VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Ma  

Támogatásod?

Számít!

 

Finnország

Dolgozni, vállalkozni, élni Finnországban

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Svédek már nem vagyunk, oroszok nem akarunk lenni - legyünk tehát finnek.

A. I. Arwidsson

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

 

Európai Unió

Tanulni, dolgozni, vállalkozni, élni

FINNORSZÁGBAN

Dolgozni | Vállalkozni | Élni | Hasznos címek | Ajánlott irodalom

 

Változó Világ Mozgalom – az élet közössége

 Tudás, közösség, öröm

 

   

Dolgozni

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 46.

Finnország

 K     R     M 

 

Manpower

 

Az EU története

 

Eurorégiók

 

 

 

 A munkavállalónak 3 hónap után regisztráltatnia kell magát a rendőrség helyi kirendeltségén. A rendőrség a Külföldiek Jegyzékébe regisztrálja a külföldi munkavállalót, és regisztrációs igazolást állít ki. A regisztrációhoz egészségügyi papírokat is kérhetnek.

A regisztráció további bejelentésig érvényes. Öt év finnországi tartózkodás után az EGT állampolgár állandó tartózkodás jogára jogosult.

További információk:

http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?path=2499&language=EN

http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/A7ECC324C72F8FB7C2256EF4002E78D4

 

 

Állások Careerjetről

 

 

 

Események, rendezvények, ünnepek

 

A finn konyha

 

Finnország telefonkönyve

 

 

X

 

Hirdessen 4625 magyar oldalon fix kattintási díjon a Netadclikkel! Csak az eredményekért fizet!

Hirdetés X

 

 

1949

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

   

Vállalkozni

 

 

Tanulmányok

Tanulmányokat kínálunk,

keresünk,

közvetítünk,

bármilyen témában!

 

 

Net-Nyelv-Kultúra

 

 

Finnországban vállalkozási tevékenységet végezhet egyéni vállalkozó és társaság is. A leggyakrabban alkalmazott formák a korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság és a betéti részvénytársaság. Külföldi vállalat fiókirodát is nyithat Finnországban.

A korlátolt felelősségű gazdasági társaság rövidítése „oy” vagy „oyj”. Az előbbi zártkörűen alapított, az utóbbi pedig nyíltkörűen alapított társaság. Finnországban nincs külön KFT és RT, az „Oy” a magyar Kft és a zártkörűen alapított RT keveréke, míg az „Oyj” a nyíltkörűen működő RT szabályai szerint működik, tőzsdén bejegyeztethető.

Legalább a gazdasági társaság alapítóinak fele állandó lakhellyel vagy székhellyel kell, hogy rendelkezzen az Európai Gazdasági Térség területén, kivéve, ha speciális engedélyt kaptak a finn cégnyilvántartótól.

A minimális alaptőke: „Oy” esetében 8.000 EUR, míg „Oyj” esetében 80.000 EUR.

Az Alapítási Okiratnak tartalmaznia kell egy javaslatot a Társasági Szerződésre, adatokat az alapítókra vonatkozóan, a részvények/üzletrészek jegyzését és fizetését és az alakuló közgyűlés/taggyűlés jegyzőkönyvét.

A Társasági szerződésnek tartalmaznia kell a következőket:

- alapvető adatokat a társaságra vonatkozóan,

- alaptőke mértékét,

- adminisztráció szabályait és számviteli év/gazdasági év megjelölését.

A korlátolt felelősségű társaság akkor jön létre, amikor a cégbíróságon bejegyzése megtörténik, ekkor válik ugyanis önálló jogi személlyé. A cégbejegyzés iránti kérelmet az alapító okirat aláírásától számított 6 hónapon belül kell benyújtani a cégnyilvántartást vezető Cég-és Szabadalmi Hivatalnál. Amennyiben a kérelem benyújtására e határidőn belül nem kerül sor, az alapítás érvénytelenné válik.

A cégjegyzékbe vétel iránti kérelemhez szükséges dokumentumok:

- bejegyzés iránti kérelem (formanyomtatvány)

- eredeti Alapító okirat

- alapítási jegyzőkönyv

- eredeti társasági szerződés

- eredeti jegyzőkönyv az első igazgatósági ülésről

- a tisztségviselők elfogadó nyilatkozata

- könyvvizsgálói igazolás az alaptőke/törzstőke befizetéséről, illetve apport esetén független könyvvizsgáló által hitelesített apportlista

- külföldi állampolgárságú tag esetén, ha magánszemély, akkor útlevelének hitelesített másolata, ha jogi személy akkor pedig a cégkivonat hitelesített másolata

Eljárási illeték: 330 EUR, amit a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell befizetni. Az eljárás ideje összességében kb. 1-2 hónap.

 

   

 

 

X

Hirdetés X

 

 

   

Élni

 

 

 

 

 

 Magyar iskolák a világon

 

 

 

Finnországban a kötelező iskolai oktatás hét éves kortól tizenhat éves korig tart. A finn iskolarendszer a kötelező oktatási intézményeket (általános iskola és alsó szintű középiskola), a felső szintű általános és szakmai középiskolákat, a felsőoktatási intézményeket, valamint a felnőtt oktatás intézményeit foglalja magában.

