VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Az év napjai - A napok enciklopédiája

Március 15.

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

AZ ÉV 365+1 NAPJA

Az oldalon

Névnap, születésnap

Nemzetközi...

Hazai...

Külhoni ünnep

Ez történt

Szép és örömteli...

Szokások, legendák

A nap a Változó Világban

Ismeretek, érdekességek

Tanácsok, tudnivalók

Ajándék ez a nap

Ajánlott irodalom

A TUDÁS 365+1 NAPJA

Március 15.

Áldott szabadság, ének és bor

Dicsően összeilletek!

Tiétek éltem, - mind halálig.

Tompa Mihály

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

   Március 15.  

A nap Budapesten kel 5.57-kor, nyugszik 17.50-kor

A holdkelte adatai  évről-évre változnak. A nap- és holdkelte ma

Ez az év egyik napjának oldala!

A mai naphoz az oldal tetején található link vezet.

Az időjárás :: A naptárról :: Saját naptár :: A nap fotója

 

Fellángol egy szó

szikrázik millió szem

forradalom jön

Szimeonov Todor

 

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

   

 

 

 

 

Euripidész – Mulass, igyál s a mai napot mindig is tartsd magadénak, mert sorsé a többi nap.

Kapitány Nekem minden új nap egy új nagyszerű feladatot jelent.

Professzor – Számomra minden nap egy esély.

Doktor – Én ajándéknak élem meg az új napot.

Mester – A nap az örökkévalóság rám eső fele.

Beszélgetések

 Kert – Egy boldogabb világért

Az élvezetek

   

A nap képe:

Astronomy

Earth Science

EarthShot

National Geographic

 

 

 

Ajándék?

Családi ajándék? Ajándék a család által közösen eltöltött ünnep....

Ajándékot adni

 

Central Park (New York, USA): Manhattan szigetét már jó régen beépítették: eleinte kisebb-nagyobb lakóházakkal, azután felhőkarcolókkal, gyárakkal, raktárakkal, kikötő-épületekkel. Lakóinak mind nagyobb szüksége volt legalább egy tenyérnyi zöld helyre, ahol nem füstös-kormos levegőt szív be az ember és ahonnan még vethet egy pillantást az égboltra. Ebből a célból vásárolta meg New York állam 1853 nyarán ezt a mintegy 350 hektáros területet Manhattan közép-nyugati fertályán és alakított ki rajta parkot ligetekkel, sőt már-már erdőkkel, sétányokkal, tavakkal, sziklákkal, állatkerttel. Egy darab szinte érintetlen természet a nagyváros forgatagában. A Central Park az 50-es utcáktól, a város jómódú, kereskedelmi negyedétől egészen a 110-es utcákig, vagyis a Harlemig húzódik. Dél-keleti sarkán találjuk azt a luxusszállodát, amelyben Molnár Ferenc lakott évekig. A Park keleti határát képező Fifth, azaz Ötödik Avenue-n a nagyon gazdag embereknek otthont nyújtó lakóházak előtt libériás portások nyitogatják az érkező Lincolnok és Mercedesek ajtaját. Ugyanezen az oldalon, a 70-es utcák magasságában - már -már magának a parknak a területén - található a világhírű Metropolitan Múzeum és vagy egy tucat utcával feljebb a nem kevésbé világhírű Guggenheim. A Park túlsó oldalán kialakított útvonalon (amelynek még a neve is Central Park West, azaz a Központi Park Nyugati Oldala) ugyancsak méregdrága társasházak sorakoznak, köztük a Dakota ház, amely előtt lakóját, John Lennont egy őrült lelőtte. Maga a Park pedig egy darabka természet. A tudósok megállapították, felmérték, hogy nem kevesebb, mint 838 állatfaj lakja, köztük 78 féle lepke, 46 madárfaj és 9 féle szitakötő. A legszembetűnőbbek természetesen a fák ágain ugráló, az utakon, ösvényeken átcikázó mókusok.

  

 

 

Kossuth

 

Nemzeti Múzeum

 

Printemps des peuples

 

Kovács Kati

365+1 énekes

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

Kánaán

Restaurant

1132 Budapest,

Csanády u. 18.

