Észtország

Dolgozni, vállalkozni, élni Észtországban

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Egyetlen értelmes ember barátsága többet ér, mint az összes értelmetleneké.

Démokritosz görög filozófus (i. e. 460 kör.-370)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: 365+1 bölcsesség :: A világ bölcselői

 

 

Ma

Aranykor : 1(21). század : 2001 + H | 2002 + H | 2003 + H | 2004 + H | 2005 + H | 2006 + H | 2007 + H | 2008 + H | 2009 + H | 2010 + H | 2011 + H | 2012 + H | 2013 + H | 2014 + H  | 2015 + H | 2016  +  H

Vaskor : 20. század : 1949 + H | 1980 + H - 19. század : 1848 + H

Bronzkor

A naptárról | Saját naptár

A tudás... | Az év 365+1 napja

Bárki vagy, tudd, hogy hatalmadban áll megváltoztatni a világot!

Egy jobb világért

Ismeretterjesztő Könyvtár és Elektronikus Tudásszolgáltató

A tudás és tudásszerzés új kertje

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Link-ajánlatunk

a portálon belül:

Az EU története

a magyar hálón:

SZTAKI-szótárak

a világhálón:

Eurorégiók

 

 

Európai Unió

Tanulni, dolgozni, vállalkozni, élni

ÉSZTORSZÁGBAN

 

 

   

Dolgozni

   

 

 

Európai Unió, Észtország

 

Hyppelaud álláskereső

Manpower

 

 

 

 

 

 

Észtország az eddigi és az új Európai Uniós tagországok állampolgáraival szemben nem alkalmaz semmilyen korlátozást, a munkaerő szabad áramlására vonatkozó EU-jogot kiegészítő hatályos észt törvények értelmében az Európai Unió tagállamainak összes állampolgára és családtagja jogosult az észtországi munkavállalásra és tartózkodásra.

Az EU/EGT tagország állampolgárai az észt állampolgárokkal azonos feltételek mellett jogosultak Észtországba utazni, letelepedni, és munkát keresni. Ezen a jog családjukat is megilleti.

Három hónapot meghaladó tartózkodás esetén az Észt Állampolgársági és Bevándorlási Hivatalnál tartózkodási igazolást kell igényelni.

További információ:

http://www.mig.ee/

http://www.siseministeerium.ee/

A regisztrációs igazolás kiadásával, a szükséges dokumentumokkal, valamint a költségekkel kapcsolatban további részletes információt találhat az Észt Állampolgársági és Migrációs Hivatal honlapján.

 

Állások Careerjetről

 

 

 

Események, rendezvények, ünnepek

 

Észtország telefonkönyve

  

 

X

 

Hirdessen 4625 magyar oldalon fix kattintási díjon a Netadclikkel! Csak az eredményekért fizet!

Hirdetés X

 

 

1949

1980

2008

Az év könyve

 

 

   

Vállalkozni

 

 

 

Tanulmányok

Tanulmányokat kínálunk,

keresünk,

közvetítünk,

bármilyen témában!

 

 

Net-Nyelv-Kultúra

 

 

Észtországban az alapvető vállalkozási formák a magánvállalkozó, a társas vállalkozás, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a részvénytársaság, a szövetkezet, valamint a külföldi vállalat leányvállalata.

 

Részvénytársaság (Aktsiaselts):

- jogi és természetes személyek alapíthatják
- az alaptőke összege min. 400,000 EEK, egy részvény értéke min. 10 EEK
- alapvető intézményei a közgyűlés, a felügyelő bizottság és a menedzsment,

A részvénytársaságot be kell jegyeztetni a Kereskedelmi Regiszterbe (helyi Cégbíróság), melyhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

- formanyomtatvány,
- közjegyzőileg hitelesített alapító okirat,
- banki kivonat az alaptőke befizetéséről,
- dologi betét esetén az annak átadásáról és értékéről szóló tanúsítványok (auditált!)
- az igazgatók, FB tagok és könyvvizsgálók személyes adatai,
- hitelesített aláírás-minták,
- a vállalkozás elérhetőségei,
- illetékek befizetésének bizonylatai.

