VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Ma  

Támogatásod?

Számít!

 

Spanyolország

Tanulni, dolgozni, vállalkozni, élni Spanyolországban

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Egyetlen értelmes ember barátsága többet ér, mint az összes értelmetleneké.

Démokritosz görög filozófus (i. e. 460 kör.–370)

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

 

Európai Unió

Tanulni, dolgozni, vállalkozni, élni

Spanyolországban

Dolgozni | Vállalkozni | Élni | Hasznos címek | Ajánlott irodalom

 

Változó Világ Mozgalom – az élet közössége

 Tudás, közösség, öröm

 

   

Tanulni

   

 

 

Az én helyem...

 

SZTAKI-szótárak

 

Eurorégiók

 

 

 

 

 

Diákok Spanyolországban

EU tagállamok állampolgárai diákként tartózkodhatnak Spanyolország területén, ha beiratkoztak egy regisztrált oktatási intézménybe, anyagilag finanszírozni tudják ott tartózkodásukat, és megfelelő betegbiztosítással rendelkeznek, amely biztosítja, hogy nem jelentenek terhet az ország társadalombiztosítási rendszerére nézve.

A Spanyolországban tanulni kívánó uniós állampolgárságú diákoknak, ha 3 hónapnál kevesebb időt töltenek az országban (pl.: nyári kurzuson vesznek részt) és elegendő érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal rendelkezniük. Ha hosszabb tanulmányokat kívánnak folytatni, az úgynevezett N.I.E. számot kell kérniük a tartózkodási helyük szerint illetékes rendőrkapitányságon.

 

Bachillerato

2 éves képzést nyújt, és négy fő tanulási irányra oszlik - műszaki tudományok, humán tárgyak és társadalomtudományok, természet- és egészségtudomány valamint a művészetek. A szabadon választható tantárgyak mellett a tanulók mind a négy irányban közös alaptantervet követnek. Felsőkoktatásba abban az esetben lehet bekerülni, amennyiben a diákok rendelkeznek Bachillerato-val. Az érettségére felkészítő képzés 16 és 18 éves kor között van.

 

Értékelés

Bachillerato: a tanulók értékelése tantárgyi területek szerint valósul meg, a tanulmányi kurzus követelményeinek és értékelési kritériumainak figyelembevételével. Ahhoz, hogy továbbléphessen a Bachillerato második évfolyamába, a diáknak nem szabad több mint két tantárgyból elégtelen osztályzatot kapnia.

Azok a tanulók, akik a második év végén több mint három tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapnak, meg kell hogy ismételjék az iskolaévet. Azonban, a tanulmányi kurzus elvégzése nem vehet igénybe négy évnél több időt.

A Bachillerato bizonyítvány megszerzéséhez a tanulóknak valamennyi tantárgyból meg kell felelniük.
 

Szakképzés

Mindkét rendszerben lehetőség van szakképesítés szerzésére a kötelező oktatás befejezését követően.

 

Felsőoktatás

Spanyolországban lényegében egyetemek alkotják a felsőoktatási rendszert. A spanyol egyetemi rendszer 51 állami egyetemből, 15 magánegyetemből és 7 katolikus egyetemből áll. A képzések és végzettségek az intézmény típusától függnek. Az egyetemek háromciklusú képzést kínálnak:

- Alapoktatás (Grado)
- Mesterképzés (Máster)
- Doktorandusz (PhD) program (Doctorado)

A háromciklusú képzés a 2008-2009-es tanévtől kezdődött el. A tanév rendszerint szeptember utolsó hetében kezdődik és június első hetében fejeződik be, heti átlag 20-30 tanítási órával.

 

Felvételi követelmények/vizsga

-  felvételihez mindenképpen szükséges érettségi bizonyítvány/vizsga (2 év iskola előtti oktatás, 6 év általános iskolai, illetve 4 év gimnáziumi oktatás elvégzése)
- ezen kívül az egyetemre történő bekereüléshez szükséges felvételi vizsga letétele (Prueba de Acceso)
- A jelentkezési lapot és az egyéb szükséges dokumentumokat ahhoz az intézményhez kell beadni, ahol a diák tanulni szeretne (felső-középiskolai bizonyítvány, az EU tagországok középiskolai bizonyítványai).

