VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Ma  

Támogatásod?

Számít!

 

Németország

Tanulni, dolgozni, vállalkozni, élni Németországban

Váltás | Újrakezdés | Kaland | Álmok | Valóság | Életmód | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Jog | Siker | Közösség

 

Egyéni keresés

 

 Emberi tudás és hatalom egy és ugyanaz.

Francis Bacon brit filozófus (1561-1626)

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

 

Európai Unió

Tanulni, dolgozni, vállalkozni, élni

Németországban

Tanulni | Dolgozni | Vállalkozni | Élni | Segíteni

 

Változó Világ Mozgalom – az élet közössége

 Tudás, közösség, öröm

 

   

Tanulni

   

 

 

 

 

 Magyar iskolák a világon

 

 

 

 

   

 
   

Dolgozni

   

 

 

 

 

Európai Unió, Németország

 

Irány Németország

 

 

 

Manpower

 

Az én helyem...

 

SZTAKI-szótárak

 

Eurorégiók

 

 

 

Németország úgy döntött, hogy egyelőre (legfeljebb 2011. április 30-ig) a csatlakozási tárgyalásokon született megállapodások alapján fenntartja a korábbi munkavállalási engedélyre épülő szabályozást a 2004 után csatlakozott tagállamokkal szemben, és hatályban maradtak a meghatározott kvótát biztosító kétoldalú egyezmények is.

 

Egyéni munkavállalási engedély

A 2004-ben és 2007-ben csatlakozott tagországok állampolgárai számára (kivéve Ciprus és Málta) a németországi munkavállaláshoz munkavállalási engedély szükséges (Arbeitserlaubnis-EU).

A munkavállalási engedély kiadásáért a területileg illetékes munkaügyi hivatalok a felelősek (Agentur für Arbeit).

A német szabályozás értelmében a fent említett tagországok munkavállalói akkor kaphatnak munkavállalási engedélyt, ha megfelelő képzettségű belföldi (német) munkavállaló nem áll rendelkezésre, illetve a belföldi munkavállalókkal azonos feltételek mellett garantált a foglalkoztatásuk (munkaidő, munkabér). Ezen kívül jogszabály rögzíti azt is, hogy elsősorban azon tevékenységek gyakorlására adható ki munkavállalási engedély, amelyek gyakorlásához a német törvények legalább három éves szakképzés teljesítését írják elő (tehát segédmunkára például nem).

Van azonban néhány kivétel, melyek esetében nem érvényes a három éves szakképzettségi kötelezettség. Ezekre a területekre külön szabályozás vonatkozik:

  • Szezonális foglalkoztatás a mező- és erdőgazdálkodásban, a szálloda- és vendéglátóiparban, a zöldség- és gyümölcsfeldolgozásban, a fűrészüzemekben. Ezekre a szezonális munkákra a munkavállalót általában saját hazájának munkaügyi hivatala közvetíti. A foglalkoztatás legalább napi 6 és heti 30 órában történik, időtartama maximum 6 hónap egy naptári évben. A szezonális munkavállalásról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján olvashat bővebben.

  • Vásári mutatványosok. A munkavállalót általában saját hazájának munkaügyi hivatala közvetíti. A foglalkoztatás időtartama legfeljebb 9 hónap egy naptári évben.

  • Háztartási kisegítő (Haushaltshilfen) személyzet, gondozásra szoruló személyek háztartásában. A munkavállalót ebben az esetben is saját hazájának munkaügyi hivatala közvetíti. A foglalkoztatás teljes munkaidőben történik. A maximális foglalkoztatási idő három év. Az ápolási munka (alapápolás) szakértelmet nem, de legalább jó társalgási szintű német nyelvtudást igényel. A munkára minden olyan magyar állampolgár jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét és német nyelvtudással rendelkezik.

  • Au-pair-nek azok a 25 éven aluli munkavállalók jelentkezhetnek, akik legalább alapszintű német nyelvtudással rendelkeznek. A foglalkoztatás időtartama maximum egy év lehet.

Amennyiben a munkavállaló talál olyan munkaadót, aki alkalmazni akarja (foglalkoztatási ígérvényt ad számára), munkavállalási engedély iránti kérelmét a munkaadó székhelye szerinti területileg illetékes munkaügyi hivatalnál nyújthatja be.