Illetékek: min. 4 000 és maximum 40 000 EEK, de legalább az alaptőke 0,2 %-a

Közjegyzői díjak: egy alapító tag esetén 850 EEK, több személy esetén 1 750 EEK,

Alapítás közzétételének díja: 100 EEK

 

Korlátolt felelősségű társaság (Osaühing):

A korlátolt felelősségű társaság minimális törzstőkéje 40,000 EEK, egy részjegy min. értéke 100 EEK.

Bejegyzés:
- hitelesített aláírás minták
- hitelesített alapító okirat
- kitöltött nyomtatvány,
- vezetők személyes adatai,
- elérhetőségek,
- banki kivonat a törzstőkéről vagy a dologi betét esetén annak átadásáról és értékéről,
- bizonylatok az illetékek megfizetéséről

Illetékek: min. 3 000 és max. 20 000 EEK, de legalább az alaptőke 0,2 %-a

Közjegyzői díjak: egy alapító tag esetén 480 EEK, több személy esetén 800 EEK,

Alapítás közzétételének díja: 100 EEK.

 

A vállalkozásokat a megyei vagy körzeti bíróságok mellett működő Kereskedelmi Nyilvántartóban regisztrálják. A benyújtandó iratokkal szemben támasztott általános követelmények:

- minden iratot eredeti és közjegyző által hitelesített aláírásokkal kell ellátni, a másolatokat közjegyző által kell hitelesíttetni
- az iratokat észt nyelven, vagy hitelesített fordításban kell benyújtani
- az eredeti banki befizetési bizonylatokat kell benyújtani
- Az iratokon meg kell jelölni a vállalat pontos címét (a tv. szerint a megadott címre elküldött levél törvényi vélelem alapján kézbesítettnek tekintendő).

  

 
   

Élni

 

 

 

A köztársasági elnök

 

 Magyar iskolák a világon

 

 

 

Családi támogatások

A családok pénzügyi támogatásainak öt fő csoportját különböztethetjük meg: gyermekgondozási segélyt, szülői támogatásokat, általános családi támogatásokat, adókedvezményeket és az üdülési támogatásokat.

Ezeken felül az önkormányzatok további támogatásokkal segíthetik a családokat.

 

Gyermekgondozási segély

A gyermekgondozási segélyt az egészségbiztosítási pénztár folyósítja az anya korábbi munkabérének 100 %-os kompenzálásaként a szülést megelőző és követő 140 napon keresztül. Ikerszülés vagy a szülésnél felmerült komplikációk esetén a támogatást további 14 nappal meghosszabbíthatják.

 

Szülői támogatás

A támogatás célja, hogy a szülési szabadságon lévő szülő életkörülményeit fenntartsa. Az összeg a szülő korábbi fizetésétől függ, de nem lehet kevesebb havi 2200 koronánál (141 EUR).

 

A támogatást a gyermekgondozási segély fizetésének megszűnte után kezdik folyósítani. A két támogatási forma folyósításának hossza együttesen 365 nap.

 

 
   

Hasznos címek

 

 

 

 

 

  

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

Ausztria + A + B | Belgium + A + B | Bulgária + A + B | Ciprus + A + B | Csehország + A + B | Dánia + A + B | Egyesült Királyság + A + B | Észtország + A + B | Finnország + A + B | Franciaország + A + B | Görögország + A + B | Hollandia + A + B | Horvátország + A + B | Írország + A + B | Lengyelország + A + B | Lettország + A + B | Litvánia + A + B | Luxemburg + A + B | Magyarország + A + B | Málta + A + B | Németország + A + B | Olaszország + A + B | Portugália + A + B | Románia + A + B | Spanyolország + A + B | Svédország + A + B | Szlovákia + A + B | Szlovénia + A + B

Európa enciklopédia | E-Útmutató | Euroutazások | Eurorégiók | Europályázatok | Euro Press Publica | Euro-Váltó | Euxinos

 

 

 
   

Célunk: jobban segíteni

 

 

 

 

 

Az alábbi kérdőív kitöltésével segíthetsz abban, hogy a Változó Világ segíthessen jobban, neked is, másoknak is. De talán arra is jó lehet, hogy magad is átgondold tapasztalataidat, terveidet, gondolataidat.

