VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Ma  

Támogatásod?

Számít!

 

Olaszország

Dolgozni, vállalkozni, élni Olaszországban

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Itália! Tudom városaid csodálni,

hol dús sikátoron vidám nép bizsereg.

Lázas az ily szűk út, mint testben az erek,

S nemes, habár hanyag, szennyében is király.

Babits Mihály

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

 

Európai Unió

Tanulni, dolgozni, vállalkozni, élni

OLASZORSZÁGBAN

Dolgozni | Vállalkozni | Élni | Hasznos címek | Ajánlott irodalom

 

Kövesd a Változó Világ „VV 49. Olaszország” című albumát a Pinteresten!

 

Változó Világ Mozgalom – az élet közössége

 Tudás, közösség, öröm

 

   

Dolgozni

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 49.

Olaszország

 K     R     M 

 

 

Manpower

 

 

 

Vino Fino

 

Eurorégiók

 

 

2006. július 27-től Olaszország is megnyitotta munkaerőpiacát az újonnan csatlakozott tagországok munkavállalói előtt, így már a magyar állampolgárok is munkavállalási engedély nélkül, szabadon dolgozhatnak Olaszországban. A munkáltatónak a munkavállalót regisztráltatnia kell az illetékes munkaügyi központnál. Olaszországban a munkavállalás korhatára 15 év. A munkavállalással kapcsolatban további információ az olasz Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium honlapján található.

 

Álláskeresés

Munkakeresés céljából a munkavállalóknak regisztráltatniuk kell magukat a lakóhelyük szerint területileg illetékes munkaügyi központban, melyek elérhetőségei az olasz Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium honlapján találhatók. Az álláskeresést segíti Olaszországban a Borsa Continua Nazionale Lavoro nevű internetes portál, melyre az álláskeresők feltölthetik önéletrajzukat és álláslehetőségek közül is válogathatnak.

 

Munkaidő

Olaszországban a munkaidő napi 8, illetve heti 40 óra, azonban túlórával együtt, a heti munkaidő a 48 órát nem haladhatja meg. A túlórákra a munkáltató köteles túlóradíjat fizetni.

 

Szabadság

A szabadság időtartamát nem a törvény, hanem kollektív megállapodások rögzítik. Az éves szabadság általában négy hét, de ennek időtartama függ a munkavállaló korától és az érintett ágazattól is. Speciális esetben (például betegség esetén) a munkavállalók évente három nap fizetett szabadságra jogosultak. Olaszországban évente 15 munkaszüneti napot tartanak. 

 

Állások Careerjetről

 

 

 

Események, rendezvények, ünnepek

 

Olaszország telefonkönyve

 

 

X

 

Hirdessen 4625 magyar oldalon fix kattintási díjon a Netadclikkel! Csak az eredményekért fizet!

Hirdetés X

 

 

1949

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

   

Vállalkozni

 

 

 

Tanulmányok

Tanulmányokat kínálunk,

keresünk,

közvetítünk,

bármilyen témában!

 

 

Net-Nyelv-Kultúra

 

 

 

Az Olaszországban a vállalkozók társulásokat és részvénytársaságokat alapíthatnak. A két típus közötti fő különbség az, hogy társulások esetében a vállalati és magántőke között nem tesznek különbséget, és a vállalkozó saját vagyonával is felel. A jog a választásban általában szabad kezet ad, azonban létezik néhány kivétel, amikor bizonyos vállalathoz vagy tevékenységhez meghatározott vállalkozási forma szükséges.

 

Vállalattípusok

 

Közkereseti társaság (Societa in nome collettivo)

Ebben a vállalkozási formában a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan felelősség mellett végeznek gazdasági tevékenységet. A tagok közül bárki kinevezhető a társulás igazgatójává.

 

Betéti társaság (Societa in acomandita semplice)

A tagok lehetnek beltagok, akiknek felelőssége korlátlan, illetve kültagok, akik csak bevitt hozzájárulásuk mértékéig felelnek. A vállalat vezetője csak a beltagok közül kerülhet ki.

 

Korlátolt felelősségű részvénytársaság (Societa in accomandita per azioni)

Ez a vállalati forma hasonló a betéti társasághoz, kivéve, hogy a tagok tőke-hozzájárulása részvények formájában valósul meg.

