VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Ma, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Az Élet Útmutatója

A munka

Az ember | A család | A lakóhely | A munka | A haza | A világ | A tudás | A gazdagság | A törvények | Az értékek

 

Egyéni keresés

 

Az a hős, akinek a középpontja megmozdíthatatlan.

Ralph Waldo Emerson amerikai esszéíró, költő (1803–1882)

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

AZ ÉLET ÚTMUTATÓJA

A munka

  

 

 

 

 

 

 

Az élvezetek lexikonja

 

BEH

 

Wellness

 

 

 

Az emberek társadalmában a létezés tartópillére a munka, de azt is mondhatjuk, hogy ez az ára a létezésnek. Létezni nem, dolgozni muszáj. A létezés esélyét ajándékba kapjuk (őseink kifizették az árát), de a létezést ajándékként gondtalanul nem élvezhetjük. Az erre való hajlam nem ismeretlen, amit az az eléggé naiv elképzelés is táplál, hogy az ég madarainak nincs gondjuk semmire, a jó isten mindenről gondoskodik. Minden élőlény állandó és komoly, gyakran életveszélyes erőfeszítéseket kénytelen tenni, hogy megszerezze a szükséges táplálékát, megszerezze, és megvédje lakóhelyét, kisebb-nagyobb birodalmát, megszerezze és megőrizze párját, vagy éppenséggel háremét, felnevelje utódait.

Az ember helyzete viszont alapvetően megváltozott. A tudás révén az embernél a biológiai erőfeszítés tudatos, rendszerint gondolkodó cselekvéssé átlényegült. A cselekvésben benne maradt az erőfeszítés, sőt, a cselekvő embernek még több, egyre több erőfeszítésre van szüksége, mind mennyiségben, mind minőségben. A gondolkodva cselekedni és cselekedve gondolkodni szükségszerűsége komoly, de méltányos ár a civilizációs létezésért.

Kezdetben a cselekvés ugyanolyan természetes része volt az ember egyéni létezésnek, mint az erőfeszítés az élőlények egyedi biológiai létezésének. De idővel a cselekvés jelentős része sajátos – és sajátosan önálló – munkává alakult, összefonódva egy új jelenséggel: a cserével. Az értelmes ember ráébredt, hogy nem csak a terményt vagy zsákmányt, de a munkát is el lehet, sőt érdemes cserélni. Így született a tudatos munkamegosztás, amely forradalmi – és igen bonyolult – változásokat hozott az emberi viszonyokban. És ez még az út eleje volt. Az egyre kompetensebb ember már a szerény bőség zavarában felfedezte a tulajdont, és hamarosan nem csak a termés-, termék- és kompetenciatöbbletével gazdálkodott-kereskedett mint tulajdonával, hanem a munkával, és főleg a munka feltételeivel, ezen belül magával a szolgává, rabszolgává vagy éppenséggel kiszolgáltatott bérmunkássá tett emberrel.

A rabszolgatartás a máig élő barbárság egyik fő eleme, de itt a rabszolga nincs megfosztva a munkától, ellenkezőleg számára, mint az „egyszerű” szolga számára is a munka elsődleges és fel-tétlen kötelesség. A barbárság és a civilizáció kettős szorításában fejlődő kapitalizmusban viszont a munka helyzete drámaian megváltozott. Itt – zömében jogilag – mindenki „szabad” és „egyenlő” ember, aki éppen semmilyen munkaeszköznek és munkafeltételnek nincs birtokában. Azzal, hogy fokozatosan minden munkaeszköz és munkafeltétel egyesek – kevesek – tulajdonába jutott, a tulajdonnal nem rendelkező embertársak kiszolgáltatott, sokszor tragikus és reménytelen helyzetbe kerülnek. Semmi és senki nem kötelezi sem az egyes tulajdonosokat, sem a tulajdonosok társadalmi osztályát, hogy felelősséget vállaljanak a tulajdonnal nem rendelkező tömegek munkájáért, boldogulásáért. Elkerülendő a lázadás meg a kommunista forradalom, a modern ipari államok arra vállalkoznak, hogy jól-rosszul gondoskodnak a munkalehetőségtől megfosztott tagjainak életben tartásáról, szerényen jóléti államnak nevezve magukat.

Amíg tartott a tőkés és a szocialista blokk történelmi versenye, ez a munkamegosztás a profitra koncentráló tőkésosztály és az élet rendjét biztosító állam között jól-rosszul működött (a tőkések szempontjából inkább jól, a dolgozók szempontjából inkább rosszul).

Valójában semmilyen tőkés jóléti modell, még a legdicsőségesebb korszakaiban, sem tudta megmásítani a munkanélküliség abszurd és embertelen voltát. Ezzel szemben a szocialista kísérletek történelmi eredményeket értek el ezen a téren, bebizonyították, hogy a társadalom képes a munka igazságos elosztására. Nem véletlen a kapitalizmus bősz ideológiai igyekezete az ilyen eredmények feledtetésére. Távlatban a munkanélküliség, az emberiség egyik legbűnösebb nyomorának felszámolásához olyan új társadalmi modell kell, ahol felismerik és biztosítják élő és tárgyiasult munka, egyéni és a közösségi munka, termelés és fogyasztás, civilizáció és természet kényes szükségszerű egyensúlyát. Vagyis olyan modell, amilyet A társadalom és az ő viszonyai c. alfejezetben ismertettünk.