 

A munkavállalási engedélyhez szükséges dokumentumok:

  • Az állampolgárság igazolása (pl.: személyi igazolvány vagy útlevél)

  • Állásajánlat

  • Foglalkoztatási ígérvény

  • kitöltött formanyomtatvány

 

A hatályos német jogszabály értelmében 2009. január 1-jétől a felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében, amennyiben a végzettségüknek megfelelő állásra nyújtják be a munkavállalási engedély iránti kérelmet, mentesülnek a munkaerő-piaci vizsgálat alól. (főiskola, egyetem, illetve ezekkel egyenértékű végzettség)

A munkaerő-piaci vizsgálat alóli mentesüléshez nem feltétlenül Németországban elvégzett tanulmány szükséges. A kérelmet benyújtónak bizonyítania kell, hogy rendelkezik az állás betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel.

A munkavállalási engedélyt főszabály szerint egy éves időtartamra, meghatározott munkakörre és munkahelyre adják ki.

A 12 hónapos szabálynak megfelelően, amennyiben a munkavállalót egy éven keresztül határozatlan idejű és korlátlan munkavállalási engedélyre lesz jogosult (Arbeitsberechtigung - EU). Ha a munkavállaló rendelkezik, illetve jogosult a határozatlan idejű és korlátlan munkavállalási engedélyre, családtagjai is jogosultak erre, ha Németországban közös, bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.

 

Állások Careerjetről

 

 

 

Események, rendezvények, ünnepek

 

Németország telefonkönyve

 

 

X

 

Hirdessen 4625 magyar oldalon fix kattintási díjon a Netadclikkel! Csak az eredményekért fizet!

Hirdetés X

 

 

1949

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

   

Vállalkozni

 

 

Tanulmányok

Tanulmányokat kínálunk,

keresünk,

közvetítünk,

bármilyen témában!

 

 

Net-Nyelv-Kultúra

 

 

 

 

A német vállalati jogot a Kereskedelmi Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv szabályozza, de külön szabályozás vonatkozik a részvénytársaságokra (AG) és a kft-kre (GmbH). A vállalkozások három csoportra oszthatók:

*Egyéni vállalkozás
*Személyegyesítő társaságok
*Tőkeegyesítő társaságok

Németországban is követelmény a társasági szerződés ügyvédi ill. közjegyzői ellenjegyeztetése (notarielle Form).

 
Egyéni vállalkozás

Egyéni vállalkozás esetén egy természetes személy egyedül hoz létre vállalkozást. A vállalkozást fel kell vetetni a cégjegyzékbe. Az egyéni vállalkozó vállalkozásáért teljes vagyonával korlátlanul felelős. A vállalkozónak évente egyszer mérleget készítenie.

 

Személyegyesítő társaságok

 

Közkereseti társaság

A közkereseti társaság létrejöttéhez minimum két személy szükséges. A társaságo megalakulásakor fel kell vetetni a cégjegyzékbe. A bejegyzés feltételeiben valamint a tőkemennyiségben a tagok szabadon állapodhatnak meg. A tagok korlátlanul felelősek a társaság tartozásaiért.

 

Betéti társaság

Létrehozásához szintén minimum két személy kell, amelyek közül legalább egy személy felelőssége korlátlan, míg a többié vagyoni betétük erejéig terjed. A betétek mértékét a tagok határozzák meg. Az összeget a betétesek nevével együtt fel kell tüntetni a cégbejegyzéskor.

 

Csendestárs

A csendestárssal rendelkező társaság leginkább az egyéni vállalkozáshoz hasonlít, azzal a különbséggel, hogy a csendestárs csak tőkét szolgáltat és ennek kapcsán részesedik a nyereségből. Jogilag azonban nem jelenik meg a vállalkozásban. Nincs közös cégnév és vagyon, mindent a személyek közötti megállapodás szabályoz.

 

Polgári jogi társaság

A polgári jogi társaságot szintén nem szükséges nyilvántartásba vetetni. A társaság két vagy több személy szóbeli megállapodása alapján jön létre. A polgári jogi társaság magánjogi társulás egy közös cél érdekében. A társaságnak nincs cégneve és szervezete sem, a felelősség ellenben korlátlan és minden tagra kiterjed.

 

Tőkeegyesítő társaságok

 

Részvénytársaság (AG)

A tőkeegyesítő társaságokra jellemző a korlátozott felelősség, a bejegyzési kötelezettség és az előírt tőkeminimum. Az AG létrehozásához minimálisan egy részvényes kell, az előírt tőkeminimum 50.000 euró, a legkisebb jegyezhető részvény 1 €. A részvénytársaság jogi személy, létrehozásához alapszabály és közjegyző szükséges. A részvénytársaság közgyűlés, igazgatóság és fel-ügyelőbizottság is rendelkezik. Felelőssége a társaság vagyonáig terjed.