 

Korlátolt felelősségű társaság (Societa a responsabilita limita)

Ebben a társasági formában a tagok tőkéjét nem részvény, hanem részesedés testesíti meg. A minimális alaptőke 10.000 euró. 2004. január 1.-jétől a Kft.-re vonatkozó szabályok lényegesen megváltoztak. Ezentúl az a részvényes is alapíthat Kft.-t, aki egy másik korlátolt felelősségű társaságnak már tagja. Vállalatvezetés

a) Igazgatótanács vagy egy igazgató, taggyűlés és könyvvizsgáló.

b) Vezető testület, amely irányítja a vállalatot. A testületben két tag és egy felügyeleti szerv is részt vesz.

c) A tagok által kinevezett Igazgatótanács.

 

Részvénytársaság (Societa per azioni)

A részvénytársaság lehet zárt vagy nyilvános. A zárt Rt.-hez szükséges minimális alaptőke 120.000 euró. A részvényesek által befizetett jegyzett tőke részvények formájában jelenik meg, melyeket kibocsáthatnak papíron is, de ez az új szabályozásnak megfelelően már nem szükséges. A részvények fajtái:

a) Törzsrészvény: tulajdonosának minden jogot megad a vállalatban.

b) Elsőbbségi részvény: Elsőként részesedik a vállalat nyereségéből és a vállalat felszámolásakor is először neki fizetnek.

c) Dolgozói részvény

d) Beváltott részvény: Nem ad szavazati jogot. Osztalékot csak a többi részvényes kifizetése után fizet. A vállalat felszámolásakor utoljára részesül az eszközökből.

e) Megtakarítási részvény: A tőzsdén jegyzett társaságok adják ki tőkeemeléskor. Nem jár szavazati joggal.

 

Egyesülés (S.p.A. - részvénytársaság vagy S.r.L. - Kft.)

Nagyvállalatok által szívesen alkalmazott forma. Alapításához csak különleges esetekben szükséges állami engedély, például pénzintézet esetében. A megalakulást kezdeményező magánszemély vagy társaság is lehet. 2004. január 1-jétől egyesülés alapításakor már nem lesz szükség két részvényesre. Az alapításra lehetőség nyílik egy részvényessel is, ha a teljes törzstőkét befizeti. Ebben az esetben a részvényes korlátlan felelősséggel bír a vállalat fizetésképtelensége esetén.

 

Képviseleti iroda és fiókiroda

Külföldi vállalatok két típusú vállalati forma közül választhatnak gazdasági tevékenységük olaszországi folytatására. Ezek a képviseleti iroda (Ufficio di Rappresentanza) és a fiókiroda (Sede Secondria), amelyk közül azonban egyik sem jogi személy. Képviseleti iroda: A legegyszerűbb vállalati forma, mely külföldi cégek számára is elérhető. A képviseleti iroda főként marketing eszközként szolgál. Nincs szükség a jog által meghatározott bejelentési formaságokra, nem kell pénzügyi kimutatást készíteni és társasági adó fizetésére sem kötelezett.

Képviseleti iroda nyitáskor a céget a helyi Kereskedelmi és Iparkamarához kell bejegyeztetni, amelyhez a következő okmányok szükségesek:

- Igazgatótanács döntésének másolata a képviseleti iroda nyitásáról, melynek tartalmaznia kell: az iroda nevét, címét, és a vállaltért felelős személy nevét.

- Igazolás az anyavállalathoz való tartozásról.

A napi ügyek intézéséhez bankszámlát kell nyitni.

Fiókiroda nyitásához a következő okmányok szükségesek:

- Nyilatkozat

- Cégszabályzat
- Az igazgatótanács jegyzőkönyve, mely elismeri a fiókiroda megalapítását

- A fiókiroda képviselőjének aláírási címpéldánya 

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

   

Élni

 

 

 

 

 

 Magyar iskolák a világon

 

 

Olaszországban az állami és magán iskolák feletti felügyeletet az Oktatási Minisztérium (Ministrero della Pubblica Istruzione) látja el.

 

Óvoda és iskola előtti képzés

Az iskolát megelőző időszak nem része az olasz oktatási rendszernek, fakultatív módon vehető igénybe. Mind a magán-, min az állami tulajdonú óvodákban is fizetni kell; az állami óvodákban a hozzájárulás változhat a szülők fizetésétől függően. Az állami intézmények befogadó képessége általában igen alacsony.

 

Kötelező oktatás

Minden hatodik életévét betöltött gyermek tanköteles. A tankötelezettség 14 éves korig tart. Az általános iskola első évfolyamába azok a gyermekek iratkozhatnak be, akik az adott év augusztus 31-ig - korengedményes beiratkozás esetén a tanév során legkésőbb április 30-ig - betöltik a 6. életévüket. Az általános iskolai osztályok általában 25-27 tanulóból állnak.

