VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Ma  

Támogatásod?

Számít!

 

Belgium

Tanulni, dolgozni, vállalkozni, élni Belgiumban

Váltás | Újrakezdés | Kaland | Álmok | Valóság | Életmód | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Jog | Siker | Közösség

 

Egyéni keresés

 

Balgák, nem tudják, hogy a fél az több az egésznél...

Hésziodosz görög költő (i. e. VIII. század második fele-VII. század első fele)

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

 

Európai Unió

Tanulni, dolgozni, vállalkozni, élni

Belgiumban

Tanulni | Dolgozni | Vállalkozni | Élni | Segíteni

 

Változó Világ Mozgalom – az élet közössége

 Tudás, közösség, öröm

 

   

Tanulni

   

 

 

 

 

 Magyar iskolák a világon

 

 

 

 

   

 
   

Dolgozni

 

  

 

 

Európai Unió, Belgium

 

 

Manpower

 

Az EU története

 

SZTAKI-szótárak

 

Eurorégiók

 

 

 

Munkavállalás

A Belgiumban történő munkavégzéshez az Európai Unió új tagországai (Málta és Ciprus kivételével) állampolgárainak továbbra is munkavállalási engedéllyel kell rendelkezniük. 2006. május elsejétől ugyanakkor a munkaerőhiányos foglalkozások esetében a munkavállalási engedélyt gyorsított eljárásban, 5 nap alatt kiállítják. A foglalkozási listák régiónként (flamand, vallon és brüsszeli régió) eltérnek. Olyan állásoknál, melyek esetében a belga munkaerőpiacon nincsen hiány, a munkavállalási engedélyt a rendes eljárásban, az alábbiak szerint adják ki:

Az engedély kiállításának előfeltétele, hogy a belgiumi munkaadó foglalkoztatási engedélykérelmet nyújtson be az illetékes régióban az érintett állampolgárra vonatkozóan (a dolgozót foglalkoztató munkahely illetősége szerint) a Foglalkoztatásügyi Hivatalokhoz (ACTIRIS a brüsszeli régióban, VDAB a flamand régióban, FOREM a vallon régióban és az Arbeitsamt a német ajkú területeken).

Magyar állampolgár belgiumi munkavállalásához előzetesen ún. „B” típusú munkavállalási engedély beszerzése szükséges. A „B” típusú munkavállalási engedéllyel csak egy munkáltatónál lehet állást vállalni, érvényessége pedig nem haladhatja meg a 12 hónapot. A kérelemhez csatolni kell a munkaszerződés másolatát, valamint egy orvosi igazolást.

A munkaadónak megadott foglalkoztatási engedéllyel a dolgozó is megkapja munkavállalási engedélyét. A foglalkoztatási engedélyt csak akkor adják meg, ha a munkaerőpiacon nem lehet olyan dolgozót találni, aki ésszerű határidőn belül - akár megfelelő szakmai képzést követően - be tudná tölteni a kérdéses munkakört. A munkavállalási engedély kötelezettsége az au-pairekre és munkát vállalni szándékozó diákokra is vonatkozik.

A munkavállalás feltételeiről további információt itt olvashat.

 

Munkaszerződés

Belgiumban munkaszerződést szóban és írásban is lehet kötni. A teljes állásban dolgozók munkaideje napi 8, heti 38 óra. A szabadság általában 24 nap (1 éves munkaviszony után), és 10 munkaszüneti nap. A fizetésből személyi jövedelemadót és társadalombiztosítási járulékokat vonnak. A teljes levonások a fizetés kb. 35%-át teszik ki.

 

Minimálbér

A minimálbér minden 21 év feletti munkavállalónak jár, aki legalább egy hónapja teljes munkaidőben dolgozik. A 16 és 21 év közötti munkavállalóknak minimális havi jövedelem jár, mely összeg évente 6%-kal nő, amíg a munkavállaló betölti 21. életévét.

A minimálbér összege: 1,308.91 (2008. októbertől).

