VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Az év napjai - A napok enciklopédiája

Október 17.

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

AZ ÉV 365+1 NAPJA

Az oldalon

Névnap, születésnap

Nemzetközi...

Hazai...

Külhoni ünnep

Ez történt

Szép és örömteli...

Szokások, legendák

A nap a Változó Világban

Ismeretek, érdekességek

Tanácsok, tudnivalók

Ajándék ez a nap

Ajánlott irodalom

A TUDÁS 365+1 NAPJA

Október 17.

Tűrjétek ezt, hogy rosszabbat ne kapjatok.

Phaedrus

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

   Október 17.  

A nap Budapesten kel 6.06-kor, nyugszik 16.52-kor

A holdkelte adatai  évről-évre változnak. A nap- és holdkelte ma

Ez az év egyik napjának oldala!

A mai naphoz az oldal tetején található link vezet.

Az időjárás :: A naptárról :: Saját naptár :: A nap fotója

 

Vízcsepp a fűszál

végén csüng, csüng, szikrázik…

Megöregedtem…

Szimeonov Todor

 

   

 

 

 

 

Euripidész – Mulass, igyál s a mai napot mindig is tartsd magadénak, mert sorsé a többi nap.

Kapitány Nekem minden új nap egy új nagyszerű feladatot jelent.

Professzor – Számomra minden nap egy esély.

Doktor – Én ajándéknak élem meg az új napot.

Mester – A nap az örökkévalóság rám eső fele.

Beszélgetések

 Kert – Egy boldogabb világért

Az élvezetek

   

A nap képe:

Astronomy

Earth Science

EarthShot

National Geographic

 

 

 

Ajándék?

Eredeti ajándék? Ez lehet egy masszázsbérlet...

Ajándékot adni

 

 

Murin An (Kyoto, Japán):  A japánok mindig zavarba jönnek, ha határozott különbséget kell tenniök építészet, kertészet és természet között. Számukra a természet bármely kiemelt része máris kert, ahogy egy faág kész ikebana. Az emberi konstrukciók szorosan kapcsolódnak természeti környezetükhöz, az ösvény kikerüli a fákat, az épület igazodik a domborzathoz: szervesen egészítik ki egymást. A városi szűk udvarokban sem kényszerítik szabályos rendbe a természetet. Inkább sejtetik, emlékeztetnek rá néhány jellegzetes fával, sziklával, virággal. A kert elengedhetetlen tartozék, és bármilyen kicsiny is, elég nagy ahhoz – mondják –, hogy rásüssön a holdfény. Ha végképp nincs egy talpalatnyi föld sem, akkor egy tálcán is lehet miniatűr kertet rendezni (hako-niva), egy cserépben törpe fát – soha szobanövényt! – nevelni. A természet modelljét készítik el a rendelkezésre álló kis területen – esetleg hátteret kölcsönöznek hozzá, hogy nagyobbnak tűnjék.
 

 

 

A közkönyvtárak világa

 

SzocHáló

 

IRP

 

Bono

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

Gundel

étterem

1146 Budapest, Állatkerti út 2.

VVIP-GT

   

 

 

 

Nemzetközi ünnep, emléknap, esemény

  

 Változó dátumú ünnepek, emléknapok

ENSZ-naptár

UNESCO-naptár

WTO-naptár

CFR-naptár

EBESZ-naptár

 

 

 

A szegénység elleni harc napja – 1992 óta rendezik.

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

   

 

 

 

Hazai ünnep, emléknap, esemény

 

 Változó dátumú ünnepek, emléknapok

 

Őrizzük a régi, alkossunk új ünnepi hagyományokat!

 

     

 

 

 Vajon az Advent

mikorra esik idén?

Mikorra esik a katolikus egyház által ünnepelt Advent négy napja, ezzel együtt a Bronz-, Ezüst- és az Aranyvasárnap, megtudhatod itt

De van egy legalább ennyire szép ünnepsor: saját gyermekeitek várásának nagy pillanatai.

Ti tudhatjátok, mikorra esnek ezek!

Ünnepeljétek!