Az iskolaév a nyári szünet után, szeptember 1-jén kezdődik, és június 30-án fejeződik be. Az iskolaév kezdetének pontos időpontját a nemzeti, a regionális és a helyi hatóságok határozzák meg. Egy tanév 200 tanítási napból áll.

Olaszországban az alapszintű oktatás ingyenes, és a kötelező oktatás alatt a tankönyveket is a helyi hatóságok biztosítják a diákoknak, azonban az étkezés és a közlekedés költségeihez a szülőknek is hozzá kell járulniuk.

Az általános iskola öt osztálya két szakaszra oszlik a gyermekek fejlődésének megfelelően. Az első szakasz az első osztályt foglalja magában, ahol túlnyomó részben alapismereteket oktatnak. A második szakaszban – kétszerkettő osztály - a diákok fokozatosan szereznek egyre mélyebb ismereteket. Az ötödik év végén a diákok az általános iskola befejezéseként záróvizsgát tesznek, amely felvételt biztosít számukra a középiskola alsó tagozatába, a kötelező oktatás második szakaszába.

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

   

Hasznos címek

 

 

 

 

 

  

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

Ausztria + A + B | Belgium + A + B | Bulgária + A + B | Ciprus + A + B | Csehország + A + B | Dánia + A + B | Egyesült Királyság + A + B | Észtország + A + B | Finnország + A + B | Franciaország + A + B | Görögország + A + B | Hollandia + A + B | Horvátország + A + B | Írország + A + B | Lengyelország + A + B | Lettország + A + B | Litvánia + A + B | Luxemburg + A + B | Magyarország + A + B | Málta + A + B | Németország + A + B | Olaszország + A + B | Portugália + A + B | Románia + A + B | Spanyolország + A + B | Svédország + A + B | Szlovákia + A + B | Szlovénia + A + B

Európa enciklopédia | E-Útmutató | Euroutazások | Eurorégiók | Europályázatok | Euro Press Publica | Euro-Váltó | Euxinos

 

 

 
   

Célunk: jobban segíteni

 

 

 

 

 

Az alábbi kérdőív kitöltésével segíthetsz abban, hogy a Változó Világ segíthessen jobban, neked is, másoknak is. De talán arra is jó lehet, hogy magad is átgondold tapasztalataidat, terveidet, gondolataidat.

 

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

Új fejezet a könyvkiadásban! Felejtsük el azt a szót: „elfogyott”!

A  VÁLTOZÓ VILÁG

kötetei mindig kaphatók, vagy rövid határidővel rendelhetők,

könyv alakban vagy elektronikusan,

akár személyre szabva is.

Könyvrendelés

 

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Babits Mihály: Az európai irodalom története, 1943

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Pevsner, Nikolaus: Az európai építészet története, 1972

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

 

   

 

   
         

 

 

 

 

 

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

Keresés az érvényes pályázatok között a Pályázatfigyelőben

 

X

Hirdetés X

 

Kihívások? Nagy tervek? Kockázatok? Fejlesztés? Pályázat? Befektetés? Válságmenedzselés? Stratégiatervezés?

Alapozd a sikert dinamikus modellel!

Ha ide kattintasz, Solipolis lakossága gyarapszik. Idővel ez emelheti a munkanélküliséget. De ha most ide klikkelsz, bővül Solipolis gazdasága, csökken a munkanélküliség. Csakhogy elégtelen lesz a tömegközlekedés. Persze, erre is van megoldás: kattints ide.

A játék szórakoztató dolog, de ha komoly a feladat, keresd meg a Változó Világ modellező műhelyét!

A sorozat katalógusából kiválaszthatod, és akár személyre szabott vagy céges kivitelben megrendelheted:

  SAJÁT VÁLTOZÓ VILÁG-KÖTET

Főleg budapesti cégek, szervezetek, intézmények részére:

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR 

Cégek, szervezetek, intézmények részére:

  SAJÁT ÉVKÖNYV

Magánszemélyek, cégek, szervezetek, intézmények részére:

SAJÁT NAPTÁR 

(1, 12 vagy 365 lapos is, idézetekkel!)

Mindenféle papíralapú vagy elektronikus kiadvány elkészítéséhez  – évtizedes tapasztalatok, meggyőző referenciák birtokában – készséggel biztosítjuk professzionális szolgáltatásainkat

Kiadói szolgáltatások

Ki mit tud? Azt nem tudom.

De azt igen, hogy

ÉN MIT TUDOK!

Idegrendszeri sérült, mozgásfejlődésben elmaradt koraszülöttek, csecsemők DÉVÉNY módszer (DSGM) szerinti gyógyítása. Felnőtteknél komplex mozgás rehabilitáció, www.dsgm.eu

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori akadémia

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2019