a szót: „elfogyott”!

A  VÁLTOZÓ VILÁG

kötetei mindig kaphatók, vagy rövid határidővel rendelhetők,

könyv alakban vagy elektronikusan,

akár személyre szabva is.

Könyvrendelés

 

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Babits Mihály: Az európai irodalom története, 1943

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Pevsner, Nikolaus: Az európai építészet története, 1972

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

 

   

 

   
         

 

 

 

 

 

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

Keresés az érvényes pályázatok között a Pályázatfigyelőben

 

X

Hirdetés X

 

Kihívások? Nagy tervek? Kockázatok? Fejlesztés? Pályázat? Befektetés? Válságmenedzselés? Stratégiatervezés?

Alapozd a sikert dinamikus modellel!

Ha ide kattintasz, Solipolis lakossága gyarapszik. Idővel ez emelheti a munkanélküliséget. De ha most ide klikkelsz, bővül Solipolis gazdasága, csökken a munkanélküliség. Csakhogy elégtelen lesz a tömegközlekedés. Persze, erre is van megoldás: kattints ide.

A játék szórakoztató dolog, de ha komoly a feladat, keresd meg a Változó Világ modellező műhelyét!

A sorozat katalógusából kiválaszthatod, és akár személyre szabott vagy céges kivitelben megrendelheted:

  SAJÁT VÁLTOZÓ VILÁG-KÖTET

Főleg budapesti cégek, szervezetek, intézmények részére:

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR 

Cégek, szervezetek, intézmények részére:

  SAJÁT ÉVKÖNYV

Magánszemélyek, cégek, szervezetek, intézmények részére:

SAJÁT NAPTÁR 

(1, 12 vagy 365 lapos is, idézetekkel!)

Mindenféle papíralapú vagy elektronikus kiadvány elkészítéséhez  – évtizedes tapasztalatok, meggyőző referenciák birtokában – készséggel biztosítjuk professzionális szolgáltatásainkat

Kiadói szolgáltatások

Ki mit tud? Azt nem tudom.

De azt igen, hogy

ÉN MIT TUDOK!

Idegrendszeri sérült, mozgásfejlődésben elmaradt koraszülöttek, csecsemők DÉVÉNY módszer (DSGM) szerinti gyógyítása. Felnőtteknél komplex mozgás rehabilitáció, www.dsgm.eu

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori akadémia

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2019