VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Az év napjai - A napok enciklopédiája

Január 12.

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

AZ ÉV 365+1 NAPJA

Az oldalon

Névnap, születésnap

Nemzetközi...

Hazai...

Külhoni ünnep

Ez történt

Szép és örömteli...

Szokások, legendák

A nap a Változó Világban

Ismeretek, érdekességek

Tanácsok, tudnivalók

Ajándék ez a nap

Ajánlott irodalom

A TUDÁS 365+1 NAPJA

Január 12.

Ami sok, megárt.

Hippokratész

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

  Január 12. 

A nap Budapesten kel 7.29-kor, nyugszik 16.15-kor

A holdkelte adatai  évről-évre változnak. A nap- és holdkelte ma

Ez az év egyik napjának oldala!

A mai naphoz az oldal tetején található link vezet.

Az időjárás :: A naptárról :: Saját naptár :: A nap fotója

 

Elfakult világ

rongyos ködben didereg.

Várandós a tél…

Szimeonov Todor

 

   

 

 

 

 

Névnap

A név

 

 

Született

 

Életrajzok

Hányadiknak születtél?

(Vagyis hányan éltek a Földön születésedkor?)

Mennyit éltél meddig?

 

 

 

Csillagjegy

 

 

 

 

 

Ezen a napon ünnepelt nevek:

Arkád, Árkos, Bors, Cézár, Cezarina, Elek, Ernesztina, Ernő, Gujdó, Kaplony, Karion, Rajnald, Veronika

 

Ezen a napon született:

1876 – Jack London amerikai író (Megh. 1916)  –   

1878 – Molnár Ferenc író, drámaíró, publicista. (Megh. 1952)

1880 – Lengyel Menyhért író, többek között a Csodálatos mandarin szerzője. (Megh. 1974)

1903 – Innocent-Vincze Ernő író, újságíró, rendező, dramaturg.

 

Ez a nap az állatöv Bak jegyéhez tartozik.

 

 

 

 

Ó, Romeo, mért vagy te Romeo?

Eh, mi a név? Mit rózsának hivunk,

Bárhogy nevezzük, éppoly illatos.

Shakespeare

Az embereknek nevet adtok,

és a nevekkel nagyra vagytok,

pedig a lélek zugain

valami mindig anonim.

Goethe

 

Nevek eredete és jelentése

 Az Élet Útmutatója

Az ember

A magzat

A csecsemő

 

   

 

 

 

Nemzetközi ünnep, emléknap, esemény

  

 Változó dátumú ünnepek, emléknapok

ENSZ-naptár

UNESCO-naptár

WTO-naptár

CFR-naptár

EBESZ-naptár

 

     

 

Balla Demeter

  

 

X

Hirdetés X

 

 

   

 

 

 

Hazai ünnep, emléknap, esemény

 

 Változó dátumú ünnepek, emléknapok

 

Őrizzük a régi, alkossunk új ünnepi hagyományokat!

 

   

 

 

 Vajon az Advent

mikorra esik idén?

Mikorra esik a katolikus egyház által ünnepelt Advent négy napja, ezzel együtt a Bronz-, Ezüst- és az Aranyvasárnap, megtudhatod itt

De van egy legalább ennyire szép ünnepsor: saját gyermekeitek várásának nagy pillanatai.

Ti tudhatjátok, mikorra esnek ezek!

Ünnepeljétek!

 

   

 

 

 

Külhoni ünnep, emléknap, esemény

  

 Változó dátumú ünnepek, emléknapok

 

 

Világ Útmutató és Címtár

 

 

 

Tanzánia a zanzibári forradalom napja

USA Stephen Foster Emléknap

 

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   

 

 

 

Ezen a napon történt

 

On this day:

...in tech

in music

...in BBC

...in NYTimes

 

 

1665 – Meghal Pierre Fermat francia matematikus, anélkül hogy leírta volna híres – sejtésként megmaradt – tételének állítólag egyszerű bizonyítását.