 

Tandíj

Az oktatás tandíjköteles. A diákok a felvett tantárgyak kredit értékében kötelesek tandíjat fizetni. Az Oktatási Minisztérium minden évben meghatároz egy keretösszeget. Az egyetem helye szerinti autonóm közösségek határozzák meg ebből, hogy mennyit kell fizetni az adott tanulmányért. A kurzusokért fizetett tandíj összege eltérő, a 2007/2008-as tanévben a legolcsóbb 7,9 euróba, míg a legdrágább 16,3 euróba került.

 

Anyagi támogatás

Az Oktatási Minisztérium számos ösztöndíj és támogatási lehetőséget biztosít azoknak a diákoknak, akik teljesítik az előírt követelményeket. A támogatások összege, illetve lehetősége nagymértékben függ a család anyagi helyzetétől, illetve a diák tanulmányi eredményétől.

 

 

 

Spanyolország telefonkönyve

  Események, rendezvények, ünnepek

  

 

 

X

 

Hirdessen 4625 magyar oldalon fix kattintási díjon a Netadclikkel! Csak az eredményekért fizet!

Hirdetés X

 

 

1949

1980

2008

Az év könyve

 

 

   

Dolgozni

 

 

 

Manpower

 

 

 

 

 

Két éves korlátozást követően 2006. május elsejével Spanyolország megnyitotta munkaerőpiacát a 2004-ben csatlakozott tagországok munkavállalói előtt, így már a magyar állampolgárok is munkavállalási engedély nélkül, szabadon dolgozhatnak az országban.

Amennyiben úgy dönt, hogy tartósan Spanyolországban szeretne élni és munkát kíván vállalni, a spanyol adóhivatalban ún. NIF adóazonosító-számot kell igényelnie.

A munkavállalók nyugodtan fordulhatnak a Munkaügyi Hivatal (INEM) kihelyezett irodáihoz, bármilyen munkavállalással kapcsolatos kérdéssel (képzési lehetőségek, munkanélküli segély). A Munkaügyi Hivatal által létrehozott honlapon keresni lehet a Spanyolországban meghirdetett aktuális állásajánlatok között.

 

Munkavállalási feltételek

Spanyolországban a munkavállalás alsó korhatára 16 év, de a kiskorúak esetében a szülő vagy a gondviselő engedélye kell a munkavállaláshoz.

 

Munkaszerződés

A törvény lehetővé teszi a munkaszerződések szóbeli és írásbeli megkötését is. A munkaszerződésnél érdemes figyelmesen áttanulmányozni a fizetéssel, utazással és szállással kapcsolatos kitételeket (ez utóbbi kettő esetében, hogy a munkavállaló vagy a munkáltató fizeti-e ezek költségét). A fizetésekről általában kollektív egyeztetés után döntenek. A munkaszerződés időbeli hatályát tekintve lehet határozott vagy határozatlan idejű szerződés. Amennyiben a szerződés nem tartalmaz az időtartamára vonatkozó rendelkezést, vélelmezzük, hogy az határozatlan idejű, teljes munkaidős szerződés.

A határozott és a határozatlan idejű szerződések típusairól és azok formai követelményeiről a Munkaügyi Hivatal munkavállalásról szóló hivatalos tájékoztatója tartalmaz részletes információt. A spanyol törvények értelmében próbaidőt is meg lehet állapítani a szerződésben, amely időszak alatt bármelyik fél indoklás és kárpótlás fizetése nélkül visszaléphet a szerződéstől. Főszabály szerint a próbaidő törvényben meghatározott maximális időtartama két hónap, ez alól azonban lehetnek kivételek.