 

   

 

 

 

Külhoni ünnep, emléknap, esemény

  

 Változó dátumú ünnepek, emléknapok

 

 

Világ Útmutató és Címtár

 

 

 

Dél-Afrika a család napja

Nepál a fegyveres erők napja

USA a fekete költészet napja, My black info

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   

 

 

 

Ezen a napon történt

 

On this day:

...in tech

in music

...in BBC

...in NYTimes

 

 

1961A párizsi rendőrség megtámad egy Algéria függetlenségét követelő békés százezres tüntetést, a karhatalmi brutalitásnak sok halálos áldozata van, számuk becslések szerint 30 és 325 között van. A rendőrök több tucat embert a Szajnába dobtak, több száz embert ideiglenes táborokba zártak, ahol a kegyetlen fogva tartásnak további halálos áldozatai vannak. A hivatalos francia szervek az atrocitásokat hosszú évekig tagadták, míg végül 2001-ben Bertrand Delanoë, Párizs szocialista főpolgármestere fel nem vállalta az igazság kimondását.

2008  Bemutatják az új rotterdami polgármestert, egy marokkói születésű, muszlim vallású holland politikust. Ahmed Aboutaleb az első bevándorló polgármester a holland kikötővárosban, és az első muszlim, akiből városvezető lesz Hollandiában. 2008 októberének további hírei

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Névnap

A név

 

 

Született

 

Életrajzok

Hányadiknak születtél?

(Vagyis hányan éltek a Földön születésedkor?)

Mennyit éltél meddig?

 

 

 

Csillagjegy

 

 

 

 

 

Ezen a napon ünnepelt nevek:

Alajos, Alojzia, Hedvig, Leó, Leon, Lúciusz, Margit, Margita, Rezső, Rudolf, Salamon, Szalóme, Szilamér

 

Ezen a napon született:

1253 – Szent Ivó a jogászok védőszentje (Megh. 1303)

1740 – Dugonics András magyar író, történész (Megh. 1818)

1760 – Claude Henri de Rouvroy de Saint-Simon gróf, francia társadalomfilozófus, a róla elnevezett szocialista saint-simonizmus mozgalom megalapítója (Megh. 1825)

1792 – Sir John Bowring angol nyelvész, közgazdász, politikus, író, utazó, az első angol nyelvű magyar versantológia szerzője (Megh. 1872)

1803 – Deák Ferenc magyar politikus, államférfi (Megh. 1876) Deák Ferenc beszédei

1804 – Nagysándor József honvéd tábornok, aradi vértanú (Megh. 1849)

1804 – Horváth Cirill József magyar filozófus, író (Megh. 1884)

1813 – Georg Büchner német drámaíró (Megh. 1837)

1813 – Ihász Dániel honvéd ezredes (Megh. 1881)

1871 – Berinkey Dénes ügyvéd, jogtudós, polgári radikális politikus (Megh. 1948)

1877 – gróf Batthyány Ervin magyar nagybirtokos, iskolaalapító, az anarchizmus tanainak hazai képviselője (Megh. 1945)

1879 – Zemplén Győző fizikus, a relativitáselmélet és a radioaktivitás egyik első magyar kutatója (Megh. 1916).

1888 – Toronyi Imre magyar színész (Megh. 1952)

1903 – Andrej Antonovics Grecsko szovjet marsall, a Szovjetunió kétszeres Hőse (Megh. 1976)

1912 – Albino Luciani a későbbi I. János Pál pápa (Megh. 1978)

1914 – Márkos Albert romániai magyar zeneszerző, karnagy, tanár (Megh. 1981)

1914 – Jerry Siegel képregényszerző, „Superman” megalkotója (Megh. 1996)

1915 – Arthur Miller amerikai író, drámaíró (Megh. 2005)

1928 – Ádám Ottó színházi rendező (Megh. 2010)

 

Ez a nap az állatöv Mérleg jegyéhez tartozik.

 

 

 

 

Ó, Romeo, mért vagy te Romeo?

Eh, mi a név? Mit rózsának hivunk,

Bárhogy nevezzük, éppoly illatos.

Shakespeare

Az embereknek nevet adtok,

és a nevekkel nagyra vagytok,

pedig a lélek zugain

valami mindig anonim.

Goethe

 

Nevek eredete és jelentése

 Az Élet Útmutatója

Az ember

A magzat

A csecsemő

 

   

 

 

 

A nap szép és örömteli pillanatai

 

Irodalom

Olvastál ma már?

