VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Ma  

Támogatásod?

Számít!

 

Dánia

Dolgozni, vállalkozni, élni Dániában

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

A világ összes országa közül Dániában a legjobb élni.

Richard Estes

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

 

Európai Unió

Tanulni, dolgozni, vállalkozni, élni

DÁNIÁBAN

Dolgozni | Vállalkozni | Élni | Hasznos címek | Ajánlott irodalom

 

Változó Világ Mozgalom – az élet közössége

 Tudás, közösség, öröm

 

   

Dolgozni

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 34.

Dánia

 K     R     M 

 

 

Manpower

 

Az EU története

 

hvg

 

Eurorégiók

 

 

 

Az Európai Unió polgárainak joguk van Dániában állást keresni, illetve dolgozni, nyolc új tagország esetében (Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia) azonban a szabad munkaerő-áramlás biztosításának fokozatos és zavartalan megvalósítása érdekében Dánia átmeneti rendelkezéseket vezetett be. Az alábbiakban a magyar állampolgárokra vonatkozó szabályozást ismertetjük.

 

Munkavállalási engedély nélkül

A 2008. május 1-jén életbe lépett új szabályozásnak köszönhetően a dán munkaerőpiac részlegesen megnyílt az új tagországok állampolgárai, így a magyar állampolgárok számára is. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy azokban az ágazatokban, amelyekben a foglalkoztatás kollektív szerződés alapján történik nincsen szükség munkavállalási engedélyre. Dániában a munkahelyek több mint kétharmada ide sorolható. Arról, hogy egy konkrét álláshelyre vonatkozóan van-e érvényben kollektív szerződés a szakszervezetektől lehet érdeklődni, illetve általában az álláshirdetések is tartalmazzák ezt az információt. Ezekben az ágazatokban a magyar munkavállalókra a régi EU-tagországokra vonatkozó szabályozások vonatkoznak. A munkavállaláshoz regisztrációs igazolást kell igényelni, melyet a Regionális Közigazgatási Hivatal állít ki. A külföldön élők az igénylést a dán külképviseletekhez is eljuttathatják.

A munkába állást követően a munkaadó igazolást állít ki, melyben feltünteti, hogy pontosan melyik kollektív szerződés hatálya alá tartozik a betöltött munkakör.

 

Munkavállalási engedéllyel

Kollektív szerződés nélküli munkakörökben a nyolc új tagország állampolgárai számára - a regisztrációs igazolás mellett - továbbra is szükség van munkavállalási engedélyre. A munkavállalási engedélyt csak akkor adják ki, ha a munkavállalót heti legalább 30 órás munkaidőben kívánják foglalkoztatni, továbbá ha a foglalkoztatás körülményei a Dániában alkalmazott általános bér és munkafeltételeknek megfelelnek. A regisztrációs igazolás és a munkavállalási engedély iránti kérelmet a Bevándorlási Hivalhoz kell eljuttatni.

A munkavállalónak a következő dokumentumokat kell benyújtania a Dán Bevándorlási Hivatalhoz:

- Információs űrlap

- A munkáltató által kiállított munkaajánlat vagy munkaszerződés másolata

- A jelentkező igazolványképe

A munkavállalási engedélyt az AR6 számú forma-nyomtatvánnyal lehet kérelmezni. Fontos a nyomtatvány vonatkozó részeit a leendő munkáltató is kitöltse. A kitöltött nyomtatvány továbbításáról a szükséges dokumentációval együtt a munkavállalónak kell gondoskodnia: a papírok leadhatóak személyesen a Bevándorlási Hivatal ügyfélszolgálatán és a helyi rendőrségen, illetve postán is elküldhetőek a Bevándorlási Hivatal számára. A külföldön elők a dán külképviseleteken is leadhatják a kérvényt. A budapesti dán nagykövetségen a munkavállalási engedélyhez kapcsolódó ügyintézés magyar állampolgárok számára ingyenes.

A munkavállalónak regisztrálnia kell magát a Nyilvántartási Hivatal lakóhely szerint illetékes kirendeltségénél is, a regisztrációs kártyát csak ezt követően küldik ki. A munkavállalási engedély kizárólag arra a munkára érvényes, amelyre kiállították. Ha a kérvényező új munkát kap, új engedély iránti kérelmet kell benyújtania. Az engedély bevonásra kerül, amennyiben a munkaviszony megszűnik.