 

Korlátolt felelősségű társaság (GmbH)

Létrehozásához a német jog szerint egyetlen személy is elegendő. A társaságot fel kell vetetni a cégjegyzékbe. A minimális tőkeszükséglet 25.000 euró, a tagok felelőssége korlátozott. Két szerve (több is felállítható) a taggyűlés, amely az AG közgyűlésével egyezik meg és az ügyvezetők (igazgatók). Kötelező felügyelő-bizottságot választani, ha az alkalmazottak száma meghaladja az 500 főt.

 

A bevitt készpénz összegének vagy a vagyoni értéknek el kell érnie a 12.500 eurót. Ha a társaságot egy személy alapítja, a nem azonnal teljesített készpénz befektetésre vonatkozóan a Kft. részére biztosítékot kell nyújtania. Biztosíték például a készpénzfizető kezesség, a bankgarancia vagy egy kötelezettségvállalás.A Kft. alapításának első lépése a társasági szerződés megkötése. A társasági szerződést Németországban közjegyzővel kell okiratba foglaltatni. Ha a társasági szerződést a közjegyző jóváhagyta, a Kft. az úgynevezett előtársaság „alapítás folyamatban” kiegészítéssel folytathat üzleti tevékenységet. Ahhoz, hogy a Kft. cselekvőképessé váljon, közjegyzői hitelesítés mellett egy vagy több ügyvezetőt kell kinevezni. Az ügyvezetők kinevezése valamint visszahívása cégbejegyzési és bejelentési kötelezettségekkel jár. Jogilag a Kft. a Cégjegyzékbe történő bejegyzéssel (ex nunc) jön létre. A cégbejegyzéssel következik be a felelősség korlátozása is.

 

Betéti részvénytársaság

A korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság elemit is tartalmazza. Létrehozásához minimum öt fő kell, akik közül legalább egy tag felelőssége korlátlan. A betéti részvénytársaságot szintén fel kell vetetni a cégjegyzékbe, és megalakításához alapszabályt kell készíteni. A betéti részvénytársaság legfőbb szerve a közgyűlés. A vállalatot nem az igazgató, hanem a korlátlanul felelős tag képviseli.

 

Magyar vállalkozások

Magyar vállalkozók mindennemű korlátozás nélkül az adott tagország által szabályozott feltételekkel indíthatnak vállalkozást az EU tagországaiban. A vállalkozásokra vonatkozó letelepedési jog szabadságának biztosítása érdekében a tagállamoknak lehetővé kell tenniük, hogy azok a gazdasági társaságok, amelyek valamely tagállam rendelkezései szerint alapítottak, és amelyek alapszabály szerinti székhelye az unión belül van, szabadon végezzenek gazdasági tevékenységet bármely tagállamban.

 

Az 1994. február 1-jén hatályba lépett társulási szerződés értelmében a tagállamok kötelesek biztosítani a magyar vállalkozóknak is az Európai Unió területén történő letelepedést.

A tőke szabad áramlása biztosítja továbbá minden uniós polgár számára azt a jogot, hogy szabadon alapíthasson vállalkozást bármely tagállam területén. Jó tudni, hogy az egyes tagállamok vállalatalapítási szabályai eltérőek lehetnek. A vállalkozóval tarthatnak közvetlen családtagjai is, akik bár önállóan vállalhatnak munkát, de nem folytathatnak önálló vállalkozói tevékenységet.

Az EU-ban jelenleg vállalkozást egyéni vállalkozóként vagy társaságok formájában az alábbiak szerint lehet indítani:

Ha valaki egy másik tagországban egyéni vállalkozóként kíván letelepedni, regisztrációs igazolást kell igényelnie. Ezt a regisztrációs igazolást automatikusan megkapja, kiadását a tagország csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a letelepedni szándékozó belépése és ott-tartózkodása az adott ország közrendjét, közbiztonságát vagy közegészségügyi szabályait sérti. A közegészségügyre hivatkozva ugyanakkor a regisztrációs igazolás csak abban az esetben tagadható meg, ha a jelentkező meghatározott betegségekben szenved; ilyenek például a tuberkulózis, az elmeállapot kóros elváltozása, a szifilisz, a karantént igénylő betegségek. A regisztrációs igazolás igénylésekor igazolni kell még, hogy az üzletszerűen folytatni kívánt tevékenység nem esik nemzeti korlátozás alá.