1961 – Meghal Hatvany Lajos, báró (Budapest, 1880. október 28. – Budapest, 1961. január 12.): író, kritikus, irodalomtörténész, Kossuth-díjas (1959), az MTA levelező tagja (1960). Hatvany Lajos: Egy székely nemes, aki felfedezte a demokráciát

1980  Nagy-Britanniában rendeletet adnak ki, amely szerint az olyan személy letelepedését meg lehetett tagadni, akinél valószínűsíthető, hogy a házasság elsődleges célja az Egyesült Királyságban történő letelepedés. 1980 januárjának további hírei

2006 Novoszibirszkben köztéri szobrot emelnek a kísérleti egerek tiszteletére, "akik" közül oly sokan áldozzák életüket a tudomány oltárán. A kétméteres emlékmű, amelyet egy novoszibirszki szobrász, Aram Grigorjan önt bronzba, egy óriás tenyeret ábrázol majd, amelyhez bizalommal bújik oda a kisegér. A szobrász olyannak szeretné ábrázolni az önfeláldozó rágcsálót, hogy ne riassza meg a gyerekeket (sem). Az emlékművet tavasszal állítják fel a városi orvostudományi egyetem előtt - ott, ahol oly sok laboratóriumban folynak egérkísérletek.

2007 – A kínai néphadsereg 2. tüzérségi hadosztálya, ami az ország rakétavédelméért felel, egy kinetikusenergia-rakétával sikeresen megsemmisített egy, a Föld felett 800 kilométeres magasságban keringő, használaton kívüli meteorológiai műholdat. A kísérlet puszta ténye, de különösen annak sikere óriási meglepetést, és nyomban komoly aggodalmat okozott, hiszen ezzel Kína sebezhetővé teheti Amerika, illetve bármely nagyhatalom globális katonai és kommunikációs rendszerét, és felboríthatja az USA és a Szovjetunió által 20 éve elhatározott űrfegyverkezési moratóriumot.

2008  Lezuhan a nemzetközi erők kötelékében szolgáló macedón békefenntartókat szállító Mi-17-es típusú helikopter. A Boszniából hazafelé tartó gépen utazó 11 katona életét veszti. 2008 januárjának további hírei

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

A nap szép és örömteli pillanatai

 

Irodalom

Olvastál ma már?

 

Nyitott ajtók

 

[ Szóló felület ]

 

 

 

Hatvany Lajos

TETEMRE HÍVÓ KÖNYV

(részlet)

 

Bölöni Farkas, mint Kőváry írja, jegyzetekkel terhelten, vaskos, nagy könyvvel jött haza: "Barátai forgaták a nagy könyvet s minél édesebb örömök közt forgaták, annál inkább belátták, hogy abból egy nagy rész napvilágot nem láthat." Az író eleinte arra gondol, hogy könyvét Metternich országának határain túl, Németországban adja ki. Azonban Széchenyi Stádium-ának Lipcsében való kiadása óta, történt róla gondoskodás, hogy mindenféle külföldön megjelent magyar munkát a harmincadon letartóztassanak s csak akkor adják vissza a könyvárusnak, ha átnézték és semmi cenzúraelleneset nem találtak benne. Döbrentei tehát, két egyaránt nehezen követhető tanáccsal szolgál Farkasnak. Hogy tudniillik a könyvet vagy a "magyar szabadság határain belül", Kolozsvárott vagy Pesten kell kinyomatnia és úgy beszélnie, ahogy megengedik vagy pedig azt kell mondania magában: "Voltam ugyan én is Árkádiában, hanem mintsem úgy ne adjam elé, amit ott láttam, amint van, inkább akkorra hagyom, midőn nem kell esztrengán átugranom."

Szomorú alternatíva, mely elé a liberalizmusnak százéves küzdelmei és világot felkavaró forradalmai után, a sors újra odaállította a mai írót. A magunk kárán újra meg kellett tanulnunk, hogy az alkotás felemelő hangulata után, nincs leverőbb, mintha egy kész munka megjelenése előtt, csupán csak gondolataink elnyomása vagy megcsonkítása közt szabad választanunk. Ki őrzi meg ilyenkor hitét oly rendíthetetlenül, hogy e jobb időkre várjon? Ki oly elvhű, hogy a hallgatást válassza? Farkasból is kitört a közlésnek minden íróban elevenül élő vágya, hajlott a barátok unszolására, kik - ugyancsak Kőváry szerint "megállapíták a könyv alakját s kezdődött a terv, mellyel a vizsgálaton átvinni lehessen. Az út végre el lőn találva. Méhes lőn a cenzor s kihagyásokkal ráírta az imprimaturt."

