VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Ma, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Az Élet Útmutatója

Az öröm

Az ember | A család | A lakóhely | A munka | A haza | A világ | A tudás | A gazdagság | A törvények | Az értékek

 

Egyéni keresés

 

Az öröm a létezés értelme

Szimeonov Todor közíró, könyvkiadó (1947)

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

AZ ÉLET ÚTMUTATÓJA

AZ ÖRÖM

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Az öröm a létezés értelme: értelmessé és széppé teszi életünket. Az öröm a létezés csodája. Az öröm tanít és megerősít. A lecke nem egyszerű. Fontos tudni, hogy az öncélú örömszerzés bomlaszt. Ha az örömszerzést öncéllá tesszük, rossz, akár végzetes utakra tévedhetünk. Az egyszerűbb tévelygés olyan, mintha édes gyümölcs helyett cukrot kanalaznánk. A súlyosabb tévedések viszont pusztulásba taszíthatnak. Ha drogról van szó, magunkat, ha hatalomról és gazdagságról – hiszen ezek egyesek számára a legvonzóbb öröm –, másokat taszítunk nyomorba, vagy akár a világot romlásba.
 

 

 

 

 

 

 

 Öröm és létezés

 

   

 


Az öröm egy sajátos, mindent vagy semmit alapon játszó („holisztikus”) állapot, amely csak a test és a lélek egészére hatva hajlandó megjelenni. Hiába kényeztetjük (vagy kényeztetik) testünket, ha a lelkünk darabokra törve vagy gyászba borulva hever. Még siralmasabb az eredmény, ha örömre vágyva lelki bajainkat alkohollal vagy droggal próbáljuk elűzni. A fordított helyzetben sincs könnyebb dolgunk: elérhetetlen az öröm, ha lelkünknek lenne miért örvendeznie, de kór és fájdalom kínozza testünket.

Az örömnek szabad tér és folyamatos táplálék kell. Erre az ember sokféle forrást volt képes felfedezni, ami túlélésének és sikeres fejlődésének egyik döntő feltétele. Tanulságos megfigyelni, ahogy a gyerekeknél mintha még a levegő is táplálná az örömet. A hajlam velünk születik, de az örömszerzés képességének, az örömelv szerint működő magzat és csecsemő által kapott valóságos örömnek, a biztonság és a szeretet burkában kell kialakulnia. Ha ez a burok túlságosan gyenge és lukas, a felnövő gyerek egyre nehezebben fog boldogulni, de még normális esetben is az örömszerzési képességek, mint ahogy általában is érzékszerveink működése, idővel gyengülnek. Ez nem lenne szükségszerű, ellenkezőleg, logikus lenne, ha a személyes tapasztalok gyarapodásával, a tanulással együtt egyre hatékonyabb örömszerzésre és egyre több örömre, nem utolsósorban egyre nagyvonalúbb örömadásra lennénk képesek.

Azért, hogy ez igen gyakran nem így van, az lehet a felelős, hogy a társadalomban még nem alakult ki az öröm egészséges kultusza. A legtöbb vallásban, illetve vallás irányította kultúrában – sokszor elképesztően szélsőséges – aszkézis uralkodik. Nem kevésbé szélsőséges a hedonizmus, ahol pedig az örömre való törekvés nyíltan-vállaltan jelenik meg. Teljességgel hiányzik viszont az öröm szempontja a modern tudományok, ideológiák és politikák többségéből. Fontos lenne felismerni, hogy a mindenki számára lehetővé tett öröm – jó öröm jó mérték szerint – elsődleges társadalmi cél, egyben az egészséges fejlődés mérője is.

Ebben a törekvésben a döntő rész az egyes egyénekre, különösen a szülőkre hárul. Mindenki részéről kell egy sajátos erőfeszítés, hogy az ember átjárható legyen az öröm számára. Igen szerencsés esetben átjárható lehetek erőfeszítések nélkül is, de ez az, amit nem okos dolog a szerencse szeszélyére bízni. E mellett a társadalomnak is van jelentős cselekvési hatóköre és felelőssége az élet minden területén, elsősorban a nevelés és a kultúra területén, de a jog, a gazdaság, környezetvédelem stb. területén is.
Az örömszerzés az egyén szuverén örömszerző képessége révén folyik, de néhány extrém meditációs helyzeten kívül mindig kell valami, ami táplálja az örömöt. Ez lehet tárgy vagy körülmény, de leggyakrabban ezek valamilyen kombinációja.