A regisztrációs igazolás megléte esetén ugyanolyan feltételeket kell viszont a jelentkezőnek biztosítani - például a vállalkozói igazolvány kiváltásakor - mint saját állampolgárainak, tehát többletkötelezettségek nem írhatók elő.

A társaságok formájában történő letelepedés, a társaságalapítás szabadsága lehetővé teszi azt, hogy bármely cég leányvállalatot, kereskedelmi képviseletet, fiókot vagy ügynökséget hozzon létre bármely tagállamban.

A társaságalapítási feltételek tagállamonként eltérőek, de egyik tagállam se tehet különbséget olyan cégek között, amelyeket saját állampolgárai, illetve más tagállamok állampolgárai jegyeztettek be.

Ha a társaság tulajdonosai a társaság megalakításakor és bejegyzésekor teljesítik a tagállami szabályokat (amelyek a cégbejegyzés feltételeiben pl. azonosak), a társaságok egyforma jogokat élveznek és ugyanolyan kötelezettségek is terhelik őket, függetlenül az alapítók nemzetiségétől. A tagállamonkénti eltérő társaságalapítási feltételek természetesen szükségessé teszik azt, hogy a társaságot alapítók tájékozódjanak az idegen tagállam nemzeti jogáról.

Ha magyarországi természetes vagy jogi személyek által létesített vállalat németországi telephellyel rendelkezik, a telephely működtetését a német törvényi előírásoknak és a német adózásnak rendelik alá.

A határokat átlépő vállalkozási tevékenység kettős adóztatásának elkerülése érdekében Németország és Magyarország között létezik, fennáll egy kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény.

Németországban iparűzési szabadság érvényesül, azaz a legtöbb önálló tevékenységre vonatkozóan különleges feltételeket, mint például szaktudást az iparűzőnek nem kell igazolnia.

 

Adózás

Jövedelemadó: Jövedelemadó fizetésére kötelezett minden természetes személy, akinek Németországban lakóhelye van, illetve általában ott tartózkodik. A személyi jövedelemadó bevallást a helyileg illetékes adóhivatalhoz általában május 31-ig kell benyújtani az előző évre vonatkozóan.

 

Társasági adó: A társasági adót a tőketársaság (pl. Kft.) adóköteles jövedelmére vetítik ki, mértéke 38,7 % (2008). A tőketársaság bevételének megadóztatása után a tagok nyereség-kifizetésének csak a felét kell leadózni.

 

Iparűzési adó: Az iparűzési adó alapja az elért jövedelem.

 

Forgalmi adó: Az általános forgalmi adó hatálya alá tartozik minden adózott termék és szolgáltatás; mértéke általában a nettó ár 16 %-a. Bizonyos termékek vonatkozásában (pl. élelmiszerek, könyvek és folyóiratok) alacsonyabb (7%-os) forgalmi adó- kötelezettség érvényesül. 

 

 
   

Élni

 

 

 

 

 

 

 

Németországban az alkotmány 7. paragrafusa értelmében a teljes oktatási rendszer állami felügyelet alatt áll. A szövetségi struktúra szerint azonban az oktatás a tartományok hatáskörébe tartozik, így a szövetség viszonylag kevés feladatot vállal magára. A tartományok hatáskörébe tartozik például a tanterv, az iskolaév meghatározása, a tanárok fizetésének meghatározása, a vizsgák, illetve a követelményrendszer kidolgozása.

Tartománytól és állampolgárságától függetlenül minden hatodik életévét betöltött gyermek tankötelessé válik. A kötelező iskolai oktatás - tartománytól függően 10-12 évig - a 6. életévtől, a gyermek 18. életévéig tart. Az iskolakötelezettség teljesítéséhez a diákok 9 (néhol 10) évig nappali tagozaton tanulnak, majd (eredménytől függően) további tanulmányok, vagy részidős szakmai képzés következik.

Az iskolaév a nyári szünet után kezdődik, de pontos kezdete az adott tartománytól függ. A nyári szünet 6 hetes, az összes többi ünnepre (húsvét, pünkösd, őszi és téli szünet) hét hét áll rendelkezésre.

Németországban az oktatás ingyenes, és az iskolai tankönyvekhez is ingyen juthatnak a tanulók. Esetenként a szülőknek is hozzá kell járulniuk az iskolai tankönyvek árához, de ez alól az iskola szociális helyzetre való tekintettel mentesítheti a tanulót. Ingyenes iskolabuszt biztosítanak azoknak a tanulóknak, akik messze laknak az iskolától.