Tel.: (1) 350 2622

VVIP-GT

   

 

 

 

Nemzetközi ünnep, emléknap, esemény

  

 Változó dátumú ünnepek, emléknapok

ENSZ-naptár

UNESCO-naptár

WTO-naptár

CFR-naptár

EBESZ-naptár

 

 

 

Fogyasztói jogok világnapja Annak emlékére tartják, hogy John F. Kennedy amerikai elnök 1962-ben ezen a napon hirdette ki a négy alapvető fogyasztói jogot összefoglaló történelmi nyilatkozatot. A Világnapot ezen a napon jó húsz évvel később, 1983-ban ünnepelték először. Újabb két évvel később az egyre erősödő fogyasztói világmozgalom nyomására és a Fogyasztóvédelmi Internacinálé (Consumers International, CI) lobbi tevékenységének köszönhetően 1985 áprilisában az ENSZ közgyűlése hivatalosan is deklaráltatovábbi négy ponttal kiegészítvea fogyasztók nyolc alapvető jogát. A Világnapot a nyolcvanas évek óta egyre több országban megünneplik. A CI és tagszervezetei a fogyasztóvédelem fontosságának és a fogyasztói jogok propagálása mellett minden évben egy-egy téma köré szervezik a naphoz kapcsolódó kampányt. Ebben az évben a téma: "Fogyasztók a tisztességes pénzügyi szolgáltatásokért", ugyanis a fogyasztóvédelmi világnap 2011-ben kulcsfontosságú szerepet játszik a „Fogyasztók a tisztességes pénzügyi szolgáltatásokért” globális kampányban.

A fogyasztóvédelmi jogok a következők:

1. Az alapvető szükségletek kielégítéséhez való jog. Alapvető termékekhez és szolgáltatásokhoz, így az elegendő élelmiszerhez, ruhához, otthonhoz, alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz, oktatáshoz, higiéniához való hozzáférés joga, hogy mindenki teljes körűen részt vehessen a társadalom életében.

2. A veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozás joga. Jog az egészséget vagy az életet veszélyeztető termékek, termelési folyamatok és szolgáltatások elleni védelemhez. A fogyasztói termékeket előállító vállalatoknak biztonsági és teljesítményvizsgálatokat kell végezniük, mielőtt termékeik piacra kerülnek.

3. A megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretének joga. Jog az információhoz – ide értve az alapanyagokat, a vegyianyag-tartalmat, a szükséges elővigyázatossági lépéseket, a mellékhatásokat (ha vannak ilyenek), a korlátozó intézkedéseket és a lejárati időt is – a jól informált döntéshozás, és a tisztességtelen vagy félrevezető reklámozás és címkézés elleni védelem érdekében.

4. A különféle termékek és szolgáltatások közötti választás joga. Jog a versenyképes áron, kielégítő minőségben kínált termékek és szolgáltatások sorából való választás lehetőségéhez.

5. A kormány irányelveinek meghatározásába és a végrehajtásba való beleszólás joga. Jog a fogyasztói érdekek képviseletéhez a törvényhozásban és a végrehajtásban, valamint a termékek és szolgáltatások kifejlesztésében.

6. A jogos panaszok tisztességes rendezéséhez való jog. Jogos panaszok esetén a korrekt kárpótláshoz való jog, beleértve a félrevezetés, a rossz minőségű, selejtes termékek és a nem kielégítő szolgáltatások miatti kompenzációt.

7. A tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás elsajátításához való jog. Jog a megfelelő tudás és képességek megszerzéséhez, amelyek a termékeket és szolgáltatásokat illető jól informált, magabiztos döntések meghozatalához szükségesek, beleértve az alapvető fogyasztói jogok és azok alkalmazási lehetőségeinek ismeretét is.

8. Jog az egészséges és elviselhető környezetben való élethez. Jog az egészséges környezethez, amely sem nem fenyegető, sem nem veszélyes, és amely lehetővé teszi a jelen és jövő generációk méltóságteljes életét és jóllétét.

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

   

 

 

 

Hazai ünnep, emléknap, esemény

 

 Változó dátumú ünnepek, emléknapok

 

Őrizzük a régi, alkossunk új ünnepi hagyományokat!

 

 

 

Magyar nemzeti ünnep: az 1848-as forradalom és szabadság harc kezdete Az év története   Az év hírei  Az év naptára  

A magyar sajtó napja 1848-ban ezen a napon nyomtatták a magyar sajtó első szabad termékeit: a 12 pontot és a Nemzeti dalt.

    

Ajánlott irodalom

Karsai Kulcsár István : Tavasz a határon. = Akik harcoltak értünk. Bp. Gondolat, 1961. 67-91.p.