Munka és öröm

Az öröm egyik legfontosabb forrása a munka, az a folyamat, amely szinte minden normális ember ébrenlétének nagy részét adja. Sokan büntetésnek, de legalábbis nyűgnek tartják a munkát, aminek semmi köze az örömhöz, annak éppen ellentéte. A művészi megfigyelés kezdettől fogva, hosszú évezredek óta tisztában volt a munka örömöt adó jellegével, és ezt megszámlálhatatlan énekben, képben, írásban megörökítette. A tudományos megfigyelés ezzel szemben csak nem régen fedezte fel a munkában szervesen meglévő táplálékot az öröm számára. Nem utolsó sorban ezért a társadalom elemi kötelessége gondoskodni a teljes foglalkoztatottságról.

Barátság és öröm

Már a kis csecsemő felfedezi a barátságos idegen által keltett jó érzést, hogy azután életünk végéig hűséggel és örömmel ragaszkodjunk igazi barátainkhoz. Sokak tudják és vallják, hogy az ember igazi gazdagsága nem más, mint az ilyen jó barátoknak a kisebb-nagyobb társasága.

De hogyan lesznek barátaink? Minden ember egy külön világ, de van egy nagy közös világ, amely összeköt minket. Ezen a nagy közös, örökké változó világon mindannyian testvérek vagyunk. És mégis, olyan sokszor magányosak, elhagyatottak. Ennek nem kell így lennie. Tenni, sokat kell tenni a változás érdekében! Meg kell nyitni fizikai és lelki otthonunk ajtaját! Bizalommal, örömmel és vendégszeretettel kell fogadni ismerős vagy ismeretlen embereket! A kulcsszó: beszélgetni! Mindig találhatunk közös témákat. A baráti beszélgetésben mindent el lehet mondani, és mindent meg lehet hallgatni. Abban mindenki ad a többieknek a maga világából, gondolatokat, érzéseket, barátságot, örömöt.

A szerelmesek beszélgetnek. A család tagjai beszélgetnek. Jó barátok beszélgetnek. A jó beszélgetés az élet legnagyszerűbb pillanatait adja. Fontos lenne, ha egyre többen ráébrednének erre.

Öröm és ünnep

A végtelen megéléséhez véges számú percünk van, ezért az élet minden perce értékes. És minden perc öröm. Vagy lehetne. Ugyanakkor öröm és ünnep két különböző dolog. Öröm forrása az élet minden formája, minden, ami életszerű, és ami ésszerű, jelesül a munka és az alkotás. Az ünnep viszont kizökkentés az élet folyamatosságából, a hétköznapiságból. Démokritosz szavaival: „Az élet ünnepnapok nélkül: hosszú út vendégfogadók nélkül.”

A naptárban egyre több az ünnep, de vajon többe az ünnep az életünkben? Lehet-e egyáltalán, és ha igen, miképpen lehetne több? Szép – és nem mellesleg egészséges – hagyományt hagyott ránk, parancsolt ránk az ótestamentum: hat szorgosmunkás nap után, a hetedik napon pihenjünk meg, örvendezzünk! Kár, de sokan sokszor ezt nem tartják be. Néha belső kényszerből, néha külső kényszerből. (Egyesek zavarodottságból: pénteken, szombaton vagy vasárnap?) Sokan sokszor meg túlteljesítik ezt a kívánalmat, életükben ünnep és henyélés váltogatja egymást.