Az engedélyeket legfeljebb egy éves időtartamra adják ki, azonban érvényességük meghosszabbítható. Az engedélyek érvényességi ideje nem haladhatja meg a határozott idejű munkaszerződés érvényességét. A munkavállalási engedélyek meghosszabbításához a kérelmezéskor is használt jelentkezési lapot kell újból kitölteni.

A 12 hónapos szabály értelmében 12 hónapos jogszerű, megszakítatlan munkavégzés esetén a munkavállaló a 12. hónap letelte után a továbbiakban szabadon, munkavállalási engedély nélkül vállalhat munkát. Az így szerzett szabad munkavállalási jogával addig élhet, amíg az adott tagállam munkaerőpiacát önként el nem hagyja.

Az átmeneti időszak általános szabályaival kapcsolatban honlapunkon a Mindennapok rovat munkavállalással foglalkozó oldalain tájékozódhat, míg a dániai munkavállalással kapcsolatban további információkat találhat a Dán Bevándorlási Hivatal, valamint az EURES honlapján.

 

Kiküldetésben végzett munka

Az új kelet-európai tagországokból kiküldött munkavállalókra az átmeneti szabályozások nem vonatkoznak, azonban ha a kiküldetés időtartama a három hónapot meghaladja a kiküldött munkavállalónak - a Beutazás/tartózkodás pontban leírtaknak megfelelően - regisztrációs igazolást kell kiváltani. A kiküldetésre vonatkozó dán szabályokról a munkaügyi hatóság által létrehozott honlapon olvasható bővebb információ.

 

Társadalombiztosítás

 A társadalombiztosítási rendszer néhány kivételtől eltekintve teljes körű és általános, melyet döntően adókból és járulékokból tartanak fenn. A dán jóléti állam széleskörű juttatásokat biztosít a biztosítottak részére betegség, szülés esetén vagy a nyugdíjba vonulást követően. A társadalombiztosítási rendszer juttatásaiból más országok állampolgárai a dániai munkába állásukat követően részesülhetnek.

 

Társadalombiztosítási járulék

A munkavállalóknak és az egyéni vállalkozóknak jövedelmük 8 százalékát munkaerőpiaci-hozzájárulásként, további egy százalékát nyugdíjjárulékként kell befizetniük. (Utóbbi fizetési kötelezettségét azonban 2004-ben felfüggesztették.) A fizetési kötelezettség független az adófizetési kötelezettségtől, így tehát a járulékokat azoknak is fizetniük kell, akik egyébként mentesülnek az adófizetés alól.

 

Munkanélküliségi biztosítás

A társadalombiztosítás más területeitől eltérően a munkanélküliségi biztosítás önkéntes. A munkanélküli biztosítás igénybevételéhez valamelyik munkanélküi biztosítási alaphoz (arbejdsløshedskasse, vagy röviden a-kasse) kell csatlakoznia a munkavállalónak. Dániában 36 ilyen munkanélküli biztosítási alap működik, melyek listája ezen az oldalon érhető el.

A belépéshez az alábbi feltételek valamelyikének teljesítése szükséges:

- 18 és 65 év közötti munkavállalók

- legalább 18 hónapos szakképzést befejező, munkát kereső fiatalok, amennyiben a képzés befejezését követő két hétben jelzik belépési szándékukat.

Habár a munkanélküli biztosítási alapokat a szakszervetek hozzák létre, pénzügyileg és igazgatásilag függetlenek tőlük. Így azok is csatlakozhatnak az alapokhoz, akik nem tagjai egyik szakszervezetnek sem. Egyes alapokat csak bizonyos foglalkozásokat gyakorlóknak tartanak fenn, ugyanakkor léteznek általános biztosítási alapok is. A más tagállamból érkező új munkavállalóknak ezért célszerű a belépést megelőzően alaposan tájékozódni, melyben az alapok felügyeleti szerve, a dán Nemzeti Munkaügyi Igazgatóság (Arbejdsdirektoratet) nyújthat segítséget.

A munkanélküli segélyre csak az a személy jogosult, aki

- a munkáját önhibáján kívül veszítette el;

- álláskeresőként regisztrálta magát a helyi munkaügyi szolgálatnál (Arbejdsformidling vagy AF) és rendszeresen részt vesz a szolgálat munkatársaival való egyeztetéseken;

- legalább egy éve tagja valamely munkanélküli biztosítási alapnak;

- az elmúlt három évben legalább 52 hét (részmunkaidős biztosítottak esetén esetén 34 hét) munkaviszonnyal rendelkezett (Ebbe a katonai szolgálat továbbá bizonyos szakképzések időtartamát is beleszámítják.)