Ez volt március 15-e. Közzéteszi Lukácsy Sándor. Bp. Minerva, 1989.

1848 március 15. : irodalmi és történelmi anyag ünnepélyek rendezéséhez. Nyíregyháza 1948.

.Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag : a forradalom és szabadságharc olvasókönyve / [szerk. Medvigy Endre ; az előszót írta Pozsgai Imre]. Bp. Püski, 1992.

"Fényesebb a láncnál a kard." : elbeszélők 1848-49-ről / [össze-áll., a szöveget gond., az utószót és a jegyz. írta Nagy Miklós]. Bp. Szépirod. Kvk., 1985.

Föltámadott a tenger... : az 1848-49-i magyar forradalom és szabadságharc irodalmából / [vál., szerk. és jegyz. Lukácsy Sándor]. Bp. [Kozmosz], 1976.

Gyárfás Endre, Gyárfásné Kincses Edit: Iskolások műsoroskönyve. Bp. Korona Nova K., 1997.

Haj, hátra, haj előre : 1848 emlékezete / [vál. Utasy József]. Bp. Móra, 1978.

Jeles napjaink. : irodalmi antológia iskolai ünnepekhez. Bp. Múzsák, 1991.

Két március : műsor március 15. és március 21. megünneplésére 5-8. osztályosoknak. Bp. Móra, 1975.

Libbenj lobogó : versantológia gyerekeknek. Bp. Móra, 1978.

Magyar ünnepek : [ünnepi műsorok nemzeti, népi és egyházi ünnepeinhez] / [...vál. Horváth Sarolta, Benke Éva] Celldömölk Apáczai, 1991.

Március idusa : iskolai segédanyag / vál. és szerk. Rónaszegi Éva. Bp. Unió, cop. 1994.

Március vallomása. Bp. Zrínyi, 1957.

Piros betűk : ünnepi műsorok általános iskolásoknak. Bp. NPI, 1973.

"Talpra magyar" : 15-dik márczius, 1848 / összeáll. Kerényi Ferenc. Bp. Corvina, 1985.

Tűz, tűz lobogó : nemzeti ünnepeink. Bp. Móra, 1977.

Ünnepeink : műsorokra, köszöntőkre készülők könyve / szerk. és bev. összekötő szövegeket írta Varga Domokos. Bp. Hét Krajcár, 1997.

Ünnepigéző : játékok, versek, szerkesztett műsorok általános iskolásoknak. Bp. NPI, 1982.

Ünnepsoroló : versek, játékok, jó tanácsok ünnepekre / összeáll. Granaasztói Szilvia és T. Aszódi Éva. Bp. Móra, 1992.

A KÖNYVEK   ::    A MAGÁNKÖNYVTÁR   ::   A KÖZKÖNYVTÁR

 

 

 

 

 Vajon az Advent

mikorra esik idén?

Mikorra esik a katolikus egyház által ünnepelt Advent négy napja, ezzel együtt a Bronz-, Ezüst- és az Aranyvasárnap, megtudhatod itt

De van egy legalább ennyire szép ünnepsor: saját gyermekeitek várásának nagy pillanatai.

Ti tudhatjátok, mikorra esnek ezek!

Ünnepeljétek!

 

   

 

 

 

Külhoni ünnep, emléknap, esemény

  

 Változó dátumú ünnepek, emléknapok

 

 

Világ Útmutató és Címtár

 

 

 

Ausztrália Canberra napja

Fehér-oroszország az alkotmány napja

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   

 

 

 

Ezen a napon történt

 

On this day:

...in tech

in music

...in BBC

...in NYTimes

 

 

1848  Pesten győz a forradalom. A bécsi forradalom híre ösztönző hatással volt a magyar radikális ifjakra is. 15.-én a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak el Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol cenzúra nélkül kinyomtatták az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét a Nemzeti dal-t. Délután nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már több tízezer ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot és Petőfi is elszavalta költeményét. Ezután a Várba vonultak, hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák követeléseiket. Ez teljes mértékben sikerült, így vér nélkül győzött a forradalom. Az összegyűlt tömeg követelésére Táncsics Mihályt is szabadon bocsátották.