A hatalom viszont mindig is gondot csinált magának abból, hogy az egyszerű népek kellő időben és kellő módon örvendezzenek. Mindig is rátelepedett a közösségi ünnepekre, és mindig is próbált beszivárogni a legszemélyesebbekbe is. Ezért is fontos lenne fejleszteni az ünneplés kultúráját. Kellő tiszteletet kell biztosítani a hagyományok, kellő nyitottságot a szép, új kezdeményezések számára. Az elmúlt évtizedekben az ünnepkreálás igazi divatját figyelhettük meg, amely, mint minden divat, sok bizarrt, és sok mulandót is produkált.

De ne higgyük, hogy ez hamar kimeríti magát. Ellenkezőleg, a folyamat talán csak éppen hogy elkezdődött. Egy példa: ma még a települések csak kisebb részének van saját ünnepnapja. Ez pedig sok szempontból szép és hasznos, közösségépítő és vendégeket vonzó hagyomány lehet. Még ritkábban rendelkeznek saját ünnepnappal a különféle szervezetek, intézmények, cégek stb. Sok az esetlegesség a közösségi ünnepek különböző típusainál. Például emléknapot szentelünk valamelyik betegségnek, száz másik viszont nem rendelkezik ilyennel. Hasonló a helyzet a szakmák, művészeti és tudományos diszciplínák, a különféle kiemelkedő értékek és fogalmak esetében.

De ki csinálhatna ebben rendet? Bizonyára fölösleges, sőt aggályos lenne azt szorgalmazni, hogy egy állami központ szervezze, tervezze, vagy akár csak koordinálja az ünnepi kezdeményezéseket. A másik véglet sem ígér jobbat: ha a piacra hagynánk ezt a munkát, akkor az egész naptáron eluralkodna a Halloween és Valentin-nap típusú kereskedelmi őrület. A tapasztalat azt mutatja, hogy bizonyos üzleti érdekeltség nélkül egy ünnep nem tud meggyökeresedni, és fordítva. Megfelelő üzleti hátszéllel viszonylag gyors sikert lehet elérni. Ugyanakkor nem szabad alábecsülni a közvélemény, és különösen a civil kezdeményezések szerepét.

Két olyan ünnep példáját emelném ki, amely viszonylag szerény üzleti támogatás mellett szép karriert futott be Franciaországban, és lassan több más országban is, de a Változó Világ igyekezete ellenére Magyarországon még nem kapott méltó visszhangot. Az egyik „A nagymamák ünnepe”, amelyet az 1980as évek óta ünnepelnek Franciaországban, éspedig március első vasárnapján. Szép, követésre méltó kezdeményezés. A másik „A szomszédok ünnepe”, amelyet Atanase Périfan, Párizs 17. kerületének alpolgármestere ötlötte ki, miután a kerület egyik társasházi lakásában egy már 2 hónapja halott idős nőt találtak. A rendezvényeket kezdetben május utolsó szerdáján, 2010 óta május utolsó péntekén tartják. 2003 óta az ünnepet sikerült összeurópai kezdeményezéssé tenni, később egy tucatnyi Európán kívüli országban is meghonosodott.

Különösen ez utóbbi ünnep jó példa az ünneplési kultúránk egy másik gyengeségére. Az ünnep funkciója ugyanis világos és fontos: elősegíteni a közvetlen legszűkebb lakóközösség kialakulását. De mi indokolja, hogy ezt minden lakóház ugyanazon az egy kijelölt napon tartsa? Miért ne találjon ki minden közösség egy neki megfelelő napot? Ennek az égvilágon semmi akadálya nincs. Ahogy lenni szokott, mind a két hozzáállásnak van előnye is, hátránya is. Ennél a példánál maradva, ha mindenki ugyanazon a napon tartaná „A szomszédok ünnepé”t, külön kutakodás nélkül tudhatnám, hogy egy bizonyos háznál mikor gyűlnek össze a lakók. Az is az előnyök közé sorolható, hogy így jobban lehetne emlékeztetni az embereket az ünnepre, segíteni nekik ötletekkel, tanácsokkal, plakátokkal stb. Az egyedi dátum esetén az előnyök közé sorolható az is, hogy így esélyem van több ilyen rendezvényre ellátogatni, vagy ami talán még fontosabb, hogy egy-egy közösség könnyen találhat olyan markáns kapcsolódást egy saját időponthoz, ami jóval erősebbé és tartalmasabbá teheti a közösségépítő ünnepet.