 

 

Állások Careerjetről

 

 

  

Események, rendezvények, ünnepek

 

Belgium telefonkönyve

 

 

X

 

Hirdessen 4625 magyar oldalon fix kattintási díjon a Netadclikkel! Csak az eredményekért fizet!

Hirdetés X

 

 

1949

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

   

Vállalkozni

 

 

 

 

 

Magyar vállalkozók mindennemű korlátozás nélkül az adott tagország által szabályozott feltételekkel indíthatnak vállalkozást az EU tagországaiban. A vállalkozásokra vonatkozó letelepedési jog szabadságának biztosítása érdekében a tagállamoknak lehetővé kell tenniük, hogy azok a gazdasági társaságok, amelyek valamely tagállam rendelkezései szerint alapítottak, és amelyek alapszabály szerinti székhelye az unión belül van, szabadon végezzenek gazdasági tevékenységet bármely tagállamban.

A szabad vállalkozás a jogosultak részére a következő jogokat biztosítja:

1. önálló keresőtevékenység megkezdése és gyakorlása másik tagállam területén;

2. vállalkozások alapítása és irányítása másik tagállam területén;

3. leányvállalatok, ügynökségek, fióktelepek, irodák létesítése másik tagállam területén.

A társaságalapítási feltételek tagállamonként eltérőek, de egyik tagállam se tehet különbséget olyan cégek között, amelyeket saját állampolgárai, illetve más tagállamok állampolgárai jegyeztettek be. Ha a társaság tulajdonosai a társaság megalakításakor és bejegyzésekor teljesítik a tagállami szabályokat (amelyek a cégbejegyzés feltételeiben pl. azonosak), akkor a társaságok egyforma jogokat élveznek és ugyanolyan kötelezettségek is terhelik őket, függetlenül az alapítók nemzetiségétől.

A tagállamonkénti eltérő társaságalapítási feltételek természetesen szükségessé teszik azt, hogy a társaságot alapítók tájékozódjanak az idegen tagállam nemzeti jogáról.

  

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

   

Élni

 

 

 

 

 Magyar iskolák a világon

 

 

 

Hogyan foglalnád össze belgiumi tartózkodásod tapasztalatait?

(Válogatás az alábbi kérdőívből)

Nehezen lehet munkát találni.

Nagyon szeretek itt élni,de jobb lenne ha meg lennének a belga papírjaim!

Összefoglalóan nagyon szeretem Belgiumot es szeretnek munkát vállalni itt kinn, es letelepedni.

Belgium kis ország magas népsűrűséggel; itt sok külföldi van; lengyelek, marokkánok, törökök a legnagyobb létszámban; egy nagyon jó ország virágzó gazdasággal.

Azt hiszem, hogy kihasználnak.

Az emberek barátságosak,munkát intézni nehéz.

Nem jó mert munkát keresek.

Nagyon pozitív. az emberek segítőkészek.

Vállalkozóbarát ország, drága lakásbérlet.
 

* * * 

Társadalombiztosítás

Az egészségbiztosítás Belgiumban kiterjed a munkavállalókra, egyéni vállalkozókra, köztisztviselőkre, munkanélküliekre, nyugdíjasokra, fogyatékosokra, tanulókra, valamint az ő eltartott hozzátartozóikra: házastársra, gyermekre, unokára. Az eltartott hozzátartozó bruttó negyedéves jövedelme azonban, nem haladhatja meg a 2102,49 eurót, valamint a biztosított családhoz kell tartoznia, kivéve az elvált házastársat és a 25 év alatti gyermekeket.

Az egészségbiztosításra jogosultaknak egészségbiztosítási alapba kell belépnie. Az egészségügyi ellátásra csak azok jogosultak, akik egészségbiztosítási hozzájárulást fizetnek, melynek mértéke elér egy meghatározott összeget. Amennyiben a hozzájárulás összege nem éri el a meghatározott minimum szintet kiegészítő hozzájárulás fizetése szükséges. Az egészségügyi ellátások magukban foglalják a preventív ellátásokat és a gyógykezeléseket. Az ellátásoknak 25 kategóriáját különböztetik meg, melyek közül a legfontosabbak:

- Hétköznapi egészségügyi ellátás (háziorvosi)