 

Nyitott ajtók

 

[ Szóló felület ]

 

 

 

AZ URBÉRI VISZONYOKRA VONATKOZÓ TANÁCSKOZÁSOKNAK
NYUGODTABB IDŐKRE HALASZTÁSÁRÓL.

A képviselőház 1848. szeptember 25-dikén tartott ülésében Bezerédy István indítványozta, hogy a ház a hűbéri viszonyokról alkotandó törvények tárgyalását, melybe már bele is kezdett, végezze el. Tar Károly nem fogadta el az indítványt, mert különben a ház adna azon néposztálynak, a mely nem hadakozik, s elvenne azon néposztálytól, a mely hadakozik. Hivatkozott a keserű tapasztalásra, hogy csak a magyar nemzetség, s ennek nemes faja az, mely a hazának utolsó szükségeire leginkább áldoz. A képviselők közül többen felelni akartak Tar beszédére, de az elnök megjegyezte, hogy az vita tárgya nem lehet, melyik osztály tesz eleget kötelességének, s hivatkozással a képviselőházhoz már egy alkalommal intézett fölszólítására, hogy oly tárgyú tanácskozást ne engedjen meg, mely eredményre nem vezet, fölhívta a házat azon végzés kimondására, hogy ezen tárgyhoz többé senki nem szólhat.


DEÁK FERENCZ: Bezerédy István képviselő úr inditványát nem azon szempontból nem óhajtanám elfogadni, mely előttem meg volt említve, hanem azért, mert többen megbízva a ház által, megbízva a miniszterelnök által, eltávoztak a háztól, működni az ország megmentésére szükséges eszközök előszerzése végett. Meglehet, hogy minden óra, minden pillanat hozhat elő körülményeket, miszerint ismét többeknek kell eltávozni talán hasonló czélból, s azt hiszem, ha vannak oly kérdések, melyek a háznak teljes számú jelenlétét s a leghiggadtabb tanácskozást megkivánják, épen ezen kérdések azok. Akármit fog a ház az urbéri viszonyokra nézve rendelni, most ne tegye ki magát azon szemrehányásnak, hogy ebbeli határozatát elhamarkodva, az időnek sürgető körülményei között, talán néha nem teljes számmal a talán néha nem oly higgadtan hozta, a mint szükséges a végzések sikerességére. Sőt ha jól emlékezem, ámbár határozat e részben nem volt is, a midőn eltávoztak tőlünk többen, a ház hangulata az volt, hogy semmi részletes törvényjavaslatok tárgyalásába addig, míg az idők vészsúlyosabb napjai el nem mulnak, nem bocsátkozunk; maradjunk meg e mellett, maradjunk meg az eltávozott képviselőtársainknak tett igéret mellett, s ne ereszkedjünk olyanokba, a mikhez nekik is igen fontos szólásuk van. De azt hiszem, nehezen is vennék, ha akkor, midőn ők a haza megvédésére szükséges eszközök előteremtése végett innen eltávoztak, a képviselőház az ő és pedig nagy számú hozzájárulásuk nélkül rendelkeznék e tárgyról. Én tehát azt gondolom, ha az isten szerencsét ad, a mit teljesen remélek, a nemzet ereje vagy talán azoknak, a kik bűnt követtek el ellenünk, magokba szállása, vagy akármi körülmények meg fogják mutatni a szerencsés időpontot, midőn ebben rendelkezhetünk; meglehet, néhány nap alatt - s adja isten, hogy úgy legyen - körülményeink jobb fordulatot veendenek; tanácskozzunk akkor e tárgyról, de ne most. Azt hiszi talán valaki, hogy a népet fogjuk ezzel megnyerni? Hiszen azon néhány nap, azon 4-5 nap alatt, mely addig eltelik, híre sem mehet ki. Határozzunk igazság és méltányosság szerint. Tekintsük a népérdekeket s ne védelmezzük csak az egyik osztályt. Tegyünk mindent, mit jónak s czélszerűnek látunk; hanem most várjuk be azon tárgyra nézve a vészszel fenyegető néhány nap elmultát, s ne szóljunk hozzá; de azután üljünk hozzá nyugodtabb kebellel s teljes számmal, a mint ezt a törvényhozási érdek megkivánja, s határozzunk. A mit az elnök úr a nép érdekét illetőleg felhozott, hogy engedjünk, bár nem a ház határozatának, de azon felszólításnak, hogy harczot ne idézzünk elő, én ezen felszólításnak engedek; a ház határozatának azonban azért nem akarnék engedni, mert a ház ily határozatot nem hozott, s hozni joga nem is lett volna. Én úgy tekintem ezt, mint hivatkozást minden egyes ember discretiójára, hogy most, midőn a legnagyobb egyetértésre van szükség, azon nevetséges és gyűlöletes ellenségeskedés magvát, a mely néposztály és néposztály közt támad, ne terjeszszük. Nem szólok tehát, ámbár sok mondani valóm volna, s ámbár el lehetne mondani, hogy ha csak a nemesség védené meg a hazát, nem lenne megvédve, mert most is a táborban több nem nemes, nem privilegiált oszálybeliek vannak, holott ezt a mostani vészteljes körülmények közt a haza java igényelvén, az enthusiasmus ébresztésére mindenkinek, kinek módjában van; kötelességében áll tenni. Bezerédy István képviselő indítványát jelenleg nem fogadom el. (Helyes!)