Végiggondolva ezt az összefüggést, el kell fogadni, hogy jó lenne egyensúlyt teremteni közösségi szintek között. Amióta felfedeztük az ünnepet, a mindenkor legfelső hatalom (a birodalom, az egyház stb.) domináns szerepre tör. Soha nem sikerült – nem sikerülhetett – az egyéni, a családi vagy akár a kisközösségi ünnepeket elnyomni, kiiktatni, de az igen, hogy ezek súlya jelentéktelen maradjon. Nem lehet cél megfordítani a dolgokat, és eljelentékteleníteni a közös ünnepeket, de az igen, hogy minden embernek, minden családnak megadjuk a jogot, hogy ő maga válassza ki a neki megfelelő ünnepeket, beleértve azt a jogot, hogy ő maga válassza ünnepeinek napját is, ha úgy tartja kedve.

Ebben a határtalan szabadságban kell, hogy legyenek stabil pontok is. Egy család esetében mi sem természetesebb, mint hogy a család fő „nemzeti” ünnepe a szülők házasságkötésének napja legyen. E mellett a családtagok születés és névnapjai adják az ünnepnapok jelentős részét. Ezt követően lehetne kiegészíteni a családi naptárat még 51020 így vagy úgy közösen megtartott ünneppel, a család saját hagyományai, nemzeti, vallási, ideológiai identitása, szakmai, kulturális stb. vonzódása szerint.

Az ünnepek családi kezelésének nem kellene semmilyen mértékben korlátoznia a családnak, vagy egyes tagjainak a részvételét a család által nem számon tartott közünnepek ünneplésében. Komoly hiba lenne a kétféle naptár szembeállítása, versenyeztetése. De ehhez a társadalomnak sem kellene elvárnia, magától értetődőnek tartania, hogy mindenki a köznaptár szerint ünnepel. Ahogy ma már természetes és általánosan elfogadott a vallási tolerancia, hasonló megértéssel és türelemmel kellene kezelni az ünneplési különbségeket. Különösen, hogy azokban az egyéni és a családi szuverenitás minden más (vallási, nemzeti stb.) vonatkozásnál jobban tudna érvényesülni.
Azt sem tartom képtelenségnek, hogy egyszer a heti pihenőnap kiválasztása családi hatáskörbe kerülne. És ha valaki máskor kíván pihenni, mint a muzulmán, zsidó vagy keresztyén testvérei, akkor nyugodtan választhasson a hét többi napja közül. Értelemszerűen ez a jog akkor lenne teljes értékű, ha a munkáltatók biztosítanák a lehetőséget mindenki számára a pihenőnap egyéni kiválasztására. De ennél is fontosabb – és egyszerűbb – lenne az, hogy a család a szabadon választott „fő” ünnepeit otthon, közösen, fizetett szabadnap keretében megünnepelhesse.

Végül egy izgalmas példát szeretnék felhozni arra, hogyan lehet a közünnepekből még ennél is szebb családi ünnepeket, hagyományokat teremteni. Rendhagyó öröm, életre szóló – közös – élmény a várakozás (advent). De legteljesebben ezt akkor tudná megélni egy család, ha valamilyen hasonló forgatókönyv szerint várná saját új jövevényét. Itt az első gyertyát akkor kellene meggyújtani, amikor egyértelművé vált a terhesség, a másodikat akkor, amikor a baba először mozdul meg. A harmadikat és a negyediket 30, illetve 60 nappal a második után. Így a várakozás emberépítő öröme és misztériuma mindenkié lenne.

Az igazi öröm az élet íze, jelzi emberi mivoltunkat, ezért – különösen nagyobb távra – visszatekintve kiolvashatjuk a történelem üzenetét: jó úton haladunk-e.
 