A jelenlegi kötelező oktatás iskola előtti, általános iskolai és középiskolai részre oszlik. A vallási oktatás része a tantervnek, kivéve a nem felekezeti iskolákat. A tanulók 14 éves koráig a szülők döntenek, 14 éves koruk után a gyerekek dönthetnek ebben a kérdésben. Az iskolák mindenhol - néhány vallási felekezet kivételével - koedukált rendszerűek.

 

 
   

Segíteni

 

 

 

 

 

Tanulsz, dolgozol, vállalkozol, élsz Németországban? Esetleg csak érdekel ez a lehetőség? Csatlakozz Google-csoportunkhoz!

 

 

 

 

 

 

Az alábbi kérdőív kitöltésével segíthetsz abban, hogy a Változó Világ segíthessen jobban, neked is, másoknak is. De talán arra is jó lehet, hogy magad is átgondold tapasztalataidat, terveidet, gondolataidat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Légy a Változó Világ németországi szekciójának önkéntes munkatársa!

Kapcsolatfelvétel:

nemetorszag@valtozovilag.hu

 

 
   

Hasznos címek

 

 

 

 

 

  

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

Ausztria + A + B | Belgium + A + B | Bulgária + A + B | Ciprus + A + B | Csehország + A + B | Dánia + A + B | Egyesült Királyság + A + B | Észtország + A + B | Finnország + A + B | Franciaország + A + B | Görögország + A + B | Hollandia + A + B | Horvátország + A + B | Írország + A + B | Lengyelország + A + B | Lettország + A + B | Litvánia + A + B | Luxemburg + A + B | Magyarország + A + B | Málta + A + B | Németország + A + B | Olaszország + A + B | Portugália + A + B | Románia + A + B | Spanyolország + A + B | Svédország + A + B | Szlovákia + A + B | Szlovénia + A + B

Európa enciklopédia | E-Útmutató | Euroutazások | Eurorégiók | Europályázatok | Euro Press Publica | Euro-Váltó | Euxinos

 

 

 
   

Ajánlott irodalom

 

 

Új fejezet a könyvkiadásban! Felejtsük el azt a szót: „elfogyott”!

A  VÁLTOZÓ VILÁG

kötetei mindig kaphatók, vagy rövid határidővel rendelhetők,

könyv alakban vagy elektronikusan,

akár személyre szabva is.

Könyvrendelés

 

 

 

 

 

Babits Mihály: Az európai irodalom története, 1943

Pevsner, Nikolaus: Az európai építészet története, 1972

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

         

 

 

 

 

 

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

Keresés az érvényes pályázatok között a Pályázatfigyelőben

 

X

Hirdetés X

 

Kihívások? Nagy tervek? Kockázatok? Fejlesztés? Pályázat? Befektetés? Válságmenedzselés? Stratégiatervezés?

Alapozd a sikert dinamikus modellel!

Ha ide kattintasz, Solipolis lakossága gyarapszik. Idővel ez emelheti a munkanélküliséget. De ha most ide klikkelsz, bővül Solipolis gazdasága, csökken a munkanélküliség. Csakhogy elégtelen lesz a tömegközlekedés. Persze, erre is van megoldás: kattints ide.

A játék szórakoztató dolog, de ha komoly a feladat, keresd meg a Változó Világ modellező műhelyét!

A sorozat katalógusából kiválaszthatod, és akár személyre szabott vagy céges kivitelben megrendelheted:

  SAJÁT VÁLTOZÓ VILÁG-KÖTET

Főleg budapesti cégek, szervezetek, intézmények részére:

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR 

Cégek, szervezetek, intézmények részére:

  SAJÁT ÉVKÖNYV

Magánszemélyek, cégek, szervezetek, intézmények részére:

SAJÁT NAPTÁR 

(1, 12 vagy 365 lapos is, idézetekkel!)

Mindenféle papíralapú vagy elektronikus kiadvány elkészítéséhez  – évtizedes tapasztalatok, meggyőző referenciák birtokában – készséggel biztosítjuk professzionális szolgáltatásainkat

Kiadói szolgáltatások

Ki mit tud? Azt nem tudom.

De azt igen, hogy

ÉN MIT TUDOK!

Idegrendszeri sérült, mozgásfejlődésben elmaradt koraszülöttek, csecsemők DÉVÉNY módszer (DSGM) szerinti gyógyítása. Felnőtteknél komplex mozgás rehabilitáció, www.dsgm.eu

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori akadémia

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2019