 

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

Új fejezet a könyvkiadásban!

Felejtsük el azt a szót: „elfogyott”!

A  VÁLTOZÓ VILÁG

kötetei mindig kaphatók,

vagy rövid határidővel

igényelhetők,

akár ingyen!

Részletes feltételek

 

 

 

 

 

Babits Mihály: Az európai irodalom története, 1943

Pevsner, Nikolaus: Az európai építészet története, 1972

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

 

 

   

 

   
         

 

 

 

 

 

 

 

A hamarosan 19 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel előjegyezhető!

Könyvigénylés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

www.pafi.hu Keresés az érvényes pályázatok között

 

X

Hirdetés X

 

Kihívások? Nagy tervek? Kockázatok?

Fejlesztés? Pályázat? Befektetés?

Válságmenedzselés?

Stratégiatervezés?

Alapozza sikerét dinamikus modellel !

Ha ide klikkel, Solipolis lakossága gyarapszik. Idővel ez emelheti a munkanélküliséget. De ha most ide klikkel, bővül Solipolis gazdasága, csökken a munkanélküliség. Csakhogy elégtelen lesz a tömegközlekedés. Persze, erre is van megoldás: klikkeljen ide. Folyt. köv.

A játék szórakoztató dolog, de ha komoly a szándéka, keresse meg a Változó Világ modellező műhelyét!

SAJÁT ÉVKÖNYV

SAJÁT NAPTÁR

(1, 12 vagy 365 lapos is!)

A sorozat katalógusából kiválaszthatja, és céges kivitelben megrendelheti:

SAJÁT VÁLTOZÓ VILÁG-KÖTET

Exkluzív ajánlat budapesti cégek, szervezetek, intézmények részére:

BUDAPESTI ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR

Mindenféle papíralapú vagy elektronikus kiadvány elkészítéséhez  – évtizedes tapasztalatok, meggyőző referenciák birtokában – készséggel biztosítja professzionális és gazdaságos szolgáltatásait

a PRESS PUBLICA kiadó.

Kiadói szolgáltatások

Ki mit tud?

Oszd meg a Változó Világon, mit tudsz, mihez értesz!

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

Érdekel?

VÁLTOZÓ VILÁG 1995 óta

Könyv- és magazinsorozat

Tudod?

ÚTMUTATÓ 1991 óta

Tudnivalók, tanácsok, ajánlások

Érted?

TREND-VÁLTÓ 1992 óta

Tényfeltárás, elemzés, kritika, megoldások

Helyesled?

ÉRTÉK-REND 1988 óta

Kompetencia, kreativitás, felelősség

Támogatod?

KÖZÖSSÉG 1996 óta

Tudás, közösség, öröm

 

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

 

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Édes Útmutató...

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

 

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

 

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

Változó Világ Mozgalom

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

1% – Rendelkezhetsz!

Emberhit

Az Élet Útmutatója

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

A Mester beszélgetései

Nyitott ajtók

Csetlő-napló

  

Támogatásod

fontos lenne!

Bármilyen kis összeg is komoly segítség lenne az első könyvmenhely  alapításához és fenntartásához.

Könyvmenhely? Ez hasonló!

v

surveys

A sikerről :: Szavazások

g TÖRTÉNELEM

g JOG

g ÉLETMÓD

g FÖLDRAJZ

g KULTÚRA

g EGÉSZSÉG

g GAZDASÁG

g POLITIKA

g MESTERSÉGEK

g TUDOMÁNYOK

v

polls & surveys

A négy barát beszélget :: Szavazások

 

 

X

X

Hirdessen 4625 magyar oldalon fix kattintási díjon!

Csak az eredményekért fizet!

Hirdetés X

 

 

Parvis (nyitó oldal) v Olvasószolgálat v Például teszteld internetkapcsolatod sebességét! v Médiaajánlat v Impresszum

Az oldal tartalma a Változó Világ Internetportál Tartalomkezelési szabályzatának felel meg, és eszerint használható fel (GFDL-közeli feltételek). 1988-2014

 

Site Meter
free counters