 

 

 

 

 

Bölcsességek, aforizmák

 

   

 

Merj tudni! A te tudásod a te hatalmad! (Szimeonov Todor)

 

   

 

 

Tanácsok

 

   

 

Mindig ragadd meg a szépet, ami látómeződbe kerül, egy kedves arc, egy mosoly, egy virág!

Évente legalább egy alkalommal meg kell csodálni egy napkeltét.

 Évente legalább egy, de inkább 68szor meg kell csodálni egy teliholdkeltét.

 Évszakonként legalább egy alkalommal, de inkább 10-20 alkalommal meg kell csodálni egy naplementét.

 Nyaranta legalább ötször, de inkább 10-20 alkalommal figyeljük hosszasan az éjszakai csillagos eget, lesve a hullócsillagokat.

 Igyekezzünk életünkben legalább egy alkalommal megpillantani a nyugvónap zöld sugarát.

 Évente legalább egy alkalommal jussunk el egy tenger partjára.

 Évszakonként legalább egy alkalommal jussunk el magas hegyekbe.

A születésnapodon ültess fát.

Készíts sok fényképet.

Ha valami örömöt okozna, élj a lehetőséggel.

Tanuld meg jól beosztani az idődet.

Állj meg a műemlékeknél, és olvasd el az ismertető táblákat.

Tanulj meg profi módon fotózni.

Kíváncsiságod legyen kielégíthetetlen. Kérdezz sokat.

Találj a környezetedben valamilyen jótékony célt, és ne sajnáld rá az időt és a pénzt.

Tanácsok

 

   

 

 

Tanítások és technikák

 

   

 

EFT (Érzelmi Felszabadítás Technikája) Alternatív gyógyító, öngyógyító és személyiségfejlesztő módszer. Az EFT elmélete szerint minden rossz érzésünket és így a betegségeinket is a szervezet energiaáramlásának zavarai okozzák. Az EFT kezelés során az úgynevezett meridián pontokat kopogtatják, közben a negatív érzelmek feldolgozására koncentrálnak, és pozitív megerősítéseket mondanak.

Részletesebben

 

   
         

 

 

 

 

Az Élet Útmutatója

A világ

Az ember vándor

Az ember A magzat | A csecsemő

A család

Gyermekünk várása - A magán advent

A lakóhely

A munka

A haza

A tudás

A gazdagság

A kompetencia

A tehetség

A törvények

Az értékek

1001 tanács

 

Az Élet Útmutatójáról (letölthető kötet)

Tanítások és technikák

Ájurvéda

Bowen technika

Böjt

Coaching

Családfelállítás

Csi-kung golyók

EFT

EMDR

Fókuszálás

Gaia

Gestalt

Kineziológia

Neurálterápia

Nudizmus

Tűzön járás

Zeneterápia

A Változó Világ Mozgalom

Emberhit

A Mester beszélgetései

A boldogság

 

 

X

Hirdetés X

 

Kapitány – Szomorúan figyelem, hogy a demokrácia Európában válságban van.

Professzor – Inkább a demokrácia Európában honos modellje van válságban, éspedig mélyülő válságban.

Doktor – Láttunk mi már valóságos és mondva csinált válságok szűnni nem akaró mélyülését.

Mester – Az igazi probléma, kedves barátaim, az, hogy ez a modell akkor is rossz, ha éppen nincs válságban.

Doktor – De mit kell érteni európai modell alatt?

Kövesd a négy barát beszélgetéseit !

Az olvasás örömet ad. Az olvasás tudást ad. Az olvasás erőt ad.

Sivár lenne az élet kedvenc olvasmányaink nélkül. Az olvasás jobbá teszi az embert, jobbá teszi a világot. Az olvasás összehozza az embereket.

A Változó Világ támogat minden jó kezdeményezést, amely az olvasást szolgálja! Ha javasolni szeretnél ilyen kezdeményezést, vagy tudsz ilyenről, üzend meg nekünk!

Olvasó Világ

Változó Világ Közösségi Tér

Munkát keres-kínál

 Egy hirdetés találomra

 

X

Hirdetés X

 

    

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori akadémia

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2020