A munka demokratikus és igazságos elosztását nem lehet elérni politikai ígéretekkel, de alkotmányos deklarációkkal sem. Az ember számára a munka nem kisebb, hanem éppenséggel nagyobb jelentőséggel bír, mint bármely élőlény számára mert neki nem csupán a táplálékot, a lakhelyét és családját kell biztosítania, hanem képességei szerinti küldetését, azt az egyéni hozzájárulást az élethez, aminek elenyészése sokak számára fájdalmasabb a testi pusztulásnál is. Éppen ezért a munkához való jog az élethez való jog lényegi, szerves része. A társadalomnak hatásosan és hatékonyan kell biztosítania, hogy mindenki jusson valóságos munkalehetőséghez, és nem azt, hogy segélyekkel biztosítsák a munka nélkül maradt embereknek, családoknak a minimális megélhetést.

  

 

 

 

 

 

 

Munka és társadalom

 

   

 

A munkához való jog

 

 

 

 

 

 

Tanítások és technikák

 

   

 

EFT (Érzelmi Felszabadítás Technikája) Alternatív gyógyító, öngyógyító és személyiségfejlesztő módszer. Az EFT elmélete szerint minden rossz érzésünket és így a betegségeinket is a szervezet energiaáramlásának zavarai okozzák. Az EFT kezelés során az úgynevezett meridián pontokat kopogtatják, közben a negatív érzelmek feldolgozására koncentrálnak, és pozitív megerősítéseket mondanak.

Részletesebben

Gestalt – Pszichológiai irányzat, amelyet a 20. század húszas éveiben dolgoztak ki Németországban. A második világháború után az Egyesült Államokban fejlesztették ki az egyéni, pár- és csoportterápiás irányzatait, valamint a szervezetfejlesztésre is alkalmazott felfogást és módszertant. A gestalt szó németül alakot jelent. Ez az alak a Gestalt irányzatban a jelentéssel bíró jelenség, amely tisztán, egyértelműen jelenik meg előttünk, kiemelkedve a háttérből. A háttér az a többlet-információ, amely külön jelentés nélkül, elmosódottan ad alapot az alaknak. A Gestalt irányzat arra a mindennapi életben tapasztalt jelenségre épít, amely szerint ha egy helyzetet többen végigélnek, mindenki másra fog emlékezni, mindenki mást emel ki belőle.

Részletesebben

 

   

 

 

Bölcsességek, aforizmák

 

   

 

Merj tudni! A te tudásod a te hatalmad! (Szimeonov Todor)

Nincs új a nap alatt, csak a változó világ... (Szimeonov Todor)

 

   

 

 

Tanácsok

 

   

 

Mindenkit a munkája szerint fizess meg.

Maradj egész életedben nyitott, rugalmas, kíváncsi.

Számold össze, mennyi mindenben vagy szerencsés.

A sikeredet aszerint értékeld, kaptál-e általa békességet, egészséget, szeretetet.

Ne kérkedj a sikereiddel, de ne is szemérmeskedj miattuk.

Örülj mások sikerének.

Vigyázz a jó híredre. Ez a legértékesebb vagyonod.

Tegyél többet, mint amennyi elvárható.

Tanácsok

 

   
   
Ajánlott irodalom
 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Ovidius: Átváltozások, 1975.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Tótfalusi István: Ki kicsoda az antik mítoszokban, 1993.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

 

 

 

 

Az Élet Útmutatója

A világ

Az ember vándor

Az ember A magzat | A csecsemő

A család

Gyermekünk várása - A magán advent

A lakóhely

A munka

A haza

A tudás

A gazdagság

A kompetencia

A tehetség

A törvények

Az értékek

1001 tanács

 

Az Élet Útmutatójáról (letölthető kötet)

Tanítások és technikák

Ájurvéda

Bowen technika

Böjt

Coaching

Családfelállítás

Csi-kung golyók

EFT

EMDR

Fókuszálás

Gaia

Gestalt

Kineziológia

Neurálterápia

Nudizmus

Tűzön járás

Zeneterápia

A Változó Világ Mozgalom

Emberhit

A Mester beszélgetései

A boldogság

 

 

X

Hirdetés X

 

Kapitány – Szomorúan figyelem, hogy a demokrácia Európában válságban van.

Professzor – Inkább a demokrácia Európában honos modellje van válságban, éspedig mélyülő válságban.

Doktor – Láttunk mi már valóságos és mondva csinált válságok szűnni nem akaró mélyülését.

Mester – Az igazi probléma, kedves barátaim, az, hogy ez a modell akkor is rossz, ha éppen nincs válságban.

Doktor – De mit kell érteni európai modell alatt?

Kövesd a négy barát beszélgetéseit !

Az olvasás örömet ad. Az olvasás tudást ad. Az olvasás erőt ad.

Sivár lenne az élet kedvenc olvasmányaink nélkül. Az olvasás jobbá teszi az embert, jobbá teszi a világot. Az olvasás összehozza az embereket.

A Változó Világ támogat minden jó kezdeményezést, amely az olvasást szolgálja! Ha javasolni szeretnél ilyen kezdeményezést, vagy tudsz ilyenről, üzend meg nekünk!

Olvasó Világ

Változó Világ Közösségi Tér

Munkát keres-kínál

 Egy hirdetés találomra

 

X

Hirdetés X

 

    

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori akadémia

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2020