- Fogorvosi ellátás

- Szülési ellátás

- Gyógyszer ellátás

- Kórházi ellátás

- Rehabilitációs kezelések

Amennyiben egy biztosított orvosi vagy más egészségügyi kezelésen vesz részt, először az ellátás költségének teljes díját meg kell fizetnie. Ezt követően a költségek meghatározott részét az egészségbiztosítási alap visszatéríti. A visszatérítés mértéke függ a kezelés természetétől, a biztosított státuszától, valamint attól, hogy a beteg a kezelést akkreditált ellátótól vette-e igénybe vagy sem. Gyakran a kezelési költség meghatározott részét a betegnek kell állnia, amit ún. páciens díjnak hívnak. Ezen díj általában a kezelés költségeinek 25%-át teszi ki.

Meghatározott csoportok (pl. özvegyek, nyugdíjasok, fogyatékosok, munkanélküliek, ill. egyéb szociálisan hátrányos rétegek, valamint hozzátartozóik) esetében a visszatérítés mértéke magasabb, így esetükben a páciensi díj is alacsonyabb.

Gyógyszerek kiváltása esetében nem kell a teljes díjat közvetlenül kifizetni, ebben az esetben közvetlen a visszatérítés.

A kórházi ellátásokért szintén fizetni kell.

Az egészségügyi ellátásról, valamint annak költségeiről, a visszatérítés mértékéről részletesen olvashat az alábbi oldalon.

 
Családi támogatások

 

Szülési támogatás

A terhes nők szülési szabadságra és ezen időszakra vonatkozó szülési támogatásra jogosultak.

A szülés előtti szabadság a szülés várható időpontja előtti 6 hetet öleli fel (ikerterhesség esetén 8 hetet), melyből 5 hét választhatóan a szülés utánra csoportosítható át, míg az 1 hetes munkatilalmat kötelezően alkalmazni kell. A szülés utáni szabadság a szülést követő 9 hét (ikerszülés esetén 11 hét), melyet a szülés előtti, ki nem használt időszak tovább növelhet.

A terhes nők, illetőleg a kismamák szülési támogatásra jogosultak. A támogatás mértéke függ attól, hogy az anya a szülést megelőzően dolgozott-e vagy munkanélküli volt. Munkavállalók esetén a támogatás mértéke az első 30 napban fizetésük 82%-a, felső határ nélkül, míg a 31. naptól kezdődően fizetésük 75%-a (felső határral).

 

Családi támogatások

Az anyasági támogatást gyermekszületés esetén biztosítják. A támogatást a terhesség 6. hónapjától előre lehet igényelni, és a szülés várható időpontja előtt 2 hónappal kezdik meg annak folyósítását. Az első gyermek után a támogatás összege 1086,11 euró (2008), míg a második, illetve többi gyermek után 817.17 euró (2008). Iker szülés esetén a gyermekek a magasabb támogatást kapják.

A családi pótlék mértéke a gyermekek számától és a jogosultsági szintektől függ. Amennyiben az egyik gyermek jogosultsága megszűnik, a többi gyermek támogatása ennek megfelelően másik kategóriába vált át.

 

Családi pótlék összege (2008)

1. gyermek 80,17 euró

2. gyermek 148,34 euró

3. és további gyermekek 221,47 euró

 

Kiegészítő támogatásra szociális alapon, illetve életkor alapján nyílik jogosultság.

Családi pótlék kiegészítés élekor alapján (2008)

6-12 éves kor 27,85 euró

12-18 éves kor 42,56 euró

18 év felett 54,11 euró

 

A fogyatékosok további kedvezményekben részesülhetnek.

  

 
   

Segíteni

 

 

 

 

 

Tanulsz, dolgozol, vállalkozol, élsz Belgiumban? Esetleg csak érdekel ez a lehetőség? Csatlakozz Google-csoportunkhoz!

 

 

 

 

 

 

Az alábbi kérdőív kitöltésével segíthetsz abban, hogy a Változó Világ segíthessen jobban, neked is, másoknak is. De talán arra is jó lehet, hogy magad is átgondold tapasztalataidat, terveidet, gondolataidat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Légy a Változó Világ belgiumi szekciójának önkéntes munkatársa!