Így lett a vaskos, nagy kéziratból vékony kis könyv, mely sikerét főleg annak köszönhette, hogy a történelmileg legalkalmasabb pillanatban jelenhetett meg, épp midőn Wesselényi az erdélyi országgyűlésbe helyezte át korszakos működésének színhelyét s a nagy agitátor Bölöni Farkas művében, nem csupán gyakorlati politikájának elméleti alapját, hanem egyszersmind országot felrázó izgatásának legalkalmasabb eszközét ismerte föl.

Ezzel magyarázható, hogy az Északamerikai Utazás, egyre-másra két kiadást ért, ami annakidején s még ma is nagy szó! Ezért kérte, hiába a legszerényebb szerző Wesselényit és Döbrenteit, hogy az akadémiai megválasztást fordítsák el tőle, - "ők azt - jegyzi fel naplójában - nem tették s talán éppen ők is előmozdítói voltak." Bizonyára Wesselényi agitációs ereje mozgatta meg a parlagi kaszinókat is, hogy tisztelegjenek a felforgató doktrinák apostolánál, hiszen a középszolnoki kaszinó küldöttségének vezérszónoki szerepét, mint már volt róla szó, éppenséggel maga Wesselényi vállalta.

Széchenyi, aki e tanulmány bevezetésében ugyancsak szóvátett levelében, többek közt azt írta, hogy, "azon jó, mellyel az Északamerikai Utazás telestele van, oly világosan, annyi érdekkel és oly kimélve közöltetik, hogy az áldott mag, mely belőle hull, még rosszabb földben is kikelne, amilyen a miénk," - Széchenyi, mint nyilvánvaló, a szerző szándékait teljesen félreértette. Mert a könyvnek a cenzura miatt letompított hangnemében, szóval lényegének meghamisításában, a maga fontolva haladó, ildomos, mértékletes és kíméletes taktikájának hatását vélte fölfedezni - Wesselényi ellenben, Bölöni Farkas könyvén át, helyesebb valóságlátással, annak sorai közé rejtett igaz mondanivalóihoz igyekezett közelférkőzni s a már részben idéztem üdvözlőbeszédben, főleg arra törekedett, hogy a könyvnek a cenzura elől megbúvó radikális irányelveit, minél teljesebb kíméletlenséggel kidomborítsa. A szónok hosszú, avatag körmondatain, meg-megbillenő szóképein és hasonlatain át, valósággal a tavaszi demokráciának mézízű, édes mámora csap felénk. Nem állhatok ellen a kísértésnek, hogy ma, midőn erdélyi származású politikusaink, javarészt oly messze vetődtek Wesselényi tanításaitól, ne idézzem, mintegy búcsúzóul, legkülönb ősüknek a legszebb és legemberibb szabadelvűségért, valósággal zsirondista bátorsággal lándzsát törő szavait: "Szép sors jutott Önnek, élő szemeivel láthatta az emberi jussok és szabadság fiatal óriását, könnyei hullhattak a nagy Washington sírjára s azon halmokon pihenhetett, melyeken a küzdők szent véréből a józan ész új kora támadt, ölelhette ama boldog világrész romlatlan fiait s szívhatta a szabadság ama levegőjét, melyet Isten lehelle és sem kiváltságok, sem önkény meg nem fertőzhettek. E levegőt Ön hív keblébe szívta s tisztán lehelte, mintegy édes honára, mint a tavasz lanyha szellője a csirákat, úgy fogja az hazánkban a szépet és jót újra költeni, a kebleket megeleveníteni s a léget megtisztítva, a szabadság napja sugarainak nálunk is utat nyitni, melyek földünk minden szülöttjét joggal bíró emberré tehetnék. Az üldözött szabadság, miután a kiváltságosak bitangló dölyfe, a papság elorzó álnoksága s a fejedelmek embert gyalázó önkénye Európa népei közül kiküszöbölte, visszatért égi honába, az emberiség atyja értelmi súlyt és hős akaratot rendelt a számkivetett mellé segédül s egyúttal szállott az égből Amerika földjére. És a pokol hatalma megtört, az emberi jussok kivívattak és a jólét új világa tűnt fel..."