Amennyiben a szerződés határozott idejű, vagy bármilyen okból elbocsátják a munkavállalót, a munkaadó köteles a törvényben meghatározott időn belül értesíteni a munkavállalót munkaviszonyának megszűnéséről. Ez az idő a munkaviszony idejétől és a munkaszerződés típusától függően 15 és 30 nap között változik.

 

Munkaidő

A törvény által előírt teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében a napi munkaidő nem lehet több 9 óránál és a heti munkaidő maximum 40 óra/hét, azonban a tényleges munkavégzés idejét évente számolják ki. A 18 év alatti munkavállalók maximum napi 8 órát dolgozhatnak, beleértve azt az időt is, amit az iskolában töltenek. Amennyiben egyszerre több munkavállaló alkalmazza őket, akkor sem engedik a spanyol törvények, hogy összesen napi 8 óránál többet dolgozzanak.

Túlóra esetén a spanyol törvények maximálisan 80 órát engedélyeznek, amit minden hónapban be kell jelenteni az illetékes szerveknek. A túlórát a munkavállaló csak önkéntesen vállalhat, és nem terjedhet ki az éjszakai műszakra. A túlórát pénzbeli juttatással vagy szabadsággal fizetik ki. A 18 év alatti munkavállalók nem túlórázhatnak.

Vasárnapi munka esetén az alapfizetés 175%-át kell a munkáltatónak kifizetnie vagy 1,5 nap pihenőnapot kell biztosítania (a 18 év alatti munkavállalók esetében 2 pihenőnapot).

Az éves szabadság minimum 30 nap/év (szombat és vasárnapokkal együtt), illetve a 14 nemzeti ünnepnap. Emellett minden munkavállaló jogosult házasságkötés miatt évi 15 nap szabadságra és 16 egymást követő hét szülési- vagy örökbefogadás miatti szabadságra. Amennyiben mind a két szülő dolgozik, ezeket a szabadságokat az apa is igénybe veheti. 

 

 

 

   

Vállalkozni

 

 

A városi piacok szövetsége

 

Tanulmányok

Tanulmányokat kínálunk,

keresünk,

közvetítünk,

bármilyen témában!

 

 

Net-Nyelv-Kultúra

 

 

 

Magyar vállalkozók mindennemű korlátozás nélkül az adott tagország által szabályozott feltételekkel indíthatnak vállalkozást az EU tagországaiban. A vállalkozásokra vonatkozó letelepedési jog szabadságának biztosítása érdekében a tagállamoknak lehetővé kell tenniük, hogy azok a gazdasági társaságok, amelyek valamely tagállam rendelkezései szerint alapítottak, és amelyek alapszabály szerinti székhelye az Unión belül van, szabadon végezzenek gazdasági tevékenységet bármely tagállamban.

Spanyolországban a vállalkozásalapítás folyamatától függetlenül, először egy ún. N.I.E. (Número de Identificación de Extranjeros) azonosítót kell kérvényezni. Ez egy kimondottan külföldieknek szóló azonosító (a spanyol állampolgároknak DNI azonosítójuk van), mely szinte minden adminisztrációs eljáráshoz szükséges például bankszámlanyitáshoz, ingatlanvásárláshoz, adóbevallás készítéséhez vagy saját vállalkozás elindításához.

A N.I.E. azonosítót személyesen a lakóhely szerinti rendőrkapitányságon lehet igényelni. Az igénylés során útlevélre és egy formanyomtatvány kitöltésére van szükség.

 

Állások Careerjetről

 

 

 

 

   

Élni

 

 

 

 

 Magyar iskolák a világon

 

 

 

Oktatás

Spanyolországban az oktatás 6-16 éves kor között kötelező és ingyenes. Az iskola előtti oktatás (6 éves korig) nem kötelező.

 

Óvoda (educación infantil)

Az iskola előtti oktatásban 6 éves korig lehet részt venni. Két részre bontható: 3 éves korig, illetve 3-6 éves korig. Ez az oktatási forma nem kötelező, a spanyol állam mégis számos magas színvonalú intézménnyel rendelkezik. Az egyes csoportok maximális létszáma 20-25 között lehet.