A képviselőház Deák Ferencz fölszólalása után kimondotta, hogy nem fogadja el Bezerédy István indítványát.

 

 

SAVANYÚ BOR

Su Qinnak nem sikerült hivatali állást szereznie. Egy nap apja születésnapját ünnepelték. Amikor Su Qin bátyja az apja egészségére ürítette poharát, az apa csettintett:

- Ó, milyen kitűnő bor!

Ám amikor Su Qin köszöntötte fel apját, az öreg összevonta szemöldökét, és felkiáltott:

- Micsoda savanyú lőre!

Su Qin felesége úgy vélte, valóban, a bor savanyú. Kért egy pohár bort az idősebb fivértől, de amikor ő köszöntötte fel vele, az öreg azt a bort is savanyúnak tartotta.

- De hisz ez ugyanaz a bor, amellyel a sógorom kínált téged!

- Szerencsétlenek! A legédesebb bor is megsavanyodik, ha ti értek hozzá!

[ Klasszikus kínai tanmesék ]

 

 

 

A mester és Margarita

  

Tcho

Eros 366

 

A masszázs

 

 

   

 

 

 

Népi, vallási és egyéb szokások, legendák

 

Változó Világ Enciklopédia

 

Vallási Útmutató és Címtár

 

Vallások naptára

 

 

 

A Hegyi Öreg legendája

A legendás Hegyi Öregről és a szolgálatában álló aszaszinokról Marco Polo, a híres középkori Kína-utazó is hírt adott. Beszámolójában olvashatjuk, hogy a Hegyi Öreg, igazi nevén Aladdin az Elbrusz hegység két magas része közé zárt pompás völgyben valóságos földi paradicsomot épített ki. A burjánzó kertek körül palotákat és filagóriákat emelt, a csatornákban tej, bor, méz és kristálytiszta víz csordogált, a pázsiton aranyba és selyembe öltöztetett ledér nők sétálgattak. A magas fallal körülvett kertbe természetesen senki sem juthatott be kintről.

Aladdin maga köré gyűjtötte a hegylakók fiait, nap mint nap Mohamed Paradicsomáról és saját hatalmáról beszélt nekik, megígérve, hogy ő bejuttathatja őket oda. Így is tett...

A teljes szöveg

 

Daphné: Péneiosz folyamisten és Gaia leánya, szépséges nimfa, Apollón első szerelme. Apollón egyszer összetalálkozott Erósszal és meglátta a kezében lévő arany íjat és nyilakkal teli tegezét. Gúnyosan megrótta Erószt, hogy miért hord íjat és nyilakat, nem való az neki, csak olyan nagy isteneknek, mint ő maga, miért nem csak fáklyája lángjával lobbant szerelmet. Erósz elhatározta, hogy megbünteti Apollónt ezért a megjegyzésért, ne becsmérelje az, az ő tudását. Apollónt szerelemfakasztó nyilával megsebezte, míg az annak útjába kerülő Daphnét tompa végű szereleműző nyíllal vette célba. Apollón űzőbe vette a lányt hirtelen támadt gerjedelmében, Daphné azonban menekülni kezdett csodálója elől, semmiképpen sem akarta, hogy Apollón hozzáférjen. Hiába kiáltozott utána Apollón, hiába bizonygatta iránta való érzéseit, s azt, hogy ő nem holmi jöttment, hanem maga Apollón, Zeusz fia. Daphnét ez nem érdekelte, csak futott üldözője elől. Apollón egyre jobban megközelítette szerelmét, és a lány kétségbeesetten látta, hogy nincs menekvés. Atyja és anyja után kiáltozott, s kérte őket, hogy változtassák el szépséges alakját, amely Apollónnak megtetszett. Szülei meghallgatták kérését és leányukat babérfává változtatták: karjai ágakká, haja levelekké vált, testét kéreg fogta körül. Apollón utolérte a lányt, de már csak a fát ölelhette, érezte még a friss kéreg alatt Daphné remegő keblét, de az még így is elhajolt tőle. Apollón nagyon bánkódott szerelme elvesztése miatt, és a fáról letépett ágakkal ékesítette fel homlokát és lantját és ezentúl is ezt viselte első szerelme emlékére. A fa lombját pedig azzal ajándékozta meg, hogy elrendelte: levelei örökzöldek legyenek, s mindig viruljanak.