E dörgedelmes szavak után nyissuk csak ki Bölöni Farkas naplóját s olvassuk el, hogy milyen szorongás fogta el 1834 január 24. reggelén, midőn Wesselényi arra kérte, hogy maradjon szállásán, mert a középszolnoki vármegyei kaszinó akar tisztelegni nála.

"Soha nem tudnám leírni azon külömböző érzelmek elegyedését, melyek e hírre megleptek. Oly aggodalom s oly remegés fogott el, hogy hirtelen bezártam ajtómat, gondolkodni, mitévős legyek. Azt határozám, hogy elbúvjak a követség elől, vagy szekeret vegyek mindjárt s falura induljak, vagy megizenjem hirtelen rosszul létemet. Minden felé haboztak gondolatim; el voltam fogódva. Átkoztam az authorságot. Miként álljak annyi ember eleibe? Mit mondjak nekik, ki, nem tudom feltalálni magamot közhelyen? ki, rossz orátor vagyok? s épen most, midőn csak én vagyok kitűzve a figyelemnek s minden ember csak tőlem vár valami különöst hallani?

 

Esopus fabulái, mellyeket mastan újonnan

magyar nyelvre fordított Pesti Gábriel

12  Az agg oroszlánról.

Az oroszlán, mikoron magát bírná, az ő kegyetlenségével sok ellenséget szerzett vala magának, de vénségének idején neki is ugyan ollyan mértékkel mérének az vadak, mellyel ő mért vala az előtt. A vadkan fogával, a bak szarvával öklöldezik vala, sőt még a szamár is lábbal rúgja vala őtet. És egy barátja sem akarja vala segéteni, a kinek jóval volt is az előtt.

Értelme.

Ember mikor magát bírja, ha kegyetlenkedik,
Fordul a szerencse, neki minden ellenkedik,
Még kinek jó volt is, segéteni nem hirtelenkedik.

Nyomtatott Bécsbe, János Singrenius míhelyébe, kisasszony havába.

Ezer ötszáz harminchat Esztendőbe.

OSZK-MEK

 

 

 

A mester és Margarita

  

Giorgio Skory

Eros 366

 

 

A masszázs

 

 

   

 

 

 

Népi, vallási és egyéb szokások, legendák

 

Változó Világ Enciklopédia

 

Vallási Útmutató és Címtár

 

Vallások naptára

 

 

 

Az isteni

Az istenek, miután ellopták az embertől az istenit, tanácsot ültek: hová is rejtsék el?

Egyik isten azt javasolta, hogy vigyék a föld túloldalára és temessék el; ám a többiek mondták, hogy az ember nagy vándor, megtalálhatja a föld túloldalán elrejtett kincset...

A teljes szöveg

 

Bié: Pallasz és Sztüx leánya, az erő megszemélyesítője. Három testvérével Kratosszal, Nikével és Zélosszal a titanomakhiában Zeuszt támogatták, majd az ifjabb istenek győzelme után Zeusz kíséretében maradtak, támogatva őt uralmában. Kratosszal együtt Héphaisztoszt segítette, hogy Prométheuszt a Kaukaszosz sziklájához láncolja.

Görög istenek

AJÁNLOTT IRODALOM: Cox, George William: Görög regék, 1991.

 

 

 

 

A jövendő évezred közössége,

egy új hit jegyében

 

365+1 legenda

 

   

 

 

 

A nap

a Változó Világban

 

 

Olvasd a Változó Világot!

Írd is!

Könyvírási pályázat

Íróiskola

 

Változó Világ blog

 

 

 

Ökörpénzt is fizettek, méghozzá egész hely után 36 Dénárt. Ispánkon 16 egész helyből 10 lakott és 6 deserta volt. Ezt a hatalmas terhet nehezen viselték el, ezért 1638-ban az őrségiek panaszlevelet írtak a Batthyányoknak. 1642-ben január 12-én Szent Péteren egy katona fejét vették a törökök, Szalafőről két hajdút elvittek, mert nem fizettek adót. Ispánkról is 2 hajdút vittek el.