Kapcsolatfelvétel:

belgium@valtozovilag.hu

 

 

 

 

 

 

Légy a Változó Világ belgiumi szekciójának önkéntes munkatársa!

Kapcsolatfelvétel:

belgium@valtozovilag.hu

 

 
   

Hasznos címek

 

 

 

 

 

A belga családi támogatásokról további információ az alábbi oldalon található:

http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/en/

http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/en/alwa2008_en.pdf

http://www.rkw.be/Fr/index0to25.php

http://www.socialsecurity.fgov.be/FR/index.htm

 

  

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

Ausztria + A + B | Belgium + A + B | Bulgária + A + B | Ciprus + A + B | Csehország + A + B | Dánia + A + B | Egyesült Királyság + A + B | Észtország + A + B | Finnország + A + B | Franciaország + A + B | Görögország + A + B | Hollandia + A + B | Horvátország + A + B | Írország + A + B | Lengyelország + A + B | Lettország + A + B | Litvánia + A + B | Luxemburg + A + B | Magyarország + A + B | Málta + A + B | Németország + A + B | Olaszország + A + B | Portugália + A + B | Románia + A + B | Spanyolország + A + B | Svédország + A + B | Szlovákia + A + B | Szlovénia + A + B

Európa enciklopédia | E-Útmutató | Euroutazások | Eurorégiók | Europályázatok | Euro Press Publica | Euro-Váltó | Euxinos

 

 

 
   

Ajánlott irodalom

 

 

Új fejezet a könyvkiadásban! Felejtsük el azt a szót: „elfogyott”!

A  VÁLTOZÓ VILÁG

kötetei mindig kaphatók, vagy rövid határidővel rendelhetők,

könyv alakban vagy elektronikusan,

akár személyre szabva is.

Könyvrendelés

 

 

 

 

 

Babits Mihály: Az európai irodalom története, 1943

Hees, Frank Erhard: Belgium, 1993

Pevsner, Nikolaus: Az európai építészet története, 1972

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

         

 

 

 

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

 

Keresés az érvényes pályázatok között a Pályázatfigyelőben

 

X

Hirdetés X

 

Kihívások? Nagy tervek? Kockázatok? Fejlesztés? Pályázat? Befektetés? Válságmenedzselés? Stratégiatervezés?

Alapozd a sikert dinamikus modellel!

Ha ide kattintasz, Solipolis lakossága gyarapszik. Idővel ez emelheti a munkanélküliséget. De ha most ide klikkelsz, bővül Solipolis gazdasága, csökken a munkanélküliség. Csakhogy elégtelen lesz a tömegközlekedés. Persze, erre is van megoldás: kattints ide.

A játék szórakoztató dolog, de ha komoly a feladat, keresd meg a Változó Világ modellező műhelyét!

A sorozat katalógusából kiválaszthatod, és akár személyre szabott vagy céges kivitelben megrendelheted:

  SAJÁT VÁLTOZÓ VILÁG-KÖTET

Főleg budapesti cégek, szervezetek, intézmények részére:

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR 

Cégek, szervezetek, intézmények részére:

  SAJÁT ÉVKÖNYV

Magánszemélyek, cégek, szervezetek, intézmények részére:

SAJÁT NAPTÁR 

(1, 12 vagy 365 lapos is, idézetekkel!)

Mindenféle papíralapú vagy elektronikus kiadvány elkészítéséhez  – évtizedes tapasztalatok, meggyőző referenciák birtokában – készséggel biztosítjuk professzionális szolgáltatásainkat

Kiadói szolgáltatások

Ki mit tud? Azt nem tudom.

De azt igen, hogy

ÉN MIT TUDOK!

Idegrendszeri sérült, mozgásfejlődésben elmaradt koraszülöttek, csecsemők DÉVÉNY módszer (DSGM) szerinti gyógyítása. Felnőtteknél komplex mozgás rehabilitáció, www.dsgm.eu

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori akadémia

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2019