 

Általános iskolai oktatás

Az elemi oktatás kötelező és ingyenes a 6-12 éves gyermekek számára és háromszor 2 éves ciklusra oszlik:
1. ciklus: 6-8 éves korig
2 ciklus: 8-10 éves korig
3. ciklus: 10-12 éves korig

A minimum osztálylétszám 25 fő. Az oktatási rendszer e szintje általános ismeretek megszerzését biztosítja a gyermekek számára (kultúra, kommunikáció, írás, olvasás és számolás). Az idegen nyelvek oktatása 8 éves kortól kezdődik.

 

Középfokú kötelező oktatás

A középfokú oktatás - mely 4 évig tart - kettő, egyenként 2 éves szakaszra tagolódik. Az első szakasz közös alaptantervet és néhány szabadon választható tantárgyat tartalmaz. A második ciklusban már több fakultatív tantárgy jelenik meg, de azok mértéke nem meghatározó a tanuló jövőbeli tanulási irányára nézve. A képzésen 12 és 16 éve között vesznek részt.

Az oktatásnak ez a szintje a szakképzést is magában foglalja, a valamennyi tanuló számára biztosított általános műszaki oktatás formájában, néhány szabadon választható tantárgy kíséretében. A műszaki irányú tananyag célja a tanulók olyan ismeretekkel és alapkészségekkel való ellátása, melyek a foglalkozások széles köre tekintetében nélkülözhetetlenek.

Az iskolaév általában szeptember második felében kezdődik és június utolsó hetében fejeződik be.

 

Értékelés

A tanulókat folyamatosan értékelik a ciklusok során. Továbblépésük az egyik évfolyamból a másikba automatikus módon történik, de kivételes esetekben az a tanuló, aki nem teljesítette a ciklus számára meghatározott (minimális) követelményeket, az iskolaév megismétlésére kötelezhető az első illetve a második ciklus végén.

 

Bizonyítványok

A kötelező középiskola befejezésekor a megfelelő eredményeket elért tanulók bizonyítványt kapnak, melynek neve Graduado en Educación Secundaria. A bizonyítványt egy összegző beszámoló is kíséri, mely feltünteti a tanult tantárgyakat, valamint tanácsadással szolgál a diák továbbtanulását illetően. A bizonyítvány belépést biztosít a Bachillerato valamint a középfokú műszaki/szakképzés intézményeibe.

Az iskola valamennyi tanuló számára egy iskolalátogatási bizonyítványt ad, függetlenül attól, hogy teljesítették-e a középfokú oktatás követelményeit. A bizonyítvány tartalmazza a stúdium éveinek számát, az egyes tantárgyakból elért eredményeket, valamint kötelezettség nélküli ajánlásokat fogalmaz meg a diák továbbtanulását illetően.

 

Anyagi támogatás

Az alacsony jövedelemmel rendelkező családokból kikerülő tanulók ösztöndíjat, támogatást kaphatnak, ami az utazási kiadásokat, taneszközöket fedezi.

 

Bizonyítványok elismertetése

A középiskola bizonyítványok elismertetéséért a nemzeti minisztérium a felelős. Spanyolországban az európai érettségit és a nemzetközi érettségit egyenrangúnak tekintik a spanyol érettségivel.

A főiskolai diplomákat az érintett felsőfokú intézmény bírálja, és abban az esetben ismeri el őket, ha az elvégzett tanulmányok megfelelnek az egyetem első éves oktatási anyagának. Ellenkező esetben a jelentkezőnek a normál felvételi procedúrán kell átesnie. Az írásbeli kérelemhez csatolni kell a nemzetiséget igazoló dokumentumokat, az eredeti diploma másolatát és a tanulmányokat igazoló dokumentumokat.

A más tagállamban megszerzett szakképesítések, illetve diplomák elismerésében az EU tagállamaiban működő ún. NARIC központok foglalkoznak: www.enic-naric.net

Spanyolországi NARIC központ elérhetősége: http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Spain

Az elfogadási kérelmeket Spanyolországban az Oktatási, Szociális és Sportminisztériumhoz kell benyújtani.