Görög istenek

AJÁNLOTT IRODALOM: Cox, George William: Görög regék, 1991.

 

 

 

 

A jövendő évezred közössége,

egy új hit jegyében

 

365+1 legenda

 

   

 

 

 

A nap

a Változó Világban

 

 

Olvasd a Változó Világot!

Írd is!

Könyvírási pályázat

Íróiskola

 

Változó Világ blog

 

 

 

Talleyrand ismét csalódott. Autum püspöke lépett előbbre és nem ő. 1787. október 17-én elkeseredetten írt Choiseul-nak: "A Bourges-i helyet a püspök kapta meg, a püspökséget de la Fare abbé. Mi lesz most? Hosszú ideig nem látok semmilyen esélyt a változásra. Lesz-e egyáltalán valami, nekem adják-azt a helyet, is, és elégedett leszek-e vele? Semmi sem megy úgy, ahogyan én szeretném, ahogyan én kívánom. Kedves barátom, nem túl boldog idők járnak rám. De meg fog minden változni. Várni fogok, de egy férfi harmincnégy évesen ... kicsit kezelhetnének jobban is."

 

VÁLTOZÓ VILÁG 13.

Talleyrand

 K     R     M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

Kiadói szolgáltatások

 

 

   

 

 

 

Ismeretek, érdekességek, rendezvények, programok

 

 

Múzeumi rendezvények

 

Szám-blog

 

 

 

290. tétel az igazságról

Az ész bajjal jár. (Gribojedov)

Az igazság | Az Emberhit

 

 

Programajánlatok

PORT.hu

EST.hu

TeleProgram

Index

Pesti Műsor

 

 

Hasznos tudnivalók

Ovulációs naptár

 

   

 

 

 

Tanácsok,

hasznos tudnivalók

 

Hasznos tudnivalók

Használati útmutatók

 

 

 

Ha valamiben hibáztál, nem voltál sikeres, vállald a felelősséget, ne másokat hibáztass.

1001 tanács

Készíts leltárt igényeidről!

Készíts leltárt igényeidről! Egy komoly, őszinte és teljes leltárt. Így tudod tudatosítani magadban, mi az, ami valóban fontos, és mi az, ami kevésbé. A feladat azért nehéz, és azért jelentős, mert sokszor nem vagyunk kellően tisztában azzal, mire van igényünk. Igényeink pedig vannak, és általában erősek. Erősek, de általában rejtőzködnek, mi magunk sem ismerjük eléggé...

A teljes szöveg

Életútmutató

 

 

 

Az élet útmutatója

A boldogság

A kompetencia

A tehetség

egészségKALAUZ

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

 

 

 

 

 

500 zen és klasszikus haiku

Bradbury, Ray: Fahrenheit 451, 2003

Dolto, Françoise: A gyermek és az öröm, 2002

Évszakok, Négyszer negyven haiku, 2003

Lévi-Strauss, Claude: Szomorú trópusok, 1979

Macuo Basó: Százhetven haiku, 1998

Rácz Zoltán: Családi és társadalmi ünnepek, 1964

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

         

 

 

   
Hírek
 

 

 

Hír? Az mi?

 

Google hírek

 

 

 

1848

 

1949

1970

1980

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

 

 

Hírhinta

 

 

 

MTI

Szin-Hua

Reuters

AP

TACC

Még 120 nagy hírügynökség

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023