A kötelező oktatás kilenc évig tart, az általános iskolában és az alsó szintű középiskolában zajlik. Az előbbi hat, az utóbbi három évig tart.

A középfokú oktatás alsó és felső szintre oszlik. Az alsó szintű középiskola után a diákok számos felső szintű középiskola (három éves képzés, mely érettségivel zárul), illetve szakközépiskola (két vagy három éves képzés, a végén szakmai vizsgával) között választhatnak.

A felsőoktatásban Finnország húsz egyeteme és harminc műszaki főiskolája vesz részt. Az ország legnagyobb egyeteme a Helsinki Egyetem, amelyet 1640-ben alapítottak.

Minden finn egyetemen működik továbbtanulási központ, amely további szakmai képzési lehetőségeket biztosít. Ezek a képzések költségtérítéses rendszerben működnek és nem adnak diplomát vagy szakmai végzettséget, de a munkáltatók körében nagyra becsültek és keresettek. A továbbtanulási központok a diplomás munkanélküliek számára is kínálnak kurzusokat.

Egyre népszerűbb a felnőttoktatás, melynek keretében évente mintegy egymillió felnőtt tanuló vesz részt különböző nyitott-, illetve távoktatási képzésen, valamint nyári egyetemeken.
 

   

 

 

X

Hirdetés X

 

 

   

Hasznos címek

 

 

 

 

 

  

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

Ausztria + A + B | Belgium + A + B | Bulgária + A + B | Ciprus + A + B | Csehország + A + B | Dánia + A + B | Egyesült Királyság + A + B | Észtország + A + B | Finnország + A + B | Franciaország + A + B | Görögország + A + B | Hollandia + A + B | Horvátország + A + B | Írország + A + B | Lengyelország + A + B | Lettország + A + B | Litvánia + A + B | Luxemburg + A + B | Magyarország + A + B | Málta + A + B | Németország + A + B | Olaszország + A + B | Portugália + A + B | Románia + A + B | Spanyolország + A + B | Svédország + A + B | Szlovákia + A + B | Szlovénia + A + B

Európa enciklopédia | E-Útmutató | Euroutazások | Eurorégiók | Europályázatok | Euro Press Publica | Euro-Váltó | Euxinos

 

 

 
   

Célunk: jobban segíteni

 

 

 

 

 

Az alábbi kérdőív kitöltésével segíthetsz abban, hogy a Változó Világ segíthessen jobban, neked is, másoknak is. De talán arra is jó lehet, hogy magad is átgondold tapasztalataidat, terveidet, gondolataidat.

 

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

Új fejezet a könyvkiadásban! Felejtsük el azt a szót: „elfogyott”!

A  VÁLTOZÓ VILÁG

kötetei mindig kaphatók, vagy rövid határidővel rendelhetők,

könyv alakban vagy elektronikusan,

akár személyre szabva is.

Könyvrendelés

 

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Babits Mihály: Az európai irodalom története, 1943

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Pevsner, Nikolaus: Az európai építészet története, 1972

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

 

   

 

   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

Keresés az érvényes pályázatok között a Pályázatfigyelőben

 

X

Hirdetés X

 

Kihívások? Nagy tervek? Kockázatok? Fejlesztés? Pályázat? Befektetés? Válságmenedzselés? Stratégiatervezés?

Alapozd a sikert dinamikus modellel!

Ha ide kattintasz, Solipolis lakossága gyarapszik. Idővel ez emelheti a munkanélküliséget. De ha most ide klikkelsz, bővül Solipolis gazdasága, csökken a munkanélküliség. Csakhogy elégtelen lesz a tömegközlekedés. Persze, erre is van megoldás: kattints ide.

A játék szórakoztató dolog, de ha komoly a feladat, keresd meg a Változó Világ modellező műhelyét!

A sorozat katalógusából kiválaszthatod, és akár személyre szabott vagy céges kivitelben megrendelheted:

  SAJÁT VÁLTOZÓ VILÁG-KÖTET

Főleg budapesti cégek, szervezetek, intézmények részére:

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR 

Cégek, szervezetek, intézmények részére:

  SAJÁT ÉVKÖNYV

Magánszemélyek, cégek, szervezetek, intézmények részére:

SAJÁT NAPTÁR 

(1, 12 vagy 365 lapos is, idézetekkel!)

Mindenféle papíralapú vagy elektronikus kiadvány elkészítéséhez  – évtizedes tapasztalatok, meggyőző referenciák birtokában – készséggel biztosítjuk professzionális szolgáltatásainkat

Kiadói szolgáltatások

Ki mit tud? Azt nem tudom.

De azt igen, hogy

ÉN MIT TUDOK!

Idegrendszeri sérült, mozgásfejlődésben elmaradt koraszülöttek, csecsemők DÉVÉNY módszer (DSGM) szerinti gyógyítása. Felnőtteknél komplex mozgás rehabilitáció, www.dsgm.eu

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori akadémia

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2019