 

 
   

Hasznos címek

 

 

 

 

 

Costa del Sol magazin - Célja bemutatni a Spanyolországban élő magyarok életét, vállalkozásait, valamint tájékoztatni az olvasókat a világ érdekes eseményeiről.

  

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

Ausztria + A + B | Belgium + A + B | Bulgária + A + B | Ciprus + A + B | Csehország + A + B | Dánia + A + B | Egyesült Királyság + A + B | Észtország + A + B | Finnország + A + B | Franciaország + A + B | Görögország + A + B | Hollandia + A + B | Horvátország + A + B | Írország + A + B | Lengyelország + A + B | Lettország + A + B | Litvánia + A + B | Luxemburg + A + B | Magyarország + A + B | Málta + A + B | Németország + A + B | Olaszország + A + B | Portugália + A + B | Románia + A + B | Spanyolország + A + B | Svédország + A + B | Szlovákia + A + B | Szlovénia + A + B

Európa enciklopédia | E-Útmutató | Euroutazások | Eurorégiók | Europályázatok | Euro Press Publica | Euro-Váltó | Euxinos

 

 

 
   

Célunk: jobban segíteni

 

 

 

 

 

Az alábbi kérdőív kitöltésével segíthetsz abban, hogy a Változó Világ segíthessen jobban, neked is, másoknak is. De talán arra is jó lehet, hogy magad is átgondold tapasztalataidat, terveidet, gondolataidat.

 

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

Új fejezet a könyvkiadásban! Felejtsük el azt a szót: „elfogyott”!

A  VÁLTOZÓ VILÁG

kötetei mindig kaphatók, vagy rövid határidővel rendelhetők,

könyv alakban vagy elektronikusan,

akár személyre szabva is.

Könyvrendelés

 

 

 

 

 

Babits Mihály: Az európai irodalom története, 1943

Pevsner, Nikolaus: Az európai építészet története, 1972

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

 

 

   

 

   
         

 

 

 

 

 

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

Keresés az érvényes pályázatok között a Pályázatfigyelőben

 

X

Hirdetés X

 

Kihívások? Nagy tervek? Kockázatok? Fejlesztés? Pályázat? Befektetés? Válságmenedzselés? Stratégiatervezés?

Alapozd a sikert dinamikus modellel!

Ha ide kattintasz, Solipolis lakossága gyarapszik. Idővel ez emelheti a munkanélküliséget. De ha most ide klikkelsz, bővül Solipolis gazdasága, csökken a munkanélküliség. Csakhogy elégtelen lesz a tömegközlekedés. Persze, erre is van megoldás: kattints ide.

A játék szórakoztató dolog, de ha komoly a feladat, keresd meg a Változó Világ modellező műhelyét!

A sorozat katalógusából kiválaszthatod, és akár személyre szabott vagy céges kivitelben megrendelheted:

  SAJÁT VÁLTOZÓ VILÁG-KÖTET

Főleg budapesti cégek, szervezetek, intézmények részére:

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR 

Cégek, szervezetek, intézmények részére:

  SAJÁT ÉVKÖNYV

Magánszemélyek, cégek, szervezetek, intézmények részére:

SAJÁT NAPTÁR 

(1, 12 vagy 365 lapos is, idézetekkel!)

Mindenféle papíralapú vagy elektronikus kiadvány elkészítéséhez  – évtizedes tapasztalatok, meggyőző referenciák birtokában – készséggel biztosítjuk professzionális szolgáltatásainkat

Kiadói szolgáltatások

Ki mit tud? Azt nem tudom.

De azt igen, hogy

ÉN MIT TUDOK!

Idegrendszeri sérült, mozgásfejlődésben elmaradt koraszülöttek, csecsemők DÉVÉNY módszer (DSGM) szerinti gyógyítása. Felnőtteknél komplex mozgás rehabilitáció, www.dsgm.eu

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori akadémia

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2019