1949  Dániát, Izlandot és Portugáliát meghívják, hogy csatlakozzék az Észak-atlanti Szerződéshez. 1949 márciusának további hírei

2007  Vladimir Putyin orosz elnök jelenlétében Athénban Oroszország, Bulgária és Görögország képviselői megállapodást írták alá a bulgáriai Burgasz és görögországi Alexandroupolis között épülő 280 km-es kőolajvezetékről. A törökországi tengeri szorosokat elkerülő vezeték 51%-ban orosz, 24,5-24,5%-ban bolgár, illetve görög tulajdonban lesz. Építését 2008-ban kezdik, erre 900 millió dollárt szánnak. Már 2009-ben tervezik üzembe helyezni.

2008  Nagy erejű robbanás-sorozat történik egy katonai lőszerraktárban az albán főváros, Tirana térségében; a robbanás 26 halálos áldozatot követel, 302-en megsérülnek és mintegy 5 500 ház romba dől. 2008 márciusának további hírei

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Névnap

A név

 

 

Született

 

Életrajzok

Hányadiknak születtél?

(Vagyis hányan éltek a Földön születésedkor?)

Mennyit éltél meddig?

 

 

 

Csillagjegy

 

 

 

 

 

Ezen a napon ünnepelt nevek:

Keled, Kelemen, Kristóf, Ludovika, Lujza, Lukrécia, Sudárka, Zakária, Zakariás

 

 

Ezen a napon született:

76 – Publius Aelius Hadrianus római császár (Megh. 138)

1492 – Anne de Montmorency francia herceg, I. Ferenc és II. Henrik francia királyok hadvezére, a katolikus párt egyik feje a vallásháborúkban (Megh. 1567)

1767 – Kassai József nyelvtudós, szótárszerkesztő, az MTA levelező tagja (Megh. 1842)

1815 – Makray László honvédtiszt, országgyűlési képviselő (Megh. 1876)

1854 – Emil von Behring német bakteriológus, az immunológia megalapítója (Megh. 1917)

1873 – Kováts Ferenc gazdaságtörténész, közgazdász, az MTA tagja (Megh. 1956)

1874 – Kenéz Béla magyar statisztikus, közgazdász. (Megh. 1946)

1880 – Rápolthy Lajos magyar szobrász és éremművész (Megh. 1954)

1881 – Börtsök Samu magyar festőművész (Megh. 1931)

1883 – Egry József magyar festőművész (Megh. 1951)

1892  Komjádi Béla magyar újságíró.

1894 – Aba-Novák Vilmos magyar festőművész (Megh. 1941)

1897 – Nagy Lajos régész, művészettörténész, muzeológus, az MTA tagja (Megh. 1946)

1897 – Winter Ernő magyar vegyészmérnök, feltaláló, az MTA tagja (Megh. 1971)

 

Ez a nap az állatöv Halak csillagjegyéhez tartozik.

  

 

 

 

Ó, Romeo, mért vagy te Romeo?

Eh, mi a név? Mit rózsának hivunk,

Bárhogy nevezzük, éppoly illatos.

Shakespeare

Az embereknek nevet adtok,

és a nevekkel nagyra vagytok,

pedig a lélek zugain

valami mindig anonim.

Goethe

 

Nevek eredete és jelentése

 Az Élet Útmutatója

Az ember

A magzat

A csecsemő

 

   

 

 

 

A nap szép és örömteli pillanatai

 

Irodalom

Olvastál ma már?

 

Nyitott ajtók

 

[ Szóló felület ]

 

 

 

Esopus fabulái, mellyeket mastan újonnan

magyar nyelvre fordított Pesti Gábriel

74  Az gedelyéről és farkasról.

Mikoron a farkas egyszer elő mene, azt a gedelye egy ablakról nézi vala és erőssen szidalmazza és szidogatja vala. Kinek mondá a farkas: A ha, áruló, nem te szidalmazsz mastan engemet, hanem a hely, a hol vagy.

Értelme.

Hely és idő sokszor adnak bátorságot,
A gedelye sem tenne kívil farkasnak bosszúságot,
Vaj, hogy hallgatna, no nem szerezne háborúságot.

Nyomtatott Bécsbe, János Singrenius míhelyébe, kisasszony havába.

Ezer ötszáz harminchat Esztendőbe.

OSZK-MEK

 

 

 

A mester és Margarita

  

Image of Muse

Eros 366

 

A masszázs

 

 

   

 

 

 

Népi, vallási és egyéb szokások, legendák

 

Változó Világ Enciklopédia

 

Vallási Útmutató és Címtár

 

Vallások naptára

 

 

 

Areté: Az erény istennője, ő volt az, aki Héraklésznek segített a döntésben, hogy melyik utat válassza; a könnyű, de dicstelen, vagy a fáradtságos, de dicső életet. Ebben vetélytársa is akadt, Hédóné személyében, de Héraklészt sikerült meggyőznie. Areté egyébként Zeusz közelében, az Olümposzon élt.

Görög istenek

AJÁNLOTT IRODALOM: Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

 

 

 

 

A jövendő évezred közössége,

egy új hit jegyében

 

365+1 legenda

 

   

 

 

 

A nap

a Változó Világban

 

 

Olvasd a Változó Világot!

Írd is!

Könyvírási pályázat

Íróiskola

 

Változó Világ blog

 

 

 

Megbízatása Gallia (Franciaország) és Illyria (az illírek lakta észak-balkáni terület) meghódítására terjedt ki, s ő e két új provinciát a birodalomhoz csatolta. Ezután ellenfelét, Pompeiust Egyiptomig üldözve, győztesként, Rómában diktátorrá neveztette ki magát, s Róma korlátlan ura lett. Hadjáratai Kis-Ázsiától Skóciáig terjedtek. Katonai bázisa azonban lassan meggyengült. A római szenátus féltékeny, köztársaság párti ellenzéke összeesküvést szervezett ellene, s ennek vezetői, Brutus és Cassius i. e. 44 március 15-én meggyilkolták. Julius Ceasar, mint kitűnő ókori író megörökítette galliai hódításai és a Pompeiusszal vívott polgárháború történetét. Kiváló szónok is volt, foglalkoztatták nyelvészeti kérdések, és a naptár megreformálása is az ő nevéhez fűződik.

 

VÁLTOZÓ VILÁG 49.

Olaszország

 K     R     M 

  

A kapitalizmus térhódításával a nemzeti piac Pest-Budán kialakuló központjában leginkább az érvényesülni akaró kis- és nagypolgárság került szembe az abszolutizmus nyomasztó, mindent korlátozni akaró hatalmával. Pest heterogén városi társadalma ezért természetes bázisa lett minden abszolutizmus megdöntésére irányuló törekvésnek. A rendszer elleni tiltakozás gyakran több tízezres tömeget megmozgató, hazafias tüntetéseken is hangot kapott, pl. amikor Vörösmartyt temették (1855), vagy Kazinczy születésének centenáriumát ünnepelték, Kisfaludy Károly sírját áthelyezték (1859), a március 15-i ünnepségen (1860), majd Széchenyi halálakor. Tüntettek akkor is, amikor Ferenc József 1860 októberében alkotmányt "ajándékozott" népeinek (Októberi diploma). Ez, a konzervatív nagybirtokosságban bázist remélő rendezés a birodalom népei részére annyira nem volt kedvező, hogy rövidesen újabb, kiegészítő rendelkezést kellett kibocsátani, hogy az alkotmányos érzelmű német polgárságot megnyerjék (Februári pátens).

 

VÁLTOZÓ VILÁG 25.

Budapest az egyesítéstől...

 K     R     M 

  

Magyarországon az 1888-as törvény értelmében a posta nem engedte ki a kezéből ezt a legújabb hírszolgálati eszközt. A posta vezetősége ezért 1923 márciusában Csepelen egy 250 W-os rádiótelefon állomást helyezett üzembe. A cél az volt, hogy a Magyar Távirati Iroda a vidéki fiókjainak a napi politikai, tőzsdei és egyéb gazdasági híreit leadhassa. Amikor az MTI ezt nem vette igénybe, akkor a Posta Kísérleti Állomás mérnökei – kísérletképpen – időnként zene- és énekszámokat közvetítettek rajta. Az első kísérleti műsor sugárzására 1924. március 15-én került sor. Ebben az időben hozták létre az első magyarországi rádióstúdiót is, amely nem volt más, mint egy, a Posta Kísérleti Állomás udvarára behúzott öreg bútorszállító kocsi.

 

VÁLTOZÓ VILÁG 43.

A posta

 K     R     M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

Kiadói szolgáltatások

 

 

   

 

 

 

Ismeretek, érdekességek, rendezvények, programok

 

 

Múzeumi rendezvények

 

Szám-blog

 

 

 

74. tétel az igazságról

Minden nagy igazság istenkáromlásként kezdődik. (George Bernard Shaw)

Az igazság

 

 

 

Programajánlatok

PORT.hu

EST.hu

TeleProgram

Index

Pesti Műsor

 

 

Hasznos tudnivalók

Ovulációs naptár

 

   

 

 

 

Tanácsok,

hasznos tudnivalók

 

Hasznos tudnivalók

Használati útmutatók

 

 

 

Csi-kung golyók

A Csi-kung vagy röviden Csi-golyók célja a szellem frissülése, az egészség megőrzése, a test ellenálló képességének növelése. A golyók még számtalan néven terjedtek el Ázsiában is, és Európában is, mint például energia golyók, Tai Chi golyók, Baoding labdák, Csi-kung golyók. A csi-kung golyóknak még két érdekes hatásuk van : a vibrációs és a hanghatás. A golyó belső üregében ugyanis egy kisebb golyó,és egy kúp alakú spirál helyezkedik el, és a tenyérben lévő pörgetéskor ez a szerkezet rezgésével vibrációt idéz elő, és kellemes hangot ad. A két golyó más-más frekvencián ad hangot, az egyik mélyebb jin, a másik egy magasabb jang hangot. Ennek a hangnak élettani hatása van. A fül az idegrendszeren keresztül összeköttetésben áll a test minden részével. Így lehetséges az, hogy a golyók hanghatásuk révén vitalizálnak, aktivizálnak, és harmonizálnak.

Részletesebben

 

74. tanács

Pénztől ne várj boldogságot.

Egy jobb világért | A boldogság

 

 

 

Az élet útmutatója

A boldogság

A kompetencia

A tehetség

egészségKALAUZ

 

 

   

 

 

 

Nyelv-tudás

Naponta gyakoroljuk, gyarapítsuk!

Az egynyelvű és egyszokású ország erőtlen és romlandó.

I. (Szent) István

 

Google-fordító

Languages of the World

The New York Times | Zsemnim Zsibao | Правда | Le Monde | Süddeutsche Zeitung | El País | La Repubblica | Diario de Noticias | Mainichi Shimbun | Ha'Aretz | Lidové Noviny | Politiken | Gazeta Wyborcza

Pravda | День | Adevarul | Danas | Vjesnik | Dnevnik | Die Presse

 

Magyar iskolák a világon

Les lycées français dans le monde

Български училища по света

 

 

 

Angol - Kezdőknek

make one of us – tarts velünk

 

Egy szó, haladóknak:

Pervious (Adjective)

Pronunciation: ['pê(r)-vi-ês]

Definition 1: Penetrable, permeable.

Usage 1: Many think that "impervious" is another orphan negative like "ineffable," "nonplussed," "inert." In point of fact, however, there are pervious and impervious jungles and pervious and impervious arguments. The adverb is "perviously" and the noun, "perviousness."

Suggested usage: A pervious object allows some element to pass through it, "The curtains were so pervious to light that it was impossible to sleep in the room during the day." Water is another substance that enjoys exploring pervious objects, "They discovered during the first rain that the roof of the new house was quite pervious."

Etymology: From Latin "pervius" based on per- "through" + via "way; road." "Via," now used as a preposition in English (e.g. via air mail), comes from an interesting family referring to motion that includes "weigh," "away," "wagon," "wiggle," and "trivial." "Weigh" comes from Old English wegan "to carry, balance in a scale," which also gave us "wagon." English "way" and German Weg "way" are also descendants of the same ancestor. "Wiggle," "wag," and "waggle," too, refer to kinds of motion, and all descend from the same root. "Trivial" is the adjective of trivium (tri+vi[a]+um) "the three ways," originally referring to the lower division (grammar, rhetoric, and logic) of the seven arts in medieval universities, the higher division comprising arithmetic, geometry, astronomy, and music.

[Dr. Language]

 

Francia

vivre sur un large pied - nagy lábon élek (large=széles)

 

 

Le petit prince

The Little Prince

A kisherceg

- Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs ?

- Un mouton mange tout ce qu'il rencontre.

"A sheep–if it eats little bushes, does it eat flowers, too?"

"A sheep," I answered, "eats anything it finds in its reach."

- Ha a bárány cserjéket eszik, megeszi a virágokat is?

- A bárány mindent megeszik, ami az útjába akad.

 

 

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

Topper, Uwe: A nagy naptárhamisítás, 2003

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

 

 

   
Hírek
 

 

 

Hír? Az mi?

 

Google hírek

 

 

 

1848

 

1949

1970

1980

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

 

Hírhinta

 

 

 

MTI

Szin-Hua

Reuters

AP

TACC

Még 120 nagy hírügynökség

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2024