 

VÁLTOZÓ VILÁG 26.

Az Őrség

 K     R     M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

Kiadói szolgáltatások

 

 

   

 

 

 

Ismeretek, érdekességek, rendezvények, programok

 

 

Múzeumi rendezvények

 

Szám-blog

 

 

 

 

10. tétel az igazságról

Szeretem a derűs és urbánus okosságot, s kerülöm a szigorú erkölcsöt és zord bíráskodást. Minden mogorva ábrázat gyanús... (Montaigne)

Az igazság | Az Emberhit

 

 

 

 

Programajánlatok

PORT.hu

EST.hu

TeleProgram

Index

Pesti Műsor

 

 

Hasznos tudnivalók

Ovulációs naptár

 

   

 

 

 

Tanácsok,

hasznos tudnivalók

 

Hasznos tudnivalók

Használati útmutatók

 

 

 

Dicsérj nyilvánosan.

1001 tanács

Készíts leltárt igényeidről!

Készíts leltárt igényeidről! Egy komoly, őszinte és teljes leltárt. Így tudod tudatosítani magadban, mi az, ami valóban fontos, és mi az, ami kevésbé. A feladat azért nehéz, és azért jelentős, mert sokszor nem vagyunk kellően tisztában azzal, mire van igényünk. Igényeink pedig vannak, és általában erősek. Erősek, de általában rejtőzködnek, mi magunk sem ismerjük eléggé...

A teljes szöveg

Egy jobb világért | A boldogság

 

 

 

Az élet útmutatója

A boldogság

A kompetencia

A tehetség

egészségKALAUZ

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

Euripidész – Mulass, igyál s a mai napot mindig is tartsd magadénak, mert sorsé a többi nap.

Kapitány Nekem minden új nap egy új nagyszerű feladatot jelent.

Professzor – Számomra minden nap egy esély.

Doktor – Én ajándéknak élem meg az új napot.

Mester – A nap az örökkévalóság rám eső fele.

Beszélgetések

 Kert – Egy boldogabb világért

Az élvezetek

   

A nap képe:

Astronomy

Earth Science

EarthShot

National Geographic

 

 

 

Ajándék?

Apró ajándék? Egy szép üvegdísz! Egyes szakosított ajándékboltok gyönyörű apróságokat kínálnak. Az üvegnek több előnye van a nagy konkurenciát jelentő kristállyal szemben: az alkotó szabadabban tud dolgozni a formákkal és a színekkel, és nem mellékes, hogy az üveg megfizethetőbb...

Ajándékot adni

A nap kérdése

Sok-e a 100?

A választ keressük | 365+1 kérdés

 

Napi séta

A budapesti Városliget volt a világ első nyilvános, mindenki számára nyitott parkja. 1808-ban császári rendeletre kezdték kialakítani Magyarország nemzeti kertjét hétezer fa ültetésével. A Ligetben ma játszóterek, sportpályák, séta- és kerékpárutak vannak. Lehet úszni, vagy gyógyvizes kádfürdőt venni az 1900-as ével elején épült Széchenyi fürdőben, amely Pest első gyógyfürdője volt. Itt található a Közlekedési Múzeum és a Petőfi Csarnok, amely mellett hétvégén a város egyik legérdekesebb bolhapiaca működik. Lehet csónakázni a Városligeti-tavon, vagy télen korcsolyázni Közép-Európa legnagyobb műjégpályáján.

 

 

 

 

A boldogság

 

Az erdők

 

Changemakers

 

Pauline Croze

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

500 zen és klasszikus haiku

Bradbury, Ray: Fahrenheit 451, 2003

Dolto, Françoise: A gyermek és az öröm, 2002

Évszakok, Négyszer negyven haiku, 2003

Lévi-Strauss, Claude: Szomorú trópusok, 1979

Macuo Basó: Százhetven haiku, 1998

Rácz Zoltán: Családi és társadalmi ünnepek, 1964

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

 

 

   
Hírek
 

 

 

Hír? Az mi?

 

Google hírek

 

 

 

1848

 

1949

1970

1980

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

 

Hírhinta

 

 

 

MTI

Szin-Hua

Reuters

AP

TACC

Még 120 nagy hírügynökség

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2024