A közösségi szabályozás értelmében a munkaviszony időtartamába a más tagállamban szerzett biztosítási időt is beszámítják, melyhez a korábbi munkahely szerinti tagállam munkaügyi hatóságánál igényelni kell az E301-es nyomtatványt.

Azoknak az uniós állampolgároknak, akik egy másik tagállamban váltak munkanélkülivé és ezért onnan kapják a munkanélküli segélyt, lehetőségük van arra, hogy három hónapig Dániában keressenek állást, mely időtartama alatt továbbra is jogosultak a segélyre. Ehhez igényelni kell az E303-as nyomtatványt az adott tagállam munkaügyi szolgálatánál, melyet aztán be kell mutatni a dán munkaügyi hatóságnak. Az eljárásról részletek itt olvashatóak.

A munkanélküli segély összegét az utolsó három hónap fizetése alapján számolják ki, azonban nem haladhatja meg az igénylő korábbi fizetésének 90 százalékát. Önálló vállalkozók esetén az elmúlt öt év közül a „legjobb” kettőnek az átlagos jövedelmét veszik alapul.

A segély folyósításának maximális időtartama négy év.

 

Állások Careerjetről

 

 

 

Események, rendezvények, ünnepek

 

Dánia telefonkönyve

 

 

 

X

 

Hirdessen 4625 magyar oldalon fix kattintási díjon a Netadclikkel! Csak az eredményekért fizet!

Hirdetés X

 

 

1949

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

   

Vállalkozni

 

 

 

 

 

A dán vállalat alapításához minimálisan szükséges, hogy a cég a hivatalos formanyomtatvány kitöltésével bejegyzésre kerüljön, vállalati- és adószámot kapjon, számlát nyisson egy dán kereskedelmi bankban, és helyi könyvelőt alkalmazzon. A társaságokat a vállalati fiókkal (Branch Office) együtt a Dán Kereskedelmi és Vállalkozási Ügynökségnél kell bejegyeztetni, amely a cégnyilvántartást vezeti, és a regisztrálás alkalmával azonosító számot (CVR) számot ad ki.

A cég regisztrációja történhet on-line módon, amennyiben ezt egy erre jogosult ügyvédi cég közbeiktatásával végzik. A formanyomtatványon benyújtott cégalapítási kérelmet 1-2 héten belül bírálják el. A sokoldalas formanyomtatványon, amelyet egyúttal az adóhivatal is megkap, többek között fel kell tüntetni a cég típusát, címét, telefon és e-mail adatait, bankszámla számát, az ágazat kódszámát, amelyben tevékenykedik, kíván-e EU-n kívüli országokból importálni, ill. oda exportálni, a vámfizetés módját, alkalmazottak számát, és az első bér kifizetéssel, valamint az ÁFA fizetéssel kapcsolatos információkat. A nyomtatványt minden aláírásra jogosultnak ellenjegyeznie kell.

A cégnek be kell jelentkeznie továbbá a dán adóhivatalnál is az áfa (moms) és egyéb adó- ill. vámügyek intézésével kapcsolatban. Miután a cégbejegyzés megtörtént, az adóhivatal közli az adószámot.

A dániai cégek működtetésének egyik feltétele a bankszámla nyitása. Ehhez az alábbi dokumentumokra van szükség, melyek hitelességét közjegyzővel vagy az anyaországban működő bankkapcsolattal kell igazolni:

- az anyaországban levő bankkapcsolattól ajánlólevél

- aláírt meghatalmazás

- a cégregisztrációs okmány másolata

- közgyűlési jegyzőkönyv

- az Igazgató Tanács ülésének jegyzőkönyve, amelyben meghatározzák a cég nevében aláírásra jogosult személyeket

- a cég nevében aláírásra jogosult személy érvényes útlevelének másolata

- a cég legutóbbi éves beszámolója, és egyéb olyan információ, amelyből kép nyerhető a cég üzleti tevékenységéről.

- a bankszámlán keresztül várhatóan lebonyolítandó tranzakciók száma és becsült értéke.

A kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó beruházásokat a dán kormány beruházási kedvezményekkel, ill. vissza nem térítendő támogatásokkal ösztönzi, melyekről az alábbi dokumentumban olvasható bővebb információ.

 

Vállalkozási formák

A legelterjedtebb cégforma, amelyet a külföldi cégek is használnak az Aktieselskab (A/S), valamint az Anpartsselskab (ApS). Emellett a külföldön megalapított vállalatok fióküzleten keresztül is végezhetnek Dániában üzleti tevékenységet és lehetőség van Európai Részvénytársaság alapítására is.

 

Külföldiek elől elzárt ágazatok

Dánia - több országhoz hasonlóan - korlátozza pl. az ügyvédi, könyvelői, könyvvizsgálói, orvosi vállalkozás létrehozását: ezen ágazatokban ugyanis meghatározott iskolai végzettséget és dániai gyakorlatot követelnek meg. Korlátozás alá esik továbbá a hadianyagokkal és a szénhidrogének kitermelésével kapcsolatos tevékenység is.

Az ITDH, illetve a Copenhagen Capacity állami ügynökség, az Enterprise Europe hálózat dániai tagjai, valamint a helyi „üzleti tanácsok” (Erhvervsraad) széleskörű, ingyenes tanácsadással állnak a befektetők rendelkezésre és a szervezetek honlapjain további alapvető információk is elérhetők.

 

   

 

 

X

Hirdetés X

 

 

   

Élni

 

 

 

 

 Magyar iskolák a világon

 

 

 

Dániában többfajta intézménytípus is foglakozik a 0 és 6-7 éves korosztály nevelésével. A 0 és 3 éves kor közötti gyerekek bölcsődékbe (vuggestuer), ezt követően pedig 7 éves korukig óvodákba (børnehaver) járhatnak. Ezekben az intézményekben átlagosan 2000-3000 dán korona közötti térítési díjakkal kell számolni havonta.

 

Alapfokú oktatás

Az 5-7 éves korosztály számára felkészítő osztályokban (børnehaveklasse) biztosítanak lehetőséget a 7 éves korban kezdődő tankötelezettség előtt az iskolai oktatásban való részvételre. Dániában a tankötelezettség 7 éves kortól 16 éves korig tart. A gyermek abban az évben válik tankötelessé, amely év augusztus 1-jéig betöltötte 7. életévét. A tanköteles korú gyerekek 90 százaléka önkormányzati fenntartású általános iskolákba (folkeskole) jár, melyekben nem kell tandíjat fizetni. A magániskolákban tanuló diákok tandíjához az állam támogatást biztosít.

 

Értékelés

A gyermekek fejlődését folyamatosan figyelik, azonban a nyolcadik év végéig nem kapnak jegyeket. Az egyik osztályból a másikba történő továbblépés automatikus, nem függ a tanuló teljesítményétől. Különleges esetben lehetőség van arra, hogy a diák egy évet „átugorjon”. Befejezéskor minden diák záró bizonyítványt kap, mely tartalmazza az utolsó év jegyeit és a vizsgaeredményeket. A vizsgákra vonatkozóan nincsen egységes szabályozás: a tanulók maguk döntik el, hogy mely tárgyakból vizsgáznak. A vizsgákra egy 0-tól 13-ig terjedő skálán kapnak osztályzatot. A záróvizsga 11 tantárgyból áll, és 5 tantárgyból emeltszintű záróvizsgát tehetnek.

 

Középfokú oktatás

A 16 éves korú diákok többféle középfokú iskolatípus közül választhatnak:

- Gimnázium: 3 évfolyamos, a diákok 16 és 19 éves koruk között járnak ide. Az általános iskola 9. vagy 10. osztályát követően kezdődik, és olyan érettségi bizonyítványt (studentereksamen) ad, mely lehetővé teszi a diákok számára, hogy felsőfokú oktatási intézményben tanuljanak tovább.

- Felsőbb Szintű Előkészítő Vizsgához Vezető Tanfolyam (HF): kétéves képzés, mely az általános iskola 10. osztályát követően kezdődik. Elvégzését követően a diák felsőoktatási intézményben tanulhat tovább.

- Szakmai alapképzés: 3-4 éves képzés, melynek kétharmad részét a gyakorlati képzés teszi ki.

- Felsőbb szintű kereskedelmi tanfolyamok (HHX): 2 éves képzések, melyek elvégzését követően a diákok felsőoktatási intézményben tanulhatnak tovább, illetve munkát vállalhatnak

- Felsőbb szintű műszaki tanfolyamok (HTX): A HHX-hez hasonlóan 2 éves képzések, melyek elvégzését követően a diákok felsőoktatási intézményben tanulhatnak tovább, illetve munkát vállalhatnak.

 

Felsőfokú oktatás

Azok, akik középiskola felső tagozatára jártak, és megszerezték az érettségit, illetve a HF záróvizsgáját, vagy magasabb szintű kereskedelmi, illetve műszaki végzettséggel rendelkeznek, jogosultak arra, hogy felvételt nyerjenek a felsőoktatási intézményekbe.

Az EU polgárainak érettségi vizsgával kell rendelkezniük a felsőoktatási intézményekbe való felvételhez.

A dán oktatási rendszerről bővebben információ az Eurydice, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Nemzeti Pályainformációs Központjának kiadványaiban, valamint a dán Oktatási Minisztérium honlapján olvashatók. A Dániába felsőfokú tanulmányokat folytatni szándékozók számára hasznos információt találhatnak a dán közigazgatási portálon valamint a studyindenmark.dk oldalon.

 

   

 

 

X

Hirdetés X

 

 

   

Hasznos címek

 

 

 

 

 

  

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

Ausztria + A + B | Belgium + A + B | Bulgária + A + B | Ciprus + A + B | Csehország + A + B | Dánia + A + B | Egyesült Királyság + A + B | Észtország + A + B | Finnország + A + B | Franciaország + A + B | Görögország + A + B | Hollandia + A + B | Horvátország + A + B | Írország + A + B | Lengyelország + A + B | Lettország + A + B | Litvánia + A + B | Luxemburg + A + B | Magyarország + A + B | Málta + A + B | Németország + A + B | Olaszország + A + B | Portugália + A + B | Románia + A + B | Spanyolország + A + B | Svédország + A + B | Szlovákia + A + B | Szlovénia + A + B

Európa enciklopédia | E-Útmutató | Euroutazások | Eurorégiók | Europályázatok | Euro Press Publica | Euro-Váltó | Euxinos

 

 

 
   

Célunk: jobban segíteni

 

 

 

 

 

Az alábbi kérdőív kitöltésével segíthetsz abban, hogy a Változó Világ segíthessen jobban, neked is, másoknak is. De talán arra is jó lehet, hogy magad is átgondold tapasztalataidat, terveidet, gondolataidat.

 

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

Új fejezet a könyvkiadásban! Felejtsük el azt a szót: „elfogyott”!

A  VÁLTOZÓ VILÁG

kötetei mindig kaphatók, vagy rövid határidővel rendelhetők,

könyv alakban vagy elektronikusan,

akár személyre szabva is.

Könyvrendelés

 

 

 

 

 

Babits Mihály: Az európai irodalom története, 1943

Pevsner, Nikolaus: Az európai építészet története, 1972

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

 

 

   

 

   
         

 

 

 

 

 

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

Keresés az érvényes pályázatok között a Pályázatfigyelőben

 

X

Hirdetés X

 

Kihívások? Nagy tervek? Kockázatok? Fejlesztés? Pályázat? Befektetés? Válságmenedzselés? Stratégiatervezés?

Alapozd a sikert dinamikus modellel!

Ha ide kattintasz, Solipolis lakossága gyarapszik. Idővel ez emelheti a munkanélküliséget. De ha most ide klikkelsz, bővül Solipolis gazdasága, csökken a munkanélküliség. Csakhogy elégtelen lesz a tömegközlekedés. Persze, erre is van megoldás: kattints ide.

A játék szórakoztató dolog, de ha komoly a feladat, keresd meg a Változó Világ modellező műhelyét!

A sorozat katalógusából kiválaszthatod, és akár személyre szabott vagy céges kivitelben megrendelheted:

  SAJÁT VÁLTOZÓ VILÁG-KÖTET

Főleg budapesti cégek, szervezetek, intézmények részére:

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR 

Cégek, szervezetek, intézmények részére:

  SAJÁT ÉVKÖNYV

Magánszemélyek, cégek, szervezetek, intézmények részére:

SAJÁT NAPTÁR 

(1, 12 vagy 365 lapos is, idézetekkel!)

Mindenféle papíralapú vagy elektronikus kiadvány elkészítéséhez  – évtizedes tapasztalatok, meggyőző referenciák birtokában – készséggel biztosítjuk professzionális szolgáltatásainkat

Kiadói szolgáltatások

Ki mit tud? Azt nem tudom.

De azt igen, hogy

ÉN MIT TUDOK!

Idegrendszeri sérült, mozgásfejlődésben elmaradt koraszülöttek, csecsemők DÉVÉNY módszer (DSGM) szerinti gyógyítása. Felnőtteknél komplex mozgás rehabilitáció, www.dsgm.eu

